عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتیرا صمغی طبیعی با کاربرد گسترده در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی است، اما تاکنون پژوهش‌های اندکی درباره امکان استفاده از آن در سامانه‌های نوین زیست‌پزشکی انجام شده است. در این پژوهش تلاش شد بر مبنای روش‌های اصلاح خواص پلیمرهای طبیعی، یک سامانه درجا تشکیل شونده از کتیرا تهیه شود و در ادامه این هیدروژل برای استفاده در مهندسی زیست‌پزشکی و به طور خاص مهندسی بافت غضروف ارزیابی شود. در ابتدا عامل‌دارسازی صمغ کتیرا با تیرامین با دو روش مختلف بر روی گروه‌های اسیدی و متیل‌استری کتیر ...

نانوساختارهای هسته- پوسته یکی از رویکردهای جذاب در زمینه‌ی توسعه‌ی نانوذرات چندکارکردی می‌باشند که با گرد هم آوردن مولفه‌هایی با کارآرایی‌های مختلف در یک سیستم، کاربردهای فراوانی را به خصوص در زمینه‌ی علوم زیستی به‌دست آورده‌ا‌ند. بنابراین، با توجه به اهمیت این دسته از نانوساختارها، در این پژوهش به سنتز نانوکامپوزیت دوکارکردی هسته- پوسته- پوسته Fe3O4@nSiO2@mSiO2 پرداخته شد که به دلیل دارا بودن خواص مغناطیسی و تخلخلی، پتانسیل کاربردی بی‌نظیری را در زمینه‌های بیوپزشکی ارائه می‌ ...

پژوهش فعلی از نوع کاربردی و بر اساس نظریه‌های رفتاری و زیستی شیمیایی وسواس می-باشد که در آن اثربخشی رفتاردرمانی ( مواجهه و بازداری از پاسخ ) ، دارودرمانی ( کلومیپرامین ، فلووکسامین، آلپرازولام ) و ترکیب آنها در درمان بیماران زن 20 تا 40 ساله مبتلا به وسواس عملی شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته است . فرضیه‌های پژوهش عبارتند از : 1. دارودرمانی ( فلووکسامین + کلومی‌پرامین + آلپرازولام) منجر به کاهش رفتارهای وسواسی بيماران مبتلا به وسواس می‌گردد. 2. دارودرمانی( فلووکسامین + کلوم ...