عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1- تعاریف و آشنائی با زمین پی و طبقه بندی خاکها ( از نظر مکانیک خاک و مسائل اجرائی ) 2- پی سازی _ بررسی جزئیات اجرائی ، استانداردها ، روشها ومقررات اجرائی متداول در ایران و حداقل سه کشور دیگر از آسیا ، اروپا و آمریکا و تلفیق و جمع بندی ) 1-2- تهیه دستورالعمل اجرائی پی سازی شامل گودبرداری و پی کنی ( خاکبرداری - حفاظت گود - مسائل ناشی از آبها ی سطحی و زیر زمینی در حین اجرا و بهره برداری - آماده سازی کف - حفاظت ساختمانها ی مجاور -خاک ریزی و تراکم پشت دیوارها و اطراف پی ) و چ ...
 
با توجه به نیاز روز افزون به احداث واحدیهای ساختمانی مسکونی بصورت انبوه سازی ، محدودیت های روشهای سنتی بیش از پیش نمایان گردیده است و لازمه برر سی روشهای طرح واجرای صنعتی ( و نیمه صنعتی ) ساختمان محسوس می باشد . دراین راستا ، ضروری است مطالعاتی صورت گیرد وبهترین گزینه ها از نظر اقتصادی ، توانمندی های موجود وبالقوه در صنعت ساختمان ، با توجه به تجارب حاصل در دیگر کشورها معرفی گردد . جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده در پروژه ، در مرحله اول گرد آوری اطلاعات پایه در خصوص تولید ...

تامین مسکن یک ضرورت برای هر خانواده ایرانی است و با توجه به نوع اقتصاد کشورمان این موضوع از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایر کشورها برخوردار است و به عنوان یک سرمایه و پشتوانه برای مردم حسوب می شود لذا با احتساب اینکه قسمت اعظم درآمد خانواده ها صرف خرید یا اجاره مسکن می شود پس باید روندی پیش گرفت تا خانه ها پس از گذشت 25 تا 30 سال به عنوان کلنگی قلمداد نشده و تخریب نشوند و حداقل بتوانند بالای 60 سال عمر کنند صنعتی سازی ساختمان ها به عنوان یکی از روش هایی است که موجب استحکام بی ...
 
آنچه به عنوان هدف اصلی در ساخت و تولید ساختمان بویژه ساختمانهای مسکونی باید درنظر گرفته شود برنامه ریزی برای تامین شرایط آسایش انسان است. عوامل بسیاری در بوجود آوردن این شرایط مطرح می باشند که در اینجا نکاتی چند در باره عوامل موثر در شکل دهی فضاها جهت فراهم نمودن وضعیت آسایش ابعادی برای انسان در محیط های مسکونی ارائه می گردند. از آنجا که ساختمان باید قبل از اقدام به احداث آن برای استفاده بهینه، تنظیم و مناسب سازی و طرح شده باشد، لذا در دست داشتن ابزاری برای انتخاب اندازه و ان ...

گزارش شامل موراد ذیل است : -مروری کوتاه بر نیروی کار و اشتغال در استان -وضعیت اشتغال در بخش ساختمان -وضعیت اشتغال در بخش ساختمان در مناطق شهری و روستایی -توزیع افراد شاغل در بخش ساختمانی به تفکیک جنس -سهم بخش عمومی در اشتغال بخش ساختمان -وضعیت آموزشی شاغلان بخش ساختمان -ترکیب سنی شاغلان بخش ساختمان -وضعیت شغلی در بخش ساختمان (مقایسه استان و کشور) ...

اجرای ساختمان سازی در ایران متکی به روشهای اجرایی سنتی و قدیمی است. بدین سبب به مطالعه سیستمهای موجود ساخت و ساز در رابطه با ساختمان سازی در کشورهای مختلف و به ارزشیابی این سیستمها از ابعاد اقتصادی، کیفیت، سرعت در کار و ایمنی پرداخته و سعی نموده ایم الگوها و راهکارهای مناسب شناسایی و معرفی گردند. جهت ارتقاء و رشد روشهای اجرایی کشور، صنعتی کردن آن مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هماهنگی و استاندارد کردن قطعات و مصالح مصرفی پیشنهاد گردیده و در این زمینه، تجربه برخی از کش ...

هدف عمومی این طرح مطالعاتی انجام وظائفی است که به موجب قانون نظام معماری و ساختمان ،قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وقانون تغییر نام وزارت مسکن وآبادانی درزمینه تدوین وتوسعه معیارها،ضوابط واستانداردهای فنی مربوط به ساختمان ،مسکن وشهرسازی بعهده وزارت مسکن وشهرسازی گذاشته شده .هدف نهائی این فعالیت تامین ایمنی ،بهداشت ،سلامت ،حسن کاردهی وصرفه اقتصادی طرحها،ابنیه ،جامعه و افراد شاغل دربخش‌های فوق وانتظام بخشیدن به شیوه های طراحی واجرا دراین بخشها و بهبود وارتقای شیوه ...