عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
الف) موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): از آنجایی که بشر به تاثیر تخریبی مرور زمان در توانایی های جسمی ، روحی و روانی خویش به خوبی آگاه است ، همواره خواستار نظامی است که بتواند با ایجاد تامین مادی و معنوی از زمان کهولت، ازکارافتادگی و فوت به مقابله با گذشت ویرانگر زمان برخیزد. در این راستا،داشتن تامین خاطر از ضروری ترین امتیازاتی است که بدون برخورداری از آن نمی توان نیازهای روحی بشر را ارضاء شده دانست. خط مشی های مربوط به نظام تامین اجتماعی که پدیده بازنشستگی یکی از ابع ...

به سبب تحولات ناپیوسته اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی،فنی،علمی ،تکنولوژیکی ،رقابتی بی امان ،ادامه حیات سازمان ها با مشکلات عدیده ای مواجه شده است .بحث یادگیری در زمینه سازمانی در آغاز هزاره سوم از جمله مباحث مهم مدیریت است .همه سازمانها باید یادبگیرندتا بتوانند ادامه حیات دهند .باید قابلیت کسب کنند تا بتوانند به طور مستمر تحول یابند. سازمانها باید یادبگیرند که بتوانند سریع به تقاضای مشتریان و اقدامات رقبا پاسخ دهند .نیاز به این نوع یادگیری موضوعی است که هم برای سازمانهای بخش خصوصی و ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی با انضباط اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی، از دیدگاه کارکنان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران می پردازد و هدف آن ریشه‌یابی و شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر انضباط اجتماعی می باشد تا از این رهگذر مدیریت سازمانها را در جهت استقرار و نهادینه ساختن این مقوله یاری نماید. فرضیه‌های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی به رابطه بین عوامل درون سازمانی با انضباط اجتماعی می پردازد و فرضیه‌های فرعی به رابط ...

عصر حاضر را می‌توان عصر تامین اجتماعی نامید زیرا که موضوع تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان مطرح می‌باشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که توسعه اقتصادی تنها در صورت تحقق توسعه اجتماعی به وجود می‌آید و توسعه اجتماعی نیز نیاز به گسترش و تعمیم آموزش و اطلاعات لازم در سطح جامعه دارد و در این راستا، رسانه‌های گروهی اثرگذار بر توسعه فرهنگی و اقتصادی می‌باشند. بنابراین با بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌توان تامین ...

بی‌شک وظایف دولتها امروزه بس عظیم‌تر و پیچیده‌تر نسبت به چندین دهه پیش است . دولتها با تشکیل واحدهای مختلف به کار خدمات‌دهی و امور عمرانی می‌پردازند. این واحدها و موسسات همچون بازوان اقتاپوس به یاری دولتها شتافته و مسائل مختلف و متنابه یک سرزمین را حل و فصل می‌نمایند. سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین موسسات و در حقیقت یکی از بازوان پرتوان دولت در هر جامعه است این سازمان با دریافت حق بیمه‌های فراوان و صرف هزینه‌های کلان در امور مختلف از جمله درمان یکی از سازمانهای مهمی است ...

سازمان تامین اجتماعی در سالهای 1371-75 با تغییر ساختار تشکیلاتی خودکشی جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات به اصلاح ساختار خود بپردازد بهمین منظور، استفاده از خدمات رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت در این راستا طرح پژوهشی فوق با هدف جمع‌آوری اطلاعات سالهای 1371-75 به فعالیتهای انجام شده در سازمان تامین اجتماعی در بخشهای درمان مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاریها در بخش‌های صنعتی، بازرگانی کشاورزی و معاون سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین تسهیلات اعطایی و تسهیل ...

گزارش این طرح در شش فصل تهیه شده است . در فصل اول، تحت عنوان مبانی نظری و روش تحقیق، ویژگیهای اجتماعی نقش پزشک و خصوصیات جامعه آماری شامل پزشکان همکار در درمان مستقیم و پزشکان طرف قرارداد در درمان غیرمستقیم بررسی شده است . در فصل دوم، به مشخصات علمی و تخصصی، نوع همکاری و سابقه همکاری پزشکان بررسی شده است . در فصل چهارم، رضایت پزشکان از پرداختن به حرفه پزشکی و تغییر ارزشی اجتماعی حرفه پزشکی از نظر پزشکان مورد توجه قرار گرفته است . در فصل پنجم، رضایتمندی پزشکان از همکاری با ساز ...

هدف پژوهش مطالعه موجود بیمارستانهای عمومی انتخابی سازمان تامین اجتماعی به منظور برآورد نیروی انسانی مورد نیاز تهیه لیست فعالیتها و خدمات مربوط به هر یک از گروههای مختلف شغلی (پزشکی و پیراپزشکی و پشتیبانی) و بیمارستانهای مذکور، یقین میانگین زمانبری خدمات ارائه شده در بیمارستانهای مورد مطالعه و همچنین ارائه الگوی جدید به منظور برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در بیمارستانهای مذکور است . ...