عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین مشکلات بلند مرتبه سازی ، بی توجهی به تبعات و اثرات سانحه با توجه به تراکم جمعیتی بالا و اختلال در فضای سکونتی می باشد. با وجود اهمیت ساخت بناهای بلند مرتبه برای اسکان افراد در نتیجه عواملی چون کمبود زمین، صنعتی شدن شهرها و مهاجرت ، آنچه نزد طراحان و معماران بلند مرتبه ها از اهمیت وافری برخوردار است، توجه به ایمن سازی ساختمان می باشد. از آنجا که اقدامات اندکی در زمینه ایمن سازی ساختمان های بلند مرتبه در برابر سوانح در سطح جهان صورت گرفته است و همچنین با وجود سان ...

در این پروژه در یک ساختمان بلند مرتبه پس از ممیزی انرژی الکتریکی و محاسبه میزان مصرف انرژی برق در طول یک سال برای کل ساختمان و استخراج داده های باد در شهر ارومیه و شبیه سازی جریان باد روی ساختمان بلند مرتبه در حالت کلی به صورت سه بعدی از طریق نرم افزار کامپیوتری CFD و تعیین محل مناسب نصب توربین و انتخاب توربین با توجه به شرایط بدست آمده به منظور تامین برق ساختمان مذکور و بررسی اقتصادی نتایج استفاده از توربین ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...
نمایه ها:

آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه را قطعا مي توان سمبل معماري و شهر سازي جديد دانست.بدون آسمان خراش ها و ساختمان هاي بلند مرتبه و بدون ابداعات تكنولوژيكي كه آنها را ممكن مي ساخت ، اغلب مفاهيم نويني كه در دهه هاي اول اين قرن بوجود آمد، بي معني خواهد بود.كشور ما نيز از ظهور اين پديده جديد بي بهره نماند و شرايط جامعه ،وجود محدوديت سطوح قابل ساخت وساز ،بالا رفتن قيمت زمين،افزايش تقاضا براي نقاط خاصي از شهر و نيز نوآوريهاي فني منجر به رشد سريع اين پديده درشهرها شد.احداث اين ...

ساختمان های بلند قابلیت آن را دارند که محیط ساخته شده را به طور اساسی تغییر شکل دهند. این بناها به دلیل مقیاس، فرم و خصوصیات آنها تاثیرات گوناگونی از جنبه های کالبدی، طبیعی، عملکردی و فرهنگی بر منظر و سیمای شهری باقی می گذارند؛ که این امر نیازمند یک فرایند طراحی جامع و شناخت اصول مربوط به توسعه پایدار میباشد. لذا در این فرصت مطالعاتی با تاکید بر جنبه پایداری منظر شهری تاثیرات این گونه ساختمان ها بر منظر شهری را با تکیه بر نمونه موردی بررسی میکنیم. محل مورد مطالعه شهر ساحلی سل ...

بلندمرتبه سازی می تواند یکی از راه حل های بسیار مناسب در ایجاد ساختار کالبدی هماهنگ و سازمان فضایی بهینه باشد. حفظ الگوهای منسجم، همگون و مطلوب توسعه، از مشکلات تمامی شهرها است در حالی که ممکن است ساختمان های بلند، هر یک به تنهایی جالب توجه باشند، اما تأثیر جمعی آنها مأیوس کننده و نامطلوب است و مجموع اجزاء هرگز به یک کلیت پیوسته بزرگ تر تبدیل نمی گردد. در زمانی نه چندان دور بهنظر می رسید که ساختمان ها بدون نیاز به بررسی مجدد، ضوابط طراحی شهری را رعایت می نمودند و حساسیتی ذاتی ...

امروزه با توجه به رشد جمعیت شهرها از یک طرف و محدودیت های موجود در برابر توسعه فیزیکی شهرها به علت محدودیت های ناشی از موقعیت طبیعی شهرها و وجود بناهای تاریخی از طرف دیگر، احداث ساختمان های بلند مرتبه و انجام تحقیقات بیشتر در مورد آنها را ضروری می سازد. یکی از سیستم های مورد استفاده در ساختمان های بلند مرتبه سیستم لوله قابی می باشد که از خصوصیات اولیه این سیستم به کارگیری ستونهای پیرامونی با فواصل نزدیک می باشد که توسط تیرهای عمیق به یکدیگر متصل می شوند که اولین بار توسط فضلو ...

با گسترش روز افزون ساخت ساختمانهای بلند، دانش مهندسی عمران تقاضای بیشتری را در رابطه با بررسی دقیق تر رفتارهای این ساختمانها دریافت می کند. یکی از مهمترین این خواسته ها، پیش بینی صحیح رفتار این ساختمانها در برابر زمین لرزه و تامین ایمنی لازم برای ساکنان این ساختمانهاست. با توجه به جمعیت فراوان انسانهای ساکن در این نوع ساختمانها و نیز مشکلات موجود در مسیر خدمت رسانی به آنان در هنگام وقوع زمین لرزه، نگاه طراحان همواره بر این نکته متمرکز بوده است که با اعمال ضوابط مناسب در هنگام ...