عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1388

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان ها قبلا در محیطی پایدار به سر می بردند و وقایع آینده تقریبا قابل پیش بینی بودند ، به طوری که مدیران می توانستند در شرایط مطمئن برنامه ریزی کنند . اما امروزه محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تکنولوژی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تاثیر قرار می هند . در حال حاضر مدیران نیاز دارند که برای حفظ بقاء ، سازمان را با این دگرگونی ها هماهنگ سازند . همواره خود را آماده پذیرش تغییرات و تحولات کنند و از دریچه ای نو به سازمان بنگرند و کارکنان و سازمان را نیز ...

یادگیری الگویی ، راهی جدید برای توسعه و بهبود سازمان است که ترکیب بهینه ای از یادگیری سازمانی و الگو برداری از بهترین ها را به کار می گیرد . این شیوه یادگیری می کوشد با الگو برداری از نمونه های اعلا به ارتقاء و بالنده سازی سازمان یاری رساند . یادگیری تازه ها ، بن بست تکراری شدن تجربه ها را در سازمان می شکند و اعضای سازمان را به بهره برداری از تجربه های موفق و جدید ترغیب می کند و انان را از سطحی نگری به ژرفا نگری در یادگیری سوق می دهد . یادگیری الگویی ، تلاشی است برا یغلبه بر ...

بهره وری از جمله مواردی است که همه سازمان ها به دنبال آن بوده و سعی در ایجاد و ارتقاء آن در سازمان دارند. بسیاری از سازمان ها از طریق بهره وری مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا می کنند. بهره وری از مواد، تجهیزات و امکانات، حد و سطحی معین و مشخص دارد و به سهم خود در شکل گیری بهره وری سازمانی نقش دارد ولی آنچه در بهره وری حد و مرز مشخصی ندارد سرمایه انسانی است. بهره وری در اندیشه و فکر سرمایه های انسانی خمیر مایه بهره وری سازمانی است در صورتی که سرمایه های انسانی به خوبی ...
نمایه ها:
رقابت | 
تفکر | 
شغل | 
 
سازمان تجارت جهانی که درحال حاضر حدود 90 % کشورهای جهان در عضویت (دائمی یا ناظر)آن می باشند با بیش از 144 عضو یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین المللی است.این سازمان با هدف تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت و ارتقای سطح زندگی و درآمدها و اشتغال کامل و توسعه تولید و بهره برداری بهینه از منابع جهان حتی در بخش خدمات ضمن حفظ محیط زیست و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی ایجاد گردید ولی متاسفانه امروز این سازمان ...
نمایه ها:
تجارت | 
ایران | 
آثار | 
هدف | 

اهمیت توسعه منابع انسانی سازمان در جهت بهره وری بر کسی پوشیده نیست . امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر و چندمهارت، شاید برا ی هر سازمانی و به طور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیت های هر مجموعه ایمی تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در زمان و حتی در منابع را فراهم آورد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابهارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است. به عبارت دیگر می ...
نمایه ها:

سازمان پلیس بین الملل، سازمانی بین المللی است که در سایه همکاری میان دولت ها شکل گرفته و در سایه همین همکاری نقش خود را در عرصه بین المللی ایفا می کند.این سازمان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده متشکل از ساختاری بوده و از نظم حقوقی و قواعد خاص خود تبعیت می کند. تحقیق حاضر از یک سو بررسی بعد سازمانی و حقوقی سازمان پلیس بین الملل است بدین صورت که؛ با بررسی و تحلیل ویژگی های سازمان های بین المللی از جمله برخورداری از شخصیت حقوقی بینالمللی و داخلی، صلاحیت انعقاد معاهده و ... در ...

در این پژوهش سعی شده است میزان اعتماد کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر برآن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با اتکاء به آراء اندیشمندانی همچون آنتونی گیدنز،جیمز کلمن و پیر بوردیو چارچوب نظری مورد نظر ترسیم گردیده و از دل این نظریات سوالات و فرضیات تحقیق استخراج شده است. عمده سوالات مورد بررسی در این پژوهش به قرار زیر بوده اند: -آیا بین احساس امنیت اجتماعی کارفرمایان و میزان اعتماد آنان به سازمان تأمین اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ -آیا بین ...

هدف ما از این پژوهش بررسی هر دو فرضیه برمبنای روش توصیفی-تحلیلی است . روشی که امید می‌رود ما را در فهم ماهیت حقوقی اوپک و در نهایت قضاوت درست در خصوص ماهیت حقیقی آن یاری دهد. بدون تردید مطالعه این نوشتار روشن خواهد ساخت که واقعیتهای رفتاری و ماهیتی اوپک با کدامیک از فرضیه‌های فوق همخوانی داشته و کفه ترازو بنفع کدامیک از طرفداران آن دو سنگینی خواهد کرد؟ این تحقیق در دو بخش تحت عنوان: -1 مبانی پیدایش اوپک و ساختار و تشکیلات آن -2 ماهیت حقوقی اوپک عرضه می‌شود. در حقیقت ما در بخش ...
نمایه ها:
اوپک | 
حقوق |