عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سالهای اخیر دستخوش رشد قابل ملاحظه ای در مطالعات در زمینه تعامل نویسنده و خواننده در نگارش آکادمیک بوده است. همچنین، تحقیقات بسیاری در زمینه کاربرد ساختارهای فرامتنی در نگارش آکادمیک انجام شده است. بسیاری از این مطالعات با تمرکز بر جنبه های مختلف تعامل نویسنده و مخاطب، قصد در پیدا کردن تفاوت های میان فرهنگی و یا بین موضوعی در متون آکادمیک داشته اند. اما تا به حال تحقیق بسیار کمی صورت گرفته است که به بررسی جوانب مختلف این تعامل در زیر شاخه های یک رشته بخصوص آکادمیک پرداخته با ...

این پژوهش به بررسی تاثیر برجسته سازی داده و تولید زبانی اجباری و همچنین ترکیبی از این دو تکنیک بر میزان هوشیاری ساختار گذشته استمراری مجهول زبان انگلیسی در متن توسط یادگیرنده های زبان دوم می پردازد. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر برانگیختگی هوشیاری این تکنیک ها با یکدیگر و به ویژه بررسی این موضوع هست که آیا برجسته سازی داده به تنهایی می تواند تاثیر رضایت بخشی در برانگیختگی هوشیاری یادگیرنده داشته باشد یا تکنیک های تکمیلی دیگری مورد نیاز است.بدین منظور 44 یادگیرنده زبان انگلیس ...

هرچیزی که گفته می‌شود یا نوشته می‌شود، با یک نگاه ایدئولوژیک تولید شده ‌است. در واقع زبان دائما انعکاس‌دهنده‌ی ایدئولوژی و تفکر گوینده یا نویسنده است و تمام چیزهایی که می-گوییم یا می‌نویسیم درون ساختار زبانی خود دربردارنده‌ی باورها و نوعی نگاه ایدئولوژیک خاص است. رسانه‌ها و بخصوص مطبوعات از این خاصیت زبان برای تولید و القای ایدئولوژی مورد نظر خود روی افراد جامعه استفاده می‌نمایند. اما این انتقال و القای ایدئولوژی در لایه‌های زیرین زبان و به ‌صورت پنهان صورت می‌گیرد. از ه ...

استفاده از کارهای گروهی و دونفره مورد حمایت نظریه های یادگیری سوسیوکالچرال و اینتراکشنی قرار دارد. مفروض است که همکاری و تعامل موجب یادگیری زبان دوم می باشد. الهام گرفته ازین ادعاهای نظری مطالعات بسیاری برای سنجش تاثیر کارهای گروهی و دونفره بر عملکرد و یادگیری شاخصه های زبانی هدف انجام شده است. با توجه به اینتراکشن فعالیت هایی برای تشویق تولید شاخصه های زبانی ابداع شدند. با داشتن این پیش زمینه مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کار دونفره در دو فعالیت برونداد بر عملکرد فراگیران و یاد ...

زبان یک پدیده اجتماعی است و همگام با تحوّلات اجتماع بشری دچار تحوّل می شود تا با صورت تغییریافته جامعه منطبق شود و پاسخگوی نیازهای تازه باشد. تولد واژگان جدید و متروک شدن برخی واژگان از اصول مسلّم تحوّلات زبانی است.زبان فارسی به جهت ساختارترکیبی برای آفرینش واژگان نو از شیوه های مرکب سازی استفاده می کند .امّا تاریخ تحوّلات آن نشان داده که این زبان در ساخت فعل به عنوان یکی از اقسام واژه کمتر موفق بوده است؛ لذا، ضروری به نظر می رسد که راههای مختلف برای گسترش این حوزه از زبان بر ...

این تحقیق با رویکرد جامعه شناسی زبان و معنا شناختی صورت گرفته و هدف اصلی آن بررسی دریافت معنا خارج از کادر محدود و بسته زبان با قوانین حاکم بر آن می باشد. در واقع ، می خواهیم ببینیم چگونه فهم های گوناگونی از زبان در هنگام کنش گفتمانی ایجاد می شود . زبان ها منظومه ای از نماد ها تلقی شده اند که با هدف ارتباط انسان ها با یکدیگر و انتقال آنچه در ضمیر خود دارند ، شکل گرفته اند. " زبان" در مقام حامل معنایی که گوینده می خواهد یه مخاطب منتقل کند ، معیاری است برای فهم مخاطب و واکن ...

در آثار ادبی و هنری ساختارگرایی در پی آن است که بفهمد چه عامل و فرآیندی ساختار بیانی و گفتاری را به ساختاری هنری و منسجم تبدیل کرده است. در تحلیل آثار به توصیف عناصر آن می‌پردازد و این عناصر را با توجه به سطح‌های مختلف آنها چون سطح آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی طبقه‌بندی کرده و رابطه و تناسب بین این عناصر را بیان می‌کند. در پژوهش حاضر ساختار زبان شمس تبریزی در مجموعه گفتارها و موعظه‌هایش، که تحت عنوان «مقالات» گردآوری شده است در بوته نقد ساختاری در سه سطح آوایی_واژگانی، نحو ...

یکی از دانش‌های بلاغی مهم، علم معانی است که به بررسی اغراض ثانوی متکلّم از انتخاب ساخت‌های زبانی، می‌پردازد. وقتی سخنور فصیح و بلیغ باشد، این نوع کاربرد از نظر کمّی و کیفی در کلام او بیشتر دیده می‌شود. از آن‌جا که مولانا یکی از بزرگ‌ترین سخنوران و شعرای فارسی‌گوی است طبعاً نکات بلاغی زیادی در آثار او دیده می‌شود. در این پژوهش که به بحث در ابعاد ادبی و اخلاقی امر و نهی در دفتر اوّل مثنوی مولوی اختصاص دارد، پس از معرّفی شاعر، به تبیین مباحث علم معانی شامل انشا و خبر و خبر و اق ...

رضا امیرخانی، نویسنده‌ی جوان و خلاقی است که در سال‌های اخیر در عرصه‌ی ادبیات داستانی درخشیده است. آثار او به ترتیب عبارتند از: ارمیا، ناصر ارمنی، منِ او، از به، داستان‌سیستان، نشت نشا، بیوتن، سرلوحه‌ها، نفحات نفت و جانستان کابلستان. پنج اثر از آن‌ها به‌‌صورت غیرداستانی و در قالب‌هایی همچون مقاله، یادداشت‌های پراکنده و گزارش ارائه شده است که ما در این تحقیق، تنها به شرح مختصری از آن‌ها بسنده کرده‌ایم. موضوع اصلی این پژوهش، نقد و بررسی آثار داستانی امیرخانی است، که شامل رمان ار ...