عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

« نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران» عنوان تحقیق حاضر است .بر اساس چارچوب نظری تحقیق، زمانی که عناصر نا مناسب وارد یک نظام اجتماعی شوند تعادل آن نظام بر هم می خورد و با تعارضی که میان ساختار سیاسی و اجتماعی به وجود می آید رفتارهای جمعی اعتراضی آغاز می شود ، در این زمان باورها و ارزش های مورد پذیرش جامعه ، رفتارهای جمعی را به هم پیوند می زند که نتیجه آن شکل گیری رفتارهای جمعی معطوف به ارزش تحت یک رهبری واحد و حرکت جامعه به سمت دگرگونی بنیادین بر اساس ...

به دلیل عدم شناسایی معیار های گردشگران در بازدید از بناهای قدیمی و نادیده گرفتن آنها، قابلیت ها و اطلاع رسانی نا مطلوب، عدم توانایی نیروی انسانی، عدم چیدمان مناسب جهت ارائه جاذبه های تاریخی و فرهنگی، نا چیز بودن بودجه اختصاصی به این بخش و ...گردشگری شهری تهران، با وجود داشتن ظرفیت های بالفعل و بالقوه با چالش های جدی روبه روست. از این رو این تحقیق به منظور بررسی معیار های گردشگران در بازدید از فضاهای تاریخی- فرهنگی شهر تهران به روش کمی- میدانی انجام شده است. داده های حاصل از ...

این پژوهش، در زمینه ی رویکرد های فرهنگی، آموزشی و مذهبی در قلمرو امارت بابان است. امارت بابان یکی از امارتهای محلی حوزه ی امپراطوری عثمانی است که در منطقه ی"شهرزور"شکل گرفت. قبل از تشکیل امارت بابان سلسله های مختلفی مانند: زنگیان، ایوبیان و در اواخر بنی اردلان بر شهرزور حکومت کرده اند. دارالحکومه ی خاندان بابان درآغاز قلعه چوالان، ماوت و سپس سلیمانیه بود. ابراهیم پاشای بابان با ساختن شهر سلیمانیه مرکز حکومت خود را به این شهر انتقال داد. شهر سلیمانیه علاوه بر مرکز سیاسی– اداری ...

پس از تشکیل دولت سامانیان در قرن سوم هجری، افق تازه‌ای از توجه و پرداختن به علوم در ایران آغاز شد. این رویکرد بدون وقفه در طول تمامی دوره سامانی، تداوم یافت و عصری را رقم زد که از آن تعبیر به عصر رنسانس اسلامی می‌شود. عالمان و اندیشمندان در قلمرو آل‌سامان به تألیف و تدوین کتب در حوزه‌های مختلف علوم عقلی و نقلی پرداخته و شهرهای مختلف ماوراءالنهر و خراسان به ویژه بخارا و نیشابور مأمنی، برای دانشمندان در علوم گردید. این پژوهش سعی دارد با روش تاریخی و با تکیه بر منابع اصلی و پژوه ...

بحث خانه و مسکن و مسائل مربوط به آن همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های هر جامعه مطرح می گردد. امروزه با افزایش جمعیت شهرها روزبه روز بر اهمیت این موضوع افزوده می گردد و شاهد الگوهای متفاوتی از خانه و مسکن در سطح شهرها می باشیم. یکی از مهمترین جنبه ها در بررسی ابعاد شکل گیری گونه ها و الگوهای متفاوت در نحوه ی اسکان مردم یک جامعه، تحقیق در باب ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جامعه در ارتباط با بحث خانه و مسکن می باشد. نگاه به مسأله از این زاویه، می تواند ما را به د ...

در رساله پیش رو سعی بر آن بوده تا به اهمیت جاده تاریخی ابریشم از طریق شناخت یکی از کاروانسراهای زیبای قرار گرفته در این مسیر متعلق به دوره صفوی به نام کاروانسرای آجری آهوان پرداخته شود. روش گردآوری اطلاعات اولیه به صورت کتابخانه ای انجام شده ودر بخش تحلیل معماری و سازه ای و جمع آوری داده های ثانویه نیز جهت شناسایی ابعاد و جنبه های مختلف بنا، عملیات میدانی صورت گرفته و در تعاقب آن بر روی نقشه های اصلاحی خصوصیات سازه ای بنا توضیح داده شده است.مبانی نظری تحقیق به مباحث زیرمی پرد ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی سیاست گریزی زنان درطول تاریخ ایران، به دنبال بررسی عوامل ایجاد سیاست گریزی در جامعه ایران در طول تاریخ است. سوالهای این پژوهش به این صورت هست که چه عواملی باعث سیاست گریزی زنان در جامعه ایران شده است که در تاریخ ایران، تغییراتی در وضعیت زنان بوجود آمده است. زنان از پس پرده به درون جامعه آمده اند، ولی هنوز درصد قابل توجهی از زنان رادر نهاد های تصمیم گیری و رده های اداری و سیاسی بخصوص در مقامهای بالای سیاسی کشور نمی بینیم، این در حالیست که بدون ...

فراهم کردن بستری مناسب جهت تعاملات اجتماعی از الزامات طراحی معماری می باشد. مشاهدات نشان می دهد که امروزه تعاملات اجتماعی در سطوح پایین تری مابین نسل های گوناگون اتفاق می افتد و باید با فراهم کردن بستر مناسب جهت تعاملات اجتماعی کیفیت طراحی فضاها را افزایش داد. فضاهای عمومی این امکان را به مردم می دهد که نسل های مختلف در کنار هم حضور داشته باشند. یکی از این فضاهای عمومی مراکز محلات می باشند که نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی ساکنین ایفا می کنند. این پژوهش در پی یافتن الگوهای طر ...

مديريت در عصر دانش با چالش هاي متفاوت و نويني مواجه است، چالش هايي هم چون مقررات زدايي که منجر به نوعي آشوب و بي نظمي شده، عواملي چون تسطيح سازماني، حذف لايه هاي واسطه اي، و برون سپاري که موجب کاهش کنترل بر سرنوشت سازماني گرديده، فعاليت هاي الکترونيک که موجب افزايش قدرت چانه زني مشتريان شده، و از همه مهمتر کوتاه شدن چرخه عمر استراتژي که به دليل تشديد تغييرات محيطي منجر به نوعي عدم ثبات در فعاليت هاي سازماني شده است. بازار و اقتصاد سنتي نيز به شدت در حال گذار به يک بازار نوآور ...