عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاسیس یک سیستم کامل و منسجم در گردآوری اطلاعات . بازنگری در مورد ذخایر و پراکنش و حد مناسب سرمایه‌گذاری در مورد گونه‌هایی که هنوز در سطح بهینه مورد استفاده واقع نشده‌اند مانند فانوس ماهیان - کیلکا و ساردین. افزایش تخصص در بیوتکنولوژی و دانش آبزی پروری در آبهای شیرین و شور بمنظور بازسازی ذخایر و رهاسازی ماهیان انگشت قد در رودخانه‌ها - دریاچه‌ها و دریا و همچنین بمنظور پرورش آبزیان در استخرها - قفس و محلهای محصور شده. معرفی آلات صیدی که قدرت صید گزینی آن بیشتر باشد تا بدین وسیله ...