عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زیست‌شناسی مولکولی علمی است که شناختی از طبیعت همه موجودات زنده در سطح مولکول برای ما فراهم می‌کند، امروزه پیشرفت‌های زیادی در این زمینه ایجادشده است که بدون ارتباط با علوم دیگر، از جمله ریاضیات، هرگز ممکن نبوده است. به منظور استخراج کارآمد اطلاعات در این زمینه نیاز است که ابزارهای ریاضی توسعه یابند، اصول نظریه گراف که معمولاً در زمینه های مهندسی الکترونیک و شبکه‌های کامپیوتری کاربرد فراوان دارد، امروزه در تحقیقات، درباره‌ی انواع ساختارهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته اس ...
 
سرطان اساسا" یک بیماری ژنتیکی در سطح سلولی است . ایجاد سرطان یک روند چند مرحله‌ای است . اخیرا" با استفاده از تکنیکهای جدید امکان شناخت تغییرات مولکولی (در سطح DNA) وجود دارد. شناخت پاتوژنز سرطان یک هدف واقعی در پزشکی مولکولی شده است . شناسایی جهش‌ها در سطح DNA صحت تشخیص را افزایش داده است . روشهای جدید درمانی براساس فهم ما از تغییرات DNA در سرطان مورد تلاش قرار گرفته است . ژنهای مهار کننده تومور در حالت طبیعی نقش مهمی در پرولیفراسیون و دیفرانسیاسیون سلولی بازی می‌کنند. از دست ...

در مقاله حاضر برخی مطالعات و پژوهشهای انجام شده به وسیله روش طیف بینی رامان بر روی سیستمها و مولکولهای زیست شناختی از جمله غشاها ، لیپیدها ، آنزیمها ، نوکلئیک اسیدها و غیره گزارش می‌شود. روش فوق را می‌توان به هر دو صورت In-vitro و In-vivo در مورد سیستمهای زیست شناختی ، زیست شیمیایی و زیست فیزیکی به کار برده و مسائل مربوط به ساختار مولکولی و دینامیک چنین سیستمهایی را مورد مطالعه قرار داد. ...

در سال‌های اخیر، استفاده از موجودات زنده‌ی تراژن گیاهی و جانوری توجه محققان رات جلب کرده است . حیوانات تراژن در تولید برخی فراورده‌های مورد نیاز انسان و در تحقیقات بنیادی زیست‌شناسی مولکولی، از جمله مطالعه‌ی عملکرد و چگونگی تنظیم فعالیت ژن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه، پپتیدها و پروتیین‌های متعددی از جمله فعال‌کننده‌ی پلاسمینوژن، عامل VIII انعقاد خون، کلسیتونین، هورمون رشد و کلاژن در شیر و برخی فشارهای محیطی و یا انواع آفات از جمله برخی ویروس‌ها، کرم و حشرات مقاوم می ...

مطالعات اپیدمیولوژیکی محدودی در مورد لیشامانیوز که بیماری شایع انگلی در مناطق مختلف ایران می‌باشد صورت گرفته است ولی تاکنون روش خاص حساس و مطمئنی برای تشخیص گونه‌های مختلف عامل این بیماری ارائه نشده است . در این طرح سعی می‌شود با استفاده از تکنیکهای بیولوژی مولکولی که از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار می‌باشند، گونه‌های شایع در ایران تشخیص داده شوند. ...
 
چکیده ندارد.

دست اندرکاران بیشتر رشته‌های علمی می‌دانند چگونه از عهده نامگذاری پدیده‌های جدیدی که کشف می‌شوند بر بیایند، اما در زیست شناسی مولکولی چنین نیست و نامگذاری‌های نسنجیده و ناروشمند مانع ارتباط علمی می‌شود. ...