عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله دربارهء طرح شبه‌خصوصی‌سازی در صنعت آب اسکاتلند است . قبلا سازمان‌های آب برای تامین هزینه‌های لازم وام دریافت می‌کردند ولی اکنون طرح‌های سرمایه‌گذاری خصوصی PF1 برای تامین هزینه مطرح شده‌اند. در این طرح‌ها که یا به صورت Bood (ساخت ، اداره و تملک) و یا به صورت Bot (ساخت ، راه‌اندازی و انتقال) صورت می‌پذیرند، مقاطعه‌کاران واحدهای تصفیه فاضلاب را ساخته و برای مدت معینی اداره می‌کنند (BOO)، یا آن را پس از ساخت به سازمان آب تحویل می‌دهند (BOT) و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌ ...
نمایه ها:
آب | 

در این گزارش ضمن ارائه وضعیت منابع آب زیرزمینی از دشتهای کشور، جمع‌بندی از تعداد و تخلیه چاهها، قنوات و چشمه‌ها در سطح کشور ارائه شده است . ...
نمایه ها:
آمار | 
1373 |