عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وقف عام یکی از نهادهای انسانی و مورد تأیید و تأکید دین اسلام است که اموال اشخاص خیّر را تا ابد در خدمت جامعه و آیندگان قرار می‌دهد. از پیشینیان ما موقوفات بسیاری به یادگار مانده که بیشتر آنها فاقد متولی خاص هستند و بر اساس شریعت اسلام اداره آنها به عهده ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران این شأن به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. تعداد زیاد، گستردگی و پراکندگی جغرافیایی و نیز تنوع کاربری موقوفات در سطح کشور و نیز اهداف والای انسانی و ...

وقف به مفهوم اختصاص منافع مالی توسط مالک آن برای موقوف علیهم، بصورتی که اصل مال باقی بماند ، در جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی با اندک تفاوتی در شروط آن ، از گذشته دور تاکنون رایج می باشد .موسسات وقفی ، ذاتاً امری مستقل و بدون وابستگی به دولت اداره می شود ، اما تاکید فقها بر تداوم این سنت حسنه که در گروی نیل واقفان به اهداف مندرج در وقفنامه ها می باشد ،همچنین تکلیف د و لت برحفظ حقوق عمومی موجب شد ، تا با استعانت از نظرات فقهی , به من ...

آن گونه که گفته شد ادارات تحقیق از دو قسمت خصوصی و حسابرسی تشکیل شده است و شعب حقوقی آن در ردیف نهادهای شبه قضایی قرار دارد، حدود و اختیارات شعب حقوقی در ماده 14 قانون اوقاف احصا شده و در آیین نامه کیفیت تحقیق بصورت مبسوط نحوه و چگونگی صدور نظریه ها و تصمیمات اتخاذی بیان شده است صدور نظریه های تولیت، نظارت، حق ارحامی، تشخیص موقوفات عام و خاص و رفع ابهام از متون وقف نامه ها از مهمترین وظایف شعب حقوقی می باشد. افزون بر این رسیدگی به تخلفات، سهل انگاری و تعدی و تفریط متولیان و ...

با توجه به اهمیت نهاد وقف در اسلام، ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وقف و نیز نظر به این که رتبه استان سیستان و بلوچستان در کشور از نظر رشد موقوفات، مطلوب نیست، بررسی چالش‏ها و موانع وقف با نگاهی به آسیب‏های اجتماعی آن در زاهدان، می‏تواند مورد ملاحظه و اهتمام قرار گیرد. این پژوهش با هدف شناخت عوامل بازدارنده رشد کارآمد نهاد وقف و بررسی آسیب‎های اجتماعی ناشی از آن در زاهدان و با دنبال کردن این سوال که آیا در زاهدان بین متغیرهای فقرمالی، آشنایی با وقف و اداره اوقاف و ...

در این پژوهش به بررسی موقوفات دو شهر شوشتر و دزفول در دوره‌ی قاجاریه پرداخته شده است. در اینجا با بررسی وقف‌نامه‌ها و اسناد مرتبط با وقف دو شهر شوشتر و دزفول در دوره‌ی قاجاریه به لحاظ کمی و کیفی تلاش شده است تا تأثیرات اجتماعی و فرهنگی موقوفات بر دو شهر شوشتر و دزفول و نیز تأثیراتی که موقوفات از شرایط سیاسی، اجتماعی دو شهر مذکور در دوره قاجاریه پذیرفته‌اند، مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. با مطالعه و بررسی منابع و پژوهش‌های تاریخی و اسناد ...

حج یکی از واجبات دینی و شعائر مذهبی محسوب می گردد ، ولی در مقایسه با سایر احکام وواجبات دینی دارای تفاوتهایی می باشد .قرارداشتن محل اجرای مناسک در خارج از قلمرو سرزمینی ایرانیان وامکان استفاده سیاسی از آن توسط قدرتهای حاکم بر منطقه حجازدرجریان رقابتهای منطقه ای،حج را تبدیل به اهرمی در روابط سیاسی و دیپلماتیک نموده ، و لذا این پرسشها که حج چگونه توانسته در مقاطع زمانی خاص نقشی موثر در قطع و ایجاد روابط دیپلما تیک ایفا نماید، و در ادامه این تحولات به چه میزان در روند حج گزاری ...

وقف این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه از نظر لغوی به معنی توقف و حبس کردن مال و صرف منافع آن و از نظر فقهی وحقوقی یعنی عین مال را حبس کردن و منفعت آن را در راه خدا آزاد گذاردن میباشد به تعبیر دیگر وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین معین از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معینی می گذارد، قبض یعنی بر مال تسلط یافتن و اقباض مسلط کردن و به قبض دادن می باشد و با توجه به وضع ماده 56 قانون مدنی که قبول در وقف را لازم دانسته و وحدت ...

رساله حاضر، پژوهشی است که به بررسی نهاد وقف در شهرهای همدان و ملایر در دوره قاجار پرداخته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با توجه به کمیت و کیفیت وقف‌نامه‌ها، از یک‌سوکارکردهای اجتماعی و فرهنگی- مذهبی نهاد وقف و از سوی دیگر تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی این دو شهر در نهاد وقف در دوره زمانی مورد بحث تحت بررسی و تحلیل قرار گیرد. وقف‌نامه‌های موجود در بایگانی اداره اوقاف شهرهای همدان و ملایر، منابع اصلی مورد استفاده در این پژوهش هستند لذا با مطالعه و دسته‌بندی وقف‌نامه‌ها ب ...

مسئله وقف و موضوعات مرتبط با آن سابقه ای دیرینه در تاریخ بشر دارد. وقف تقریباً در تمام ادوار تاریخ ایران وجود داشته و در هر دوره و سلسله فراز و فرودهایی را به خود دیده است؛ به گونه ای که در دوره صفویان موقوفات و تعداد واقفان گسترش یافته و در سلسله هایی مانند خوارزمشاهیان و زندیان، یا به علت کوتاهی عمر حکومت یا جنگ های مداوم، موقوفات کاهش داشته است. وقف در دوره پهلوی نیز کماکان ادامه داشته است، هرچند در این دوره وقف و موقوفات بنا به دلایلی تا حدودی از مسیر اصلی خود خارج شد. در ...