عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در 5 نظام اجتماعی متفاوت بر اساس نظام مدیریت سیاسی برآورد شد که این 5 نظام عبارت بودند از نظام سلطنتی مشروطه-نظام جمهوری پارلمانی-نظام ریاست جمهوری-نظام شبه ریاست جمهوری و نظام تک حزبی. در فرضیه دوم تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک بررسی شد و در فرضیه سوم به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک پرداخته شد. اهداف تحقیق تعیین تاثیر آموزش عالی بر رشد اقت ...

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. بنابراین، تلاش برای بهبود این شاخص امری بدیهی به نظر می رسد. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، به این موهبت طبیعی به عنوان یکی از عمده ترین منابع بودجه ی جاری خود می نگرند و سعی دارند از آن در جهت بهبود رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. بنابراین، بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت بر رشد این کشورها، مفید به نظر می رسد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین ...

ما در این پژوهش نخست به بررسی و مقایسه‏ی شماری از مقاله‏های موجود در زمینه مدلسازی پیش‏بینی قیمت نفت خام می‏پردازیم. بدین منظور سه دسته گسترده مدل‏های اقتصادسنجی، یعنی، مدل‏های سری زمانی، مالی و ساختاری پیش‏بینی قیمت نفت و مقالات مرتبط با هر دسته، را مورد بررسی قرار می‏دهیم. اگرچه نمی‏توان به نتیجه‏ای قطعی از این مقایسه و بررسی‏ها در جهت انتخاب مدلی برگزیده دست یافت، با توجه به ساختار بازار نفت و ادبیات اقتصادسنجی موجود در این زمینه، مدل ساختاری را به عنوان مدل برگزیده انتخاب ...

با افزایش قیمتهای نفت در دهه1970، موضوع تاثیر شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت مورد توجه قرار گرفت بطوریکه رابطه بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در این کشورها منفی بوده و توسط روابط خطی توضیح داده می‌شد. در نیمه دوم دهه1980، با کاهش شدید در قیمتهای نفت، روابط خطی اعتبار خود را از دست داده و روابط غیر خطی معرفی شدند. به این مفهوم که، افزایش قیمتهای نفت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته درحالیکه کاهش قیمت نفت تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی این کشورها ندا ...

شدت انرژی (بری) از مهمترین شاخص های کارایی در مصرف انرژی محسوب می شود. کیفیت این شاخص را در نهایت چگونگی رابطه بین مصرف انرژی با درآمد مشخص می کند. تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی رابطه مذکور در قالب الگوهای خطی-تصادفی و غیرخطی-تصادفی پرداخته اند. تصادفی بودن رفتار یک متغیر ، سبب می شود تا الگوها نتوانند به طور صحیحی رفتار آینده متغیر را پیش بینی کنند. با طرح نظریه آشوب این امکان به وجود آمده است تا بتوانیم متغیرهای دارای رفتار تصادفی را از متغیرهای دارای رفتار به ظاهر تصادفی ...

چکیده: رشد روز افزون اقتصادی و نیاز مبرم ما به انرژی و خصوصا نفت، ضرورت پیش بینی تقاضای نفت را نمایان می سازد، چرا که هر گونه برنامه ریزی و طراحی در زمینه عرضه نفت، نیازمند آگاهی کامل از تقاضای نفت است. در این مطالعه هدف پیش بینی تقاضای نفت چین از کشور ایران و سازمان اوپک است که به کمک آن بتوان عرضه نفت را در ایران و اوپک بهتر مدیریت کرد. با استناد به آمارهای (IEA) و سالنامه های آماری اوپک و داده های بانک جهانی و با استفاده از الگوی تخمین (ARDL)، تابع تقاضا ی نفت چین از ا ...

ازآنجا که بررسي ابعاد اقتصادي نوسانات درآمدهاي نفتي در كشورهاي توليدكننده، خصوصاً در دهه اخير كه قيمت نفت نوسانات زيادي را تجربه كرده است، از اهميت قابل توجهي برخوردار است، لذا در اين مطالعه به بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي منتخبي از كشورهاي اوپك از جمله ايران(كه بخش عظيمي از ذخاير و توليدات نفت جهان را درا مي‌باشند) مي پردازيم.براي اين منظور، اثرات درآمدهاي نفتي بر توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در کشورهاي مورد بررسي با استفاده از ادبي ...

مطالعه حاضر به بررسی آثار متقابل و ارتباط علَی میان مخارج مصرفی دولت (بعنوان شاخصی برای اندازه دولت) و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی (بعنوان شاخصی برای رشد فعالیت های اقتصادی) برای 9 کشور منتخب عضو اوپک در خلال دوره 2006-1970 می پردازد. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ یعنی تورم، درجه باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون ریشه واحد پانلی، آزمون هم انباشتگی پانلی، ...

اقتصاددانان در قالب‌ مدل‌های رشد، توجه زیادی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی مبذول داشته اند. در این بین یکی از مباحث بحث‌برانگیز اثر تورم بر رشد اقتصادی بوده و مطالعات نظری و تجربی فراوانی در این زمینه صورت گرفته و تورم به عنوان یک عامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسأله ای که در اینجا مطرح است این است که اثر تورم بر رشد به چه صورت است؟ آیا تورم در تمام سطوح اثر یکسانی بر رشد دارد یا اینکه در سطوح مختلف اثرات متفاوتی بر رشد می‌گذارد؟ هدف پژوهش حاضر ب ...