عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه برروی 103 بیمار مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان انجام شد. 53 مورد بیمار در شهر کرمان و 50 مورد در گلباف، شهداد، راین، جوپار و ماهان بود. روش مطالعه توصیفی و مقطعی بود. تعیین توزیع فراوانی سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا، توزیع فراوانی نوع ازدواج و ضریب هم خونی والدین کودکان مبتلا، توزیع فراوانی نوع کاریوتایپ در موارد کاریوتایپ شده، توزیع فراوانی تعداد گراوید و سابقه سقط در مادران کودکان مبتلا و همچنین شیوع علائم بالینی افراد مبتلا نیز از ...