عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 386

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرطانکولورکتال یکی از بزرگترین تهدید‌های سلامت بشر محسوب می‌شود، که در ایجاد و پیشرفت آن ژن‌ها و مسیرهای پیام‌رسان مختلفی نقش دارند. در غربالگری تمایزی بین رده‌ی سلولی مربوط به کارسینومای کولون و سلولهای مخاط کولون نرمال، ناحیه‌ی جدیدی از ژنوم شناسایی شد که دو رونوشت حاصل از آن در کارسینومای کولون افزایش بیان نشان می‌دهد و به همین علت به آن OCC-1 می-گویند]58[. همچنین مسیر پیام‌رسان Wnt یکی از مسیر‌های مولکولی مهم در پیشرفت سرطان کولورکتال محسوب می‌شود]6،5[، بنابراین احتما ...

مهندسی بافت، از علوم جدیدی است که در سال های اخیر در درمان ضایعات بافتی، اندامی و حتی جایگزینی کامل یک اندام مورد توجه قرار گرفته است. در این میان داربست های نانوالیافی به شکل مناسبی ازلحاظ مکانیکی و زیستی از ماتریس خارج سلولی تقلید می کنند. در این پژوهش، نانوالیاف یکدست و فاقد بید پلی کاپرولاکتون تقویت شده با درصدهای مختلف هیدروکسید دوگانه لایه ای (1/0% تا 10% وزنی) به روش الکتروریسی تهیه شد. با افزودن نانورس، کاهش در میانگین قطر نانوالیاف و همچنین بهبود خواص مکانیکی مشاهده ...

در بیان و خالص سازی پروتئین های نوترکیب از توالی مکملی معروف به دنباله استفاده میشود که از انواع آنها می‌توان به His-tag، Gst-tag، MBP-tag وstrep-tag اشاره نمود. وجود این توالیها موجب تسهیل وتسریع امر خالص‌سازی میگردد و در این میان His-tag پرکاربردترین این توالی‌هاست. در بسیاری از مواقع حضور این دنباله ها میتواند تاثیر منفی بر روی ساختار و عملکرد پروتئین داشته باشد اما در مطالعات معمولا این مسئله در نظر گرفته نمیشود. در این مطالعه به بررسی اثر حضور His-tag بر روی فرآیندهای ...

در این تحقیق نانوذرات طلا جهت توسعه یک زیست‌حسگر نوری DNA، بر پایه رنگ‌سنجی، ساخته و به کار گرفته شدند. در این راستا اثرات اندازه نانوذرات و ساختار روبشگر بر تجمع نانوذرات طلای عاملدار شده و تغییر خصوصیات نوری محلول در حضور ملکول‌های هدف و در نتیجه عملکرد سامانه، مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، یک توالی‌ موجود در گیاهان تراریخت، به‌عنوان مدل، در آشکارسازی توالی‌های DNA استفاده شد. سنتز نانوذرات با استفاده از 5 نسبت متفاوت از سیترات به طلا (نسبت‌های 1:1، 0/3: 1، 0/25: ...

کشت گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع، یکی از روش های آزمایشگاهی مهم جهت مطالعه رشد به خارج آکسون‌ها، ارزیابی بقا سلول‌ها و مکانیسم های دخیل در مرگ سلولی می باشد. در این تحقیق، طی کشت گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع موش بالغ، به نحوه مرگ نورون‌های حسی و همچنین مکانیسم دخیل در مرگ این نورون‌ها پرداخته شد. در این پژوهش، پس از باز نمودن ناحیه پشتی موش های بالغ، یک جفت گانگلیون L5، خارج و سپس برای 24،48،72و96 در محیط کشت انکوبه شدند. برای مطالعه مورفولوژیکی مرگ نورون‌های حسی گانگلیون‌های ...

سرطان مثانه رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلول های مثانه است که خارج از مکانیسم های معمول کنترل بدن اتفاق می افتد. سرطان مثانه رایج ترین تومور سیستم ادراری می باشد. استفاده از شیمی درمانی یکی از راهکار های اصلی برای کاهش دادن سرعت پیشرفت سرطان و یا درمان آن می باشد. تعــداد زیادی از فاکتور های شیمی درمانی به عنوان عوامل دارای سمیت سلولی طبقه بندی می شوند که دارای اثرات مشابه بر روی سلول های نرمال و نئوپلاستیک می باشند. امروزه اکثر محققان در زمینه شیمی درمانی سرطان ترجیح می ده ...

ژن درمانی با استفاده از روش هدف گیری ژنی (Gene targeting) یکی از بهترین روشهای درمان نقائص ژنتیکی نظیر بتا تالاسمی می باشد. بیماری بتا تالاسمی در اثر کاهش یا فقدان سنتز زنجیره بتا گلوبین به وجود می آید. یکی از روشهای درمان موثر برای این بیماری ژن درمانی توسط حامل های لنتی ویروسی می باشد. ظرفیت حامل های لنتی ویروس حدود 10 کیلو باز است. هدف از این تحقیق طراحی و ساخت حامل لنتی ویروس های نوترکیب فاقد عملکرد اینتگراز و حاوی سازه ژنی مناسب برای هدف گیری ژن بتا گلوبین با روش نوترکیب ...

نقش ماتریکس خارج سلولی (Extra cellular matrix:ECM) در اختلالات و بیماری‌های چشمی روز به روز آشکارتر می‌شود. نقش ADAMTSs و سایر اجزاء ECM مانندLTBPs ، فیبریلین‌ها و کلاژن‌ها در بیماری‌های مختلف چشمی مانند گلوکوم، اکتوپیا‌‌لنتیس، آرتریتیس و دیستروفی قرنیه تاکنون به اثبات رسیده است. از آنجایی که اطلاعات کمی در مورد بیان ژن های ابرخانواده ADAMTS-1-10 و ADAMTSL-5-7 در بافت‌های مختلف چشم وجود دارد و با توجه به اهمیت این ابرخانواده در اختلالات چشمی، ما در این مطالعه قصد داریم توزیع ...

گونه P.uloptera از گونه های بومی ایران است که ترکیبات آن اخیرا شناسایی شده است. برای بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی و آنتی اکسیدانی این گیاه عصاره های دی کلرومتانی ، هگزانی و متانولی ریشه گیاه استخراج شد. به منظور بررسی در صد سیتوتوکسیسیتی و درصد بقاء سلول به ترتیب از تستهای تریپان بلو و MTT استفاده شد و برای تعیین اثرات آنتی اکسیدانی تست DPPH به کار رفت. نتایج نشان داد که عصاره دی کلرومتانی اثرات سیتوتوکسیسیتی قابل توجهی با IC50 برابر با 1/08، 0/59و 0/49 میلی گرم در میلی لیتر بر ...