عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بهبود سیستم حمل‌ونقل همگانی که بخش مهمی ازسیستم حمل‌ونقل است، اثر بسیارزیادی دربهبود مشکلات ساختاری وعملکردی سیستم حمل ونقل شهرهای بزرگ جهان خواهد داشت. بررسي اجمالي وضعيت حمل‌ونقل كشورهاي پيشرفته مؤيد اين مطلب است كه يكي از ويژگيهاي عمده اينگونه كشورها در بخش حمل‌ونقل، برخورداري از شبكه حمل‌ونقل عمومي گسترده، ايمن و با قابليت دسترسي آسان مي‌باشد كه در مقايسه با وسايل نقليه شخصي با هزينه‌هاي واقعي از مزيتهاي بالاتري نسبت به ساير سيستمهاي حمل‌ونقل درون شهري برخوردار است. اكثر ...

امروزه صنعت گردشگري فراتر از يک صنعت به مشابه پديده ي پوياي جهاني و اجتماعي است که پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. در چند سال آينده صنعت گردشگري از لحاظ درآمد در رأس صنايع موجود در دنيا قرار خواهد داشت و بزرگ ترين بخش تجارت بين الملل را به خود اختصاص داده است.اما اگر صنعت توريسم بدون ملاحضات زيست محيطي، اجتماعي توسعه يابد، ممکن است در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي، فرهنگي، اجتماعي زيست محيطي آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري را به وجود آورد. با توجه به اين مسأله اصطلاح توسعه پاي ...

ساری مرکز ایالت مازندران دارای حکومت محلی با قدمت هزار ساله، از جمله مناطقی بود که تا نیمه حکومت صفویان ـ دوره شاه عباس اول از نوعی خود مختاری و استقلال داخلی برخوردار بود. ویژگی جغرافیایی و اقلیمی آن همواره مانعی طبیعی در برابر تهاجمات خارجی به این منطقه محسوب می شد و این نکته یکی از عوامل مهم در تثبیت ویژگیهای ممتاز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن بود. سیاست تمرکز گرایی صفویان با سلطنت شاه عباس اول تشدید گردید و در کنار درگیریهای داخلی محلی که خود موجب تضعیف قدرت نیروهای حکام سا ...

امروزه با توسعه مناطق شهری و ساخت سازه های مهم از جمله، برجهای مسکونی، تجاری و .... تحلیل دینامیکی سازه ها و مقاوم سازی آنها در برابر زمین لرزه امری ضروری است. یکی از پارامترهای مهم و مورد نیاز در تحلیل دینامیکی چنین سازه هایی، تعیین مدول برشی خاک می باشد. در چند دهه اخیر با استاندارد شدن آزمایش SPT و تحقیقات گسترده ای که بر روی نتایج آن توسط محققین برجسته از جمله Seed انجام شده، آزمایش نفوذ استاندارد ، از مقبولیت بیشتری برخوردار شده است. بدین ترتیب می توان با آزمایش های کم ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی مدیران با فرسودگی شغلی معلمان شهرستان ساری بوده است. در این تحقیق باورهای غیرمنطقی مدیران بعنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است که شامل ده باور غیرمنطقی می باشد. همچنین پدیده فرسودگی شغلی معلمان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است که شامل سه مولفه خستگی عاطفی، عدم موفقیت فردی و مسخ شخصیت می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان و مدیران مقطع متوسطه شهرستان ساری در سال تحصی ...

سد مخزنی شهید رجایی در 40 کیلومتری جنوب شهر ساری و بر روی رودخانۀ تجن احداث شده است. ناحیۀ مورد مطالعه شعاع 100 کیلومتری از ساختگاه سد شهید رجایی می‌باشد که دامنۀ شمالی و جنوبی البرز خاوری و بخشی از ایران مرکزی را در بر می‌گیرد. در این تحقیق گسل‌های محدودۀ مطالعاتی در دو حوزۀ 30 و 100 کیلومتری مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته در حوزۀ 30 کیلومتری، منجر به شناسایی و معرفی گسل‌های مرگاو، تلاوک، شالمک، مجید، ولیک‌بن، جورجاده، خرم‌آباد و زیرآب با سازوکار غالب معکوس و ...

تقلیل کیفیت مسکن معاصر به سرپناهی موقت، بدون معنا و بی‌ثمر که کارکرد راستینش- مأوا و مأمن بودن- را از دست داده، منجر به ایجاد بیگانگی و از دست رفتن حس‌تعلق به مکان گشته‌است، این درحالیست که مسکن یکی از فضاهای حیاتی می‌باشد و با ویژگی‌های خود، می‌تواند موجب تعالی ابعاد وجودی انسان گردد. بنابراین درخلق این فضا علاوه بر توجه به استانداردهای فیزیکی و نیازهای فیزیولوژیکی، می‌بایست تمایلات روحی و علایق متنوع انسان‌ها نیز مدنظر قرار گیرد؛ از این رو بررسی حس‌تعلق به فضای سکونت به عنو ...

روند روبه رشد مسائل اجتماعی و افزایش جرایم، انحرافات و کجروی ها نشانی از افت سطح سرمایه اجتماعی در کل جامعه و یا دست کم در گروه های خاصی از آن می باشد. لذا بسیاری از صاحب نظران، سرمایه اجتماعی را امری مطلوب و دارایی ارزشمندی تلقی کرده اند که باید تقویت شود اما درحالی که سرمایه اجتماعی در یک گروه آثار مثبت دارد و منافعی برای اعضای آن گروه ایجاد خواهد کرد، در برخی موارد می تواند به ضرر گروه و یا جامعه تمام شود؛ به عبارتی اثرات مخرب و منفی سرمایه اجتماعی، جایگزین اثرات مثبت و س ...

به منظور بررسي آلودگي آب‌هاي سطحي مجاور و پايين دست لندفيل ساري نمونه‌برداري‌هاي متعددي از اين آب‌ها در تاريخ‌هاي 19/12/1386، 5/7/1387، 12/7/1387 و16/9/1387 انجام شد. مقدار بارندگي در تاريخ‌هاي مذكور متفاوت بود. مقادير هدايت الكتريكي و pH براي 22 نمونه برداشت شده اندازه‌گيري گرديد. مقايسه نتايج نمونه‌برداري نشان مي‌دهد كه تفاوت قابل ملاحظه‌اي در مقدار هدايت الكتريكي در مراحل مختلف نمونه‌برداري وجود دارد، حداقل و حداكثر آن به ترتيب برابر با 5800 و 12100 ميكروموس بر سانتي‌متر م ...