عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاسیس یک سیستم کامل و منسجم در گردآوری اطلاعات . بازنگری در مورد ذخایر و پراکنش و حد مناسب سرمایه‌گذاری در مورد گونه‌هایی که هنوز در سطح بهینه مورد استفاده واقع نشده‌اند مانند فانوس ماهیان - کیلکا و ساردین. افزایش تخصص در بیوتکنولوژی و دانش آبزی پروری در آبهای شیرین و شور بمنظور بازسازی ذخایر و رهاسازی ماهیان انگشت قد در رودخانه‌ها - دریاچه‌ها و دریا و همچنین بمنظور پرورش آبزیان در استخرها - قفس و محلهای محصور شده. معرفی آلات صیدی که قدرت صید گزینی آن بیشتر باشد تا بدین وسیله ...

هدف مرکز اطلاعات علمی و فنی شیلات عبارتست از مشارکت در امر پیشرفت علوم و تکنولوژی صنایع شیلاتی و توسعه این صنعت در سطح کشور از طریق تهیه و تدارک اطلاعات علمی و فنی ، جمع‌آوری ، آماده‌سازی و ذخیره اطلاعات علمی و فنی و صنعتی شیلاتی بصورتی نظام یافته از وظایف مهم این مرکز است . در اشاعه اطلاعات مورد نیاز صنایع شیلاتی می‌باید با موسسات تحقیقی داخلی و خارجی و سازمانهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ارتباط برقرار نمود. شیلات بعنوان کانون ملی مرکزی با نقش رهبری خدمات دکوماتاسیون ، آمو ...