عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

يكي از مهمترين خصوصيات يك ساختار فضايي شهري مناسب و پايدار، دسترسي مناسب و آسان مي باشد.از آنجايي که ساختار فضايي داراي دو الگوي کلي فشرده و پراکنده است،در فرمهاي شهري متراكم و فشرده، تمركز امكانات، افزايش تراكم، توسعه كاربري مختلط كه حاوي سفرهاي چند منظوره و ارائه خدمات حمل ونقل عمومي است، كاهش تقاضا و مسافت سفرهاي شهري و دسترسي مناسب را سبب مي گردد. اما در شهرهايي با ساختار پراکنده، نياز به جابجايي و تقاضا براي سفر و مدت زمان آن در نتيجه ي پراكنش فضايي فعاليتها و كاربريها ر ...

گسترش روزافزون شهرها اقدامات عاجل عمرانی را طلب می کند و شهر ناگزیر از پذیرفتن این تغییرات است.عدم شناخت و درک صحیح ساختار اصلی شهرها و عدم تلاش در حفظ، احیا و ساماندهی آن موجب بروز لطمات فراوانی شده است.شاید بتوان گفت در مواجهه با چنین مشکلاتی یکی از بهترین راه حل ها تاکید بر ساختار اصلی شهر است و این امر می تواند به صورت احیا ساختار اصلی گذشته شهرو ایجاد یک پیوند ظریف و ناگسستنی بین محورها و عناصر تاریخی و کارکردهای مهم کنونی صورت پذیرد.لذا این تحقیق به بررسی چگونگی تجدید ...

افزایش روز افزون جمعیت شهری ورشد شتابان شهرنشینی در ایران در نیم قرن اخیر پیامدهای فیزیکی واجتماعی در شهرها را بدنبال داشته است که از مهمترین آنها می توان به توسعه فیزیکی افقی بی‌رویه شهرها در اراضی کشاورزی پیرامون، ساخت مساکن غیر رسمی وشکل گیری مناطق حاشیه نشین، رشد مشاغل غیر رسمی وتحرک فضایی وجدایی گزینی اجتماعی در داخل شهرها اشاره کرد.امروزه کنترل وهدایت توسعه شهرها و کاهش اثرات نامطلوب آن، یکی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی شهری محسوب می گردد.در این راستا نخستین گام بررسی ...

از نحــوه استقرار مکان ها (عملکردها)، کانون ها و مــحورهایی تشکیل می شود که در یک ارتباط درونی با همدیگر، شـبکه ای از مراکز و محـورها یا به عبارتی درست تر “ساختار فضایی“ شهر را پدید می آورند. عدم توجه به سامان دهی ساختار فضایی یک شهر منجر به بروز مشکلاتی از قبیل از دست رفتن انسجام فضایی، کاهش کارایی در سطح شهر و در نهایت کاهش مطلوبیت محیط زندگی شهروندان خـواهد شد. بر این اساس می توان ارتباط قوی میان ساختار فضایی و کیفیت زندگی در شهری قائل بود. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و ...

شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات، و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید در دراز مدت، قادر به ادامه حیات خود باشد. آنچه که به پایداری شهری می انجامد و اعتدال در شرایط زیست شهرها را فراهم می آورد،شامل مجموعه ای از فاکتورها از جمله شیوه کارآمد کاربری زمین، ایجاد بهترین دسترسی ها و حمل ونقل، کاربرد کارآمد منابع، کاهش انواع آلودگی ها و ضایعات محیطی و ساختاریابی پایدار فضای شهر می باشد.ساختار فضایی پایدار نتیجه بک ...

شهرها مظهر و تجلی‌گاه هر نوع فنآوری و تکنولوژی جدید می‌باشند. در عصر حاضر که عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد باید شاهد اثرات این فناوری‌ که توانسته عصر حاضر را به نام خود ثبت کند مخصوصاً در شهرها باشیم. فاوا یا فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثرات عمیق خود فرایند جهانی شدن را سرعت بخشیده و روز به روز به تعداد شهرهای جهانی می‌افزاید. شهر کرمان از شهرهای بزرگ و تاریخی جنوب و جنوب شرق ایران می‌باشد که از لحاظ زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشد ...

موضوع رساله حاضر، بررسی معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری است. فرایند کلّی این تحقیق، ساختن دستگاه نظری و آزمون آن در سکانس‌‌هایی از خیابان ولیعصر است. دستگاه نظری رساله بر اساس دو نوع تئوری، شامل تئوری‌های ساختاری و کنشگرایانه که تبیین‌کننده مفاهیم مربوط به پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری می‌باشند، ساخته شده‌است. دستگاه نظری رساله، شامل یک مدل مفهومی و یک مدل نظری است. مدل مفهومی از طریق تئوری‌های ساختاری و مدل نظری از طریق تئوری‌های کنشگرایانه س ...

تحقیقات نشان می‌دهد پارکها یکی از مهمترین فضاهای فراغتی در شهرهای مختلف هستند و در ابعاد مختلف زیست‌محیطی، زیبایی‌شناختی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فراغتی بر محیط شهری تاثیر می‌گذارند. مردم بصورت اجتماعات مختلف فراغتی شامل فردی، خانوادگی و دوستان و همسالان به پارک می‌روند. عوامل مختلفی در دو گروه کلی فردی و محیطی بر شکل‌گیری این اجتماعات و فراوانی هریک از آنها در هر پارک تاثیرگذارند. این تحقیق تاثیر دو عامل محیطی شامل مطلوبیت فضایی و مطلوبیت مکانی را در پارک‌های شهر اهوا ...

امروزه فضاهای عمومی شهری ، جایگاه با اهمیتی در برنامه های توسعه شهری یافته اند. این امرحاکی از تأثیر ‏این فضاها در تقویت وجهه فرهنگی- اجتماعی شهر و در نتیجه تولید سرمایه های اجتماعی است. فضای‎ ‎شهری‎ ‎به‎ ‎ترکیبی‎ ‎اطلاق میشودکه‎ ‎از‎ ‎فعالیتها،‎ ‎بناهای‎ ‎مختلف‎ ‎فرهنگی،‎ ‎اجتماعی،‎ ‎اداری،‎ ‎تجاری‎ ‎ومانندآن‎ ‎وعناصر‎ ‎اجزای ‏شهری‎ ‎به‎ ‎صورتی‎ ‎آراسته،‎ ‎هماهنگ‎ ‎و‎ ‎واجد‎ ‎نظم‎ ‎و‎ ‎زیبایی‎ ‎و‎ ‎بالطبع‎ ‎با‎ ‎ارزشهای‎ ‎بصری‎ ‎تشکیل‎ ‎میگردد‎ ‎و از‎ ‎نظر‎ ‎فیزیکی‎ ‎دارای‎ ...