عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله‌ی پیش رو بررسی تطبیقی نظریه‌های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس نام دارد. این رساله در دو راستای نقد نظری و عملی عکاسی نگاهی است از زاویه دید رویکردهای ساختارگرایی و پساساختارگرایی به دنیای عکاسی و مقایسه ی میان این دو. به شکل دقیق تر، این رساله تلاش دارد تا ابتدا در سطح نظری، از نگاه ساختارگرایانه، مولفه های ساختاری درونی رسانه ی عکاسی و طبیعت عکس به مثابه یک نشانه ی تصویری را مورد تحلیل قرار دهد و آن را معلوم دارد و سپس، این نکته را روشن کند که چه نوع آثاری د ...

ساختارگرایی رویکردی نوین در مطالعه‌ی‎ادبیات است. به دلیل آنکه قصه‌های عامیانه، ساختار نسبتاً ساده‌ای دارند، می‌توان قواعد حاکم بر آن‌ها را شناسایی و طبقه‌بندی کرد. از آنجا که ساختارگرایی در ادبیات، از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثاری که بررسی می‌نماید، استفادهمی‌کند، جایگاه ارزشمندی در مطالعات ادبی دارد. همای و همایون منظومه‌ای غنایی از خواجو کرمانی است که داستان سفر همای را برای یافتن معشوقش همایون بیان می‌کند. این منظومه از تعدادیداستان تودرتوی کوتاه فراهم آمده ا ...

چکیده ساختارگرایی یکی از مهمّ‌ترین نظریه‌های ادبی است و یکی از شاخه‌های مهّم آن روایت‌شناسی است. ساختارگرایی به دنبال یافتن اصول فراگیر و جهانی در همه‌ی پدیده‌های معنادار، از جمله زبان و داستان است و روایت‌شناسی ساختارگرا نیز در صدد توصیف قوانین کلّی حاکم بر روایت‌ها و به نوعی به دنبال وضع دستور زبانی برای انواع روایت‌هاست. از میان اوّلین پژوهشگرانی که به مطالعه درباره‌ی روایت‌شناسی پرداختند، می‌توان به فرمالیست روس ولادیمیر پراپ اشاره کرد. پس از پراپ، افرادی چون استروس، ...

ساختارگرایی رهیافتی به تحلیل ادبی است که ریشه در زبان شناسی ساختارگرا یا علم زبان دارد و ریشه‌های تاریخی آن در نظریات فردینان دو سوسور قابل پیگیری است. این رویکرد در مطالعه آثار ادبی، این دیدگاه را که متن ادبی صرفاً منعکس‌کننده معنای مورد نظر مؤلف است، رد می‌کند. ساختارگرایان معتقدند متن ادبی ساختاری مستقل است که قواعد، رمزها و قراردادهایی دارد که مستقل ازمؤلف، خواننده و واقعیت‌های بیرونی هستند. نقد ساختارگرا بیش از آن که به معنای آثار ادبی بپردازد، در پی توضیح این نکته است ک ...

(قرن نهم هجری) دوره تیموریان یکی از ادوار مهم تاریخ نگاری در ایران است ، تاریخ نویسی که در دوره های قبل نیز رواج داشت در این دوره بر اثر عوامل سیاسی و فرهنگی رو به فزونی نهاد و تألیفات متعددی در حوزه تاریخ نگاری عمومی ، محلی و سلسله ای شکل گرفت. یکی از تاریخ های مهم عمومی در ان دوره روضه الصفا اثر میر خواند است . این اثر تا مدتها به عنوان یک اثر تاریخی مهم در ایران و غرب به شمار می رفت ، تحلیل و بررسی سبکی این اثر موضوع پژوهش پیش روست . رویکرد سبکی در نقد این اثر مبتنی بر ساخ ...

روایت‌شناسی، علمی جدید و نتیجه‌ی انقلاب ساختارگرایی در عرصه‌ی داستان است. ژرار ژنت، نظریه پرداز فرانسوی یکی از اثرگذارترین پژوهشگران در عرصه‌ی نظریه‌ی روایت محسوب می‌شود. وی در نظریه‌ی خود سه مقوله‌ی زمان، وجه و لحن را برای تحلیل روایت ارائه می‌دهد. در این پژوهش به تحلیل شیوه روایت در سه رمان اِرمیا، منِ او و بیوتن رضا امیرخانی براساس نظریه ژنت پرداخته می‌شود. به کمک مولفه‌های نظریه روایت ژنت می‌توان الگوی روایی حاکم بر رمان‌های منتخب را شناخت. براساس تحلیل‌های انجام شده مشخص ...

با توجه به عمر قریب به صد سال گرافیک و فراز و نشیب‌های آن بر اثر گذر زمان و ظهور و گسترش صنعت چاپ، عکاسی و رایانه ایران نیز از عوامل متعدد برای مطرح کردن خود در سطح جهانی بهره جسته و جنبش‌های وارداتی را با فرهنگ و سنت خود همسو کرده و برای ارتقای سطح کیفی از آن بهره برده است. جنبش مینیمالیسم یکی از جنبش‌های دهه 60 امریکا محسوب می‌شود که با وقفه‌ای طولانی در دهه اخیر بر شیوه و طراحی پوسترهای ایران تاثیر گذاشته است. طراحی پوستر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب (هم‌ زمان با ظهور ...

در تحقیق حاضر با اثبات و در نظر گرفتن این مطلب که زبان شناسی ادبیات و نشانه شناسی ارتباط تنگاتنگی دارند در جهت ارائه رویکردی نشانه شناختی و قابل اجرا در تجزیه و تحلیل اثار ادبی از جمله یکی از اثار نمایشی شکسپیر- شاه لیر- تلاش شده است. ...

روایت‌شناسی از شاخه‌های جذاب و مهم در نقد ساختاری متون ادبی‌ است. نقد ساختگرایانه، روش مواجهه با ادبیات است، با کم‌ترین میزان دخالت آرای شخصی و سلیقه‌ای. شعر نو ایران از این دیدگاه تاکنون مورد نقد و بررسی قرار نگرفته‌است و اشارات گذرایی نیز که جسته و گریخته در بعضی تحلیل‌ها به وضعیت روایی این آثار شده، بیشتر ناظر به شکل قصه‌گویی در داستان‌پردازی آن‌هاست و کم‌تر اصول مباحث روایت‌شناسی - آن‌گونه که در نقد ساختارگرایانه مطرح می‌شود - مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان‌نامه، ...