عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تدوین مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران تحت عنوان (الزامات عمومی ساختمان) در چهار سطح به شرح زیر تهیه، تدوین و تنظیم می‌شود: -1 مقررات ملی ساختمانی مبحث الزامات عمومی ساختمان -2آیین‌نامه‌های مورد نیاز مبحث الزامات عمومی ساختمان -3 استانداردهای مورد نیاز و لازم مبحث الزامات عمومی ساختمان -4راهنما و جزوات آموزشی مبحث الزامات عمومی ساختمان ...

بهره گیری از تولیدات صنعتی ساختمان، موجب افزایش ایمنی، مقاومت و دوام ساختمان و کاهش وزن و زمان ساخت و همچنین سهولت اجرا و بهره برداری خواهد شد . در این پروژه، دلایل شکست، توقف، رکود و کم کاری تعدادی از کارخانجات و واحدهای تولید صنعتی اجزاء و قطعات ساختمانی بررسی شده، و معایب و محاسن روشهای تولید صنعتی ساختمان در ایران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در خاتمه عوامل موثر در انتقال تکنولوژی پیشرفته صنعت ساختمان تعیین خواهد شد. ...

طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان زیباسازی تهران است. ...

از عوامل ضروری در طراحی ساختمان، شبیه سازی مصرف انرژی ساختمان قبل از ساخت ساختمان در نرم‌افزارهای شبیه سازی مصرف انرژی می باشد. نرم‌افزارهای مورد اشاره عموماً برای تعیین مصرف انرژی حرارتی و برودتی داخل ساختمان، محاسبات را به‌صورت ساعتی در طول تمام سال انجام می‌دهند. هیچکدام از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی امکان نمایش شرایط بهینه بطور خودکار را ندارند و کاربر باید چندین حالت را مدل‌سازی کرده و سپس حالت بهینه را با ارزیابی نتایج بدست آورد. در این تحقیق، به کمک نرم افزار بهینه ساز مصر ...

در راستای انبوه سازی مسکن و ساختمانسازی در کشور، به منظور پیشگیری از خسارات مالی و جسمی ناشی از ویژگیهای کمی و کیفی مصالح و سیستمهای ساختمانی نون که پا به عرصه بازار می گذارند . تعیین و تقویم نتایج آزمایشگاهی و تدوین مقرارت، ضوابط و آیین نامه های استاندارد ساختمانی اعم از سازه و نیز ساختارهای غیرسازه ای ساختمانها، از اهم اقدامات ضروری است که مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچون کشورهای توسعه یافته صنعتی، می باید در دستورکار قراردهد . لذا، شناخت ویژگیهای کارکرد جدارها بخصوص در ای ...
نمایه ها:
ویژگی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ایمنی | 
زلزله | 

چکیده ندارد.

در این پروژه اطلاعات داده های موجود در یک ساختمان بر اساس اجزای کلی ساختمان که شامل فیزیک ساختمان، افراد درون ساختمان و ارتباطات عملکردی درون یک ساختمان می شود به درستی شناسایی می گردد . کلیه اطلاعات در قالب این سه مجموعه کلی طبقه بندی می گردند و سپس در قالب یک سیستم نرم افزاری به صورت یک شبکه واحد کامپیوتری ارائه می گردند . سپس روابط موجود بین اطلاعات و داده های هر مجموعه معین می گردد . این روابط و عملکردها صرفا در قالب روابط اداری بین افراد مجموعه محدود نمی گردد بلکه در زمی ...
نمایه ها:
کنترل | 
طراحی | 

هدف از انجام این پروژه تهیه و تدوین بخش بارگذاری مقررات ملی ساختمانی کشور است . تاکنون به لحاظ تعیین حداقل بار وارده به ساختمان‌ها از نشریه 519 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور استفاده می‌شد. با توجه به گذشت بیش از 20 سال از زمان تدوین این آئین‌نامه و پیشرفت‌های حاصل در طراحی و محاسبه ساختمان‌ها و شناخت دقیق‌تر از بارهای وارده به آنها، شرایط متفاوت اقلیمی و لرزه زمین‌ساختی و زلزله‌خیزی مناطق مختلف کشور، اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اعمال بارهای ناشی از باد و زلزله، امکان ته ...