عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تالاب انزلی به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های آبی شمال کشور به شمار رفته و بخش هایی از آن در کونواسیون رامسر به ثبت رسیده است. به لحاظ وسعت زیاد تالاب، بخش شرقی آن به عنوان آلوده ترین بخش جهت انجام مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تجمع زیستی ترکیبات بی فنیل های چند کلره در گونه اردک ماهی وارزیابی کارائی مدل سازی به روش Multimedia درکمی سازی فرایند فوق می باشد. برای این منظور پس از انتخاب 6 ایستگاه، نمونه برداری طی یک برنامه مدون 18 ماهه بین سالهای ...

نگرانی در مورد فلزات سنگین به عنوان آلاینده‌های زیست محیطی و همچنین به خاطر پایداریشان در اکوسیستم، وجود دارد. پایش زیستی می‌تواند روشی مناسب برای سنجش غلظت این فلزات و در دسترس بودن زیستی آنها باشد. پرندگان به دلیل قرار داشتن در سطوح بالای زنجیره‌های غذایی در یک اکوسیستم و همچنین حساسیت آنها به مواد سمی، شاخص‌های مفیدی برای سنجش آلودگی فلزات سنگین می‌باشند. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین روی، سرب و کادمیوم در سطح وسیعی از ذخیره‌گاه زیست-کره دنا اندازه‌گیری شد و غلظت این فلز ...

شوری یکی از محدودیت‌های کشت انگور در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌آید. در این مطالعه‌ی اکوفیزیولوژیکی، فاکتورهای فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ انگور (صاحبی‌قرمز و دسترچین) رشد یافته در دو منطقه متفاوت از نظر شرایط اکولوژیکی و میزان شوری خاک، منطقه‌ی دول‌دیزج (نزدیک دریاچه‌ی ارومیه) و منطقه‌ی کوزه‌گران (دور از دریاچه‌ی ارومیه) بررسی گردید و پاسخ رشد این ژنوتیپ‌ها به سطوح مختلف شوری مطالعه شد. نتایج بررسی‌های میدانی نشان داد که میزان سدیم و کلر خاک، برگ و دمبرگ ژنوتیپ‌های مورد بررسی ...

آلودگی با فلزات سنگین امروزه یکی از مهمترین آلودگی های زیست محیطی و یک مشکل جهانی است. به این دلیل که این فلزات در مقادیر کم بسیار در محیط زیست پایدار بوده و دارای توانایی تجمع در بدن انسان و دیگر موجودات زنده و تغلیظ به وسیله زنجیره غذایی می باشند که منجر به ایجاد عوارض و مسمومیتهای متعدد میگردد. فلز سرب در این میان یکی از فلزات بسیار سمی است که در اثر فعالیت بسیاری از صنایع مانند باتریسازی، آبکاری، ذوب و تصفیه فلزات، سوخت خودرو، رنگ و رزین، لاستیک سازی و شیشه و کریستال وارد ...

جیوه یکی از فلزات سنگین است که از طریق فرایندهای طبیعی و انسانی وارد محیط‌زیست می‌شود. پرندگان به دلیل تماس مستقیم با آب و غذای آلوده، در معرض مواد شیمیایی و از جمله جیوه قرار دارند بنابراین می‌توانند اندیکاتورهای زیستی مناسبی باشند. اندام‌هایی که در پرندگان بیشترین تجمع زیستی جیوه را نشان می‌دهد کبد و کلیه می‌باشد. پردم نیز به دلیل سهولت جمع‌آوری و نگهداری و به این دلیل که بار آلودگی جیوه را به خوبی نشان می‌دهد مورد توجه است. بنایراین در این مطالعه تجمع زیستی جیوه در سه عضو ...

تجمع زیستی جیوه در رسوبات بستر اکوسیستم های آبی و موجودات آبزی و قابلیت انتقال آن به رده های بالاتر غذایی به اثبات رسیده است. تحقیقات پیشین، آلودگی اراضی پیرامونی و آب دریاچه سد قشلاق سنندج در استان کردستان را به فلز جیوه به اثبات رسانیده‌اند. بنابراین مطالعه‌ای با هدف تعیین مقدار جیوه کل تجمع یافته در زیتوده بنتوزی این منبع آبی مهم و رسوبات به عنوان زیستگاه این بی مهرگان، به منظور بررسی توانایی این موجودات کف زی در تجمع زیستی جیوه و قابلیت آنها در انتقال جیوه به رده های غذای ...

یکی از فرآیندهائی که اثرات سوء فلزات سنگين بر موجودات زنده را شدت می‌بخشد، تجمع زیستی است. امروزه محاسبه تجمع زیستی به یک راهبرد اساسی جهت کنترل اثرات سوء مواد شیمیائی بر موجودات زنده تبدیل شده است. جيوه فلزی منحصر به فرد است که به دليل قابليت تجمع و بزرگنمايي زيستي‌اش در زنجيره‌هاي غذايي، پايداري و سميت در اولويت مطالعات پژوهشي، به ويژه در اكوسيستم‌هاي آبي قرار گرفته است. نتايج مطالعاتي كه بر روي درياچه سد قشلاق سنندج انجام شده است، نشان مي‌دهد مقادير فراواني جيوه در تركيب س ...

در اين مطالعه سه گونه سپرماهي چهارگوش، گربه‌ماهي بزرگ و گيش چشم‌درشت صيد شده از خليج فارس براي ارزيابي تاثير رفتار اكولوژيك در تجمع فلزات سنگين (آهن، جيوه، روي و مس) بررسي شدند. اين فلزات در بافت عضله اين گونه‌ها مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده، در گونه سپرماهي چهارگوش ميانگين غلظت فلزات آهن، جيوه، روي و مس به ترتيب 74/78، 0/77، 875/99 و 3/5 µg/g d.w بود. ميانگين غلظت فلزات آهن، جيوه، روي و مس در گونه گربه ماهي بزرگ، 31/31، 0/41، 52/40 µg/g d.w و ميانگين غلظ ...

آنتیموان یک شبه فلز سمی و غیر ضروری برای گیاهان است که در طبیعت همراه با عناصر دیگری مانند آرسنیک، طلا، مس و جیوه یافت می‌شود. آنتیموان یک عنصر کمیاب در پوسته زمین ( mg kg-1 0/3-0/2) است که غلظت پایه‌ای آن در خاک‌ها ( mg kg-8/14-0/3) می‌باشد. این عنصر به صورت غیر متحرک یا با تحرک کم در داخل خاک یافت می شود. به طوری که به حالت محلول به راحتی توسط گیاهان جذب شده و در اندامهای مختلف گیاه تجمع می یابد و از این طریق وارد چرخه غذایی می شود. این عنصر در محیط زیست به عنوان یک نتیجه ...