عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منظور از ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در واقع آثار تخلف مستاجر از تعهداتی می باشد که طبق عقد اجاره بر عهده دارد تمامی این تعهدات جنبه قراردادي وتوافقی دارند خواه منشاء آنها توافق طرفین باشد یا این که قانون بر توافق آنان چنین تکالیفی را بار می کند. تعهدات مستاجر در اجاره املاك را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترك فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عد ...

تغییر و تجدیدنظر در انتظارات و فن آوری ها ی صنعت ساختمان سازی می تواند به طور قابل توجهی از به هدر رفتن انرژی جلوگیری نماید. اکنون معماران و مهندسین سعی می کنند از روشهای متکی بر تکنولوژی فعال با مصرف انرژی بالا کمتر استفاده کنند. آنها به استفاده از "تکنولوژی غیرفعال" (پنهان) که از منابع طبیعی مانند زمین، باد، خاک، خورشید و آب به دست می آیند روی آورده اند. نتیجه کار نه تنها از نظر تأمین نیازهای حرارتی انسان در فضاهای داخلی ساختمان موفقیت آمیز خواهد بود، بلکه شکلی بدیع و با ...

باتوجه به اینکه ساختمان یکی از بزرگترین بخشهای مصرف کننده انرژی در اکثر جوامع محسوب می‌شود و مساله بحران انرژی در سالهای اخیر اهمیت زیادی کسب کرده بررسی عوامل اصلی گذر از این بحران بسیار ضروری است. در حوزه معماری پایدار دو نوع سامانه طراحی فعال و ایستای خورشیدی مطرح شده که سامانه ایستای خورشیدی باتوجه به جهت گیری ساختمان و استفاده از گرمایش تشعشعی خورشیدی بوده و انرژی خورشیدی به داخل ساختمان هدایت می‌کند و با استفاده از شیشه‌های دو جداره و مواد جاذب مانع خروج آن می شود این سا ...

این پژوهش با توجه به سرانه مصرف بالا گاز طبیعی در ایران، به ارزیابی دقیق از توان سنجی صرفه جویی مصرف گازطبیعی و ایجاد معیار برای سنجش کارایی مصرف گاز و همچنین بررسی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی بخش تجاری در شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش داده ها با تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در مجتمع های تجاری شهر اصفهان حاصل شده است. و سپس با استفاده از آزمون خی دو و کلمو گرف-اسمیرنوف به بیان وجود و یا عدم وجود ارتباط معنا دار بین تک تک متغیرهای مورد بررسی در پ ...

در سال 1987 مفهوم جدیدی در زمینه توسعه شهری پدیدار شد. این مفهوم که به نام توسعه پایدار شناخته میشود در جهت مقابله با شهرسازی نه چندان دلچسب پس از انقلاب صنعتی و از بین بردن آثار مخرب آن نمودار شد. آثاری از جمله رشد بی رویه شهرها در جهات افقی و عمودی که ناشی از اعتماد بیش از حد بشر به تکنولوژی بود. این توسعه منجر به آسیبهای شدید اجتماعی، اقتصادی و از همه مهمتر زیست محیطی شد. به همین جهت بود که کشورهای عضو سازمان ملل از همان ابتدا از مفهوم توسعه پایدار استقبال کردند و آن را در ...

در پژوهش حاضر با مطالعه ای در زمینه سیستم های سرمایشی متداول در مناطق آب و هوایی کشور و همچنین درصدی از پیک بار برق سراسری که در روزهای گرم سال صرف تهویه و سرمایش در این مناطق می شود, نیاز به استفاده از سیستم های ذخیره سرمایشی برای حل مشکلات توزیع برق و هموار کردن منحنی بار در کشور بررسی شد. بنابراین با تحقیقی در زمینه انواع سیستم های ذخیره سرمایشی متداول و مزایا و معایب هر کدام و تحلیل سیستم ها از نظر فاکتورهای اقتصادی در طرح مورد نظر در نهایت یک سیستم ذخیره سرمایی برای ...

اقتصاد در تمامی جوامع بشری نقش تعیین کننده‌ای در زندگی انسان دارد، و اقتصاد روستایی نیز یکی از ملموس‌ترین آنهاست. اقتصاد روستایی با پویایی خود می‌تواند شادابی جوامع بشری را دوباره احیا کند و حس زندگی و را به انسان‌های مدرن بازگرداند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که روستاها به دست فراموشی سپرده می‌شوند و اقتصاد مولد آنها تبدیل به مصرف کننده‌هایی با الگوی شهری می‌شود. اگر توسعه ماشینی شهرها در صدد از بین بردن روستاها نبود و شهرنشینی بر اساس مباحث توسعه پایدار رشد پیدا می‌کرد، م ...

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه ...