عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وقف عام یکی از نهادهای انسانی و مورد تأیید و تأکید دین اسلام است که اموال اشخاص خیّر را تا ابد در خدمت جامعه و آیندگان قرار می‌دهد. از پیشینیان ما موقوفات بسیاری به یادگار مانده که بیشتر آنها فاقد متولی خاص هستند و بر اساس شریعت اسلام اداره آنها به عهده ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران این شأن به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. تعداد زیاد، گستردگی و پراکندگی جغرافیایی و نیز تنوع کاربری موقوفات در سطح کشور و نیز اهداف والای انسانی و ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بر وجدان کاری آنان می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مذکور واقع در شهر تهران بوده‌است و حجم نمونه آماری برابر با 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه است. بررسی ها نشان داد که هوش معنوی کارکنان بر وجدان کاری کارکنان تاثیر مثبتی دارد. هم چنین چهار بعد هوش معنوی یعنی اعتماد، کل نگری، تجارب معنوی و آرامش نیز تاثیر مثبتی بر وجدان کاری کار ...

نظر به اینکه منابع درآمدی سازمان اوقاف و مصارف آن می‌تواند بازوی کمکی برای برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد لذا بررسی و تحقیق در مسائل مختلف وقف و مشخص‌تر نمودن درآمدهای مربوطه ، راهنمای خوبی برای دست اندرکاران و برنامه‌ریزان خواهد بود. با روشن نمودن بیشتر درآمدها و بیان اطلاعات و آمار سنوات گذشته و حال در این زمینه از جمله درآمد حق‌التولیه ، حق‌النظاره و درآمد بقاع متبرکه ، چگونگی مصرف و نظارت بر آن سهل‌تر صورت خواهد گرفت . با توجه به مراتب فوق مسائلی که ...