عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرطان معده چهارمین سرطان شایع است که سالانه باعث مرگ ۷۰۰،۰۰۰ نفر می‌شود. بخش‌های شمالی و شمال غربی ایران که بصورت گسترده از آفت‌کش‌ها استفاده می‌شود جزو مناطق با شایع بالای سرطان معده است. دیازینون رایجترین حشره‎کش ارگانوفسفره،‌ می‏تواند از طریق تغییرات اپی‎ژنتیکی، خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. ما در این مطالعه اثر حشره کش دیازینون را بر روی وضعیت متیلاسیون دی‌نوکلئوتیدهای CpG ناحیه‌ی ۳۳۵۲- تا ۳۷۲۳- پروموتر ژن cyp2E1 بررسی کردیم. در ابتدا وضعیت متیلاسیون این دی‌نوکلئوتیده ...

در فرآیند نورون زایی سلول‌ها‌ی عصبی مراحل تمایز را طی می کنند. نورون زایی تحت تاثیر شرایط محیطی، با واسطه‌ی عوامل محرک رشد ، سیتوکین‌ها و داروها که سلولهای عصبی و گلیا را مورد هدف قرار می‌دهد ، می‌باشد.در طول تمایز، نورون‌ها به شبکه‌ی نورونی بالغ و عملی تبدیل می‌شوند که این امر از طریق به وجود آمدن آکسون‌ها و دندریت‌ هایشان صورت می‌پذیرد. برای القای تمایز عصبی در رده‌های مختلف سلولی ازفاکتورهای مختلفی از جمله فاکتور رشد عصبی (NGF) ،رتینوئیک اسید (RA) و استوروسپورین استفاده می ...
نمایه ها:

یکی از عواملی که روند نروژنزیس را تحت تاثیر قرار میدهد سوء مصرف مواد اپیوئیدی است. داروهای آگونیست اپیوئیدی پرمصرف ترین داروهای تحت سوء مصرف می باشند. این داروها روندهای متعددی را در سیستم عصبی از طریق اتصال به گیرنده های کلاسیک اپیوئیدی میو(μ)، دلتا(δ) و کاپا(κ) از جمله تغییر در آبشارهای پیام رسانی داخل سلولی و تغییر در ترشح سیتوکین های سلولی عصبی و گلیا مورد هدف قرار می دهند . شواهد متعددی نشان داده اند که اپیوئید ها ، می توانند آپوپتوز را در سلول های عصبی و سایر سلول ها ، ...
نمایه ها:

مهندسی بافت، از علوم جدیدی است که در سال های اخیر در درمان ضایعات بافتی، اندامی و حتی جایگزینی کامل یک اندام مورد توجه قرار گرفته است. در این میان داربست های نانوالیافی به شکل مناسبی ازلحاظ مکانیکی و زیستی از ماتریس خارج سلولی تقلید می کنند. در این پژوهش، نانوالیاف یکدست و فاقد بید پلی کاپرولاکتون تقویت شده با درصدهای مختلف هیدروکسید دوگانه لایه ای (1/0% تا 10% وزنی) به روش الکتروریسی تهیه شد. با افزودن نانورس، کاهش در میانگین قطر نانوالیاف و همچنین بهبود خواص مکانیکی مشاهده ...

چکیده پیام رسانی Wnt در بسیاری از فرایندها از جمله تنظیم اتصالات سلولی، کنترل تمایز سلولی و توسعه و ایجاد سرطان نقش ضروری دارد. در غیاب سیگنال Wnt پروتئین بتا کاتنین بوسیله انزیم های سرین/کازئین کیناز Gsk3b و Ck1 فسفریله میشود. فسفریلاسیون بوسیله پروتئین های داربست اکسین و APC که از اجزای کمپلکس انهدام هستند تسهیل میشود. این فسفریلاسیون منجر به شناسایی پروتئین بتا-کاتنین بوسیله B-TrCp جهت هضم بوسیله پروتئوزوم میشود. فعال سازی سیگنال Wnt و حضور لیگاند Wnt و میان کنش با گیرنده ...

مقدمه: ژن OCT4 بر روی کروموزوم 6 انسان قرار دارد و یک عامل رونویسی کلیدی درگیر در بقا پرتوانی و خودبازسازی سلول های بنیادی جنینی می باشد. این فاکتور دارای سه واریانت به نام های OCT4A، OCT4B و OCT4B1 است. OCT4B1 همچون OCT4A بصورت گسترده در سلول های پرتوان بیان می شود. این در حالی است که گزارشات حاکی از بیان پایین آن در سلول های تمایز یافته می باشد. همچنین مشخص شده است که OCT4B1 بطور قابل توجهی در تومور ها بیان می شود و اثرات ضد آپوپتوزی آن به اثبات رسیده است. هدف: هدف از این م ...

سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش در واقع سلول های چندتوان بالغ هستند که توانایی تمایز به رده های سلولی مختلف شامل استئوسیت ها، آدیپوسیت ها ، کندروسیت ها و سلول های عصبی رادارند. سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان عملکردها و نقش های مختلفی را در بدن داشته و به تازگی نشان داده شده است که این سلول ها پتانسیل بالای بالینی-درمانی دارند. نشان داده شده است که اثرات زیستی این سلول ها وابسته به فعالیت پاراکرینی آنهاست. همچنین، نشان داده شده است که ترشح فاکتورهای محلول و آزاد ...

برای تعیین تغییرات پروتئوم سلول‌های فیبروبلاست 3T3 تحت تیمار عصاره لارو، 4 گروه فلاسک سلولی حاوی سلول‌های فیبروبلاست 3T3 کشت داده شد. سلول های فیبروبلاست با غلظت های مختلف 0، 5/3، 5/12 و 5/17 میکروگرم بر میلی لیتر به مدت 24 ساعت تحت تیمار عصاره لارو قرار گرفتند. در مرحله بعد توسط بافر لیز کننده، سلول‌ها را لیز کرده و پروتئین آن‌ها را به روش TCA/Acetone استخراج کرده و توسط کیت BCA تعیین غلظت پروتئین‌ها صورت گرفت. از میان 4 گروه که با غلظت‌های مختلف تحت تیمار عصاره لارو قرارگرف ...
نمایه ها:

سرطان معده یکی از شایعترین انواع سرطانهاست که سالانه موجب مرگ و میر بیش از 700 هزار انسان در سراسر جهان میشود. در ایران بروز این بیماری بیشتر در استانهای شمالی و شمال غربی گزارش شده است. مطالعات مختلف نشان داده که سموم ارگانوفسفره که به میزان زیادی در نواحی شمالی کشور در بخش کشاورز ی استفاده میشوند، قادرند با القای تغییرات اپیژنتیکی مثل متیلاسیون دینوکلئوتیدهای CpG در نواحی پروموتری ژنوم سلولها، منجر به بروز سرطان شوند. محققین در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای یافتن دارو یا ت ...