عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه داروینی از بدو پیدایش تا کنون ، مسائل جدی ای برای معرفت دینی پدید آورده است متفکران ( اعم از دانشمندان علوم تجربی به ویژه زیست شناسان ، فیلسوفان و متکلمان ) متدین و غیر متدین ، آراء بسیار متفاوتی در این باره ابراز نموده اند . اهداف طرح عبارتند از : 1- توصیف نظریه داروین با آخرین تحولات و نظریات رقیب . 2- تحلیل نظریه بااستفاده از تحقیقاتی که در فلسفه علوم طبیعی به ویژه فلسفه زیست شناسی انجام شده است . 3- گزارش آراء متفکران صاحب نظر اسلامی و غربی ...

از مزارع کدوئیان (خیار-خربزه) استان سیستان و بلوچستان (زابل) نمونه برداری گردید . با توجه به نشانه های آلودگی به عوامل بیماریزای ویروسی در گیاهان نمونه های جمع آوری شده و براساس نتایج بدست آمده از انجام آزمون سرولوژیکی. (‏‎ELISA‎‏) با آنتی سرم های موجود در بخش تحقیقات ویروس شناسی، آلودگی نمونه های مذکور به تعدادی از ویروس های آلوده کننده کدوئیان به اثبات رسید . تعیین خصوصیات بیولوژیکی جدایه های ویروسی و تعیین مشخصات جدایه ها درحال انجام می باشد . ...

نمونه های کرم های مفتولی خسارت زا از مزارع مختلف منطقه اردبیل جمع آوری شد و در آزمایشگاه جهت شناسایی حشرات کامل مورد پرورش قرار گرفتند. از بین حشرات کامل حاصل در شناسایی اولیه بعمل آمده توسط مجری مسئول غالب نمونه ها تحت عنوان ‏‎Omophalus sp. (col.alleculidae)‎‏ تشخیص داده شدند که جهت تشخیص دقیق نام گونه به بخش رده بندی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ارسال گردیده که تا این تاریخ علی رغم پیگیری های بعمل آمده هیچ پاسخی در مورد تایید یاردتشخیص اولیه یا شناسایی گونه مربوطه د ...

تجارب استفاده از میدان‌های الکترومغناطیس نوسان‌دار ELF در رابطه با پدیده بهبودی زخم، حاکی از موثر بودن آن در کاهش زمان ترمیم میباشد.در این تحقیق اثر ELF بر ترمیم زخم پوستی موش‌های صحرایی وابسته به مرفین بررسی شده است .جهت ایجاد وابستگی به مرفین، حیوانات مزبور مرفین سولفات را به ترتیب با غلظتهای افزاینده 0/1، 0/2، 0/4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر هر کدام برای 48 ساعت در طی روزهای بعد تا 5 روز همراه با آب آشامیدنی خود دریافت می‌کردند و بعد از این مدت ، جهت حصول اطمینان از و ...