عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 158

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان روز‌ به‌ روز در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد. نفوذ فناوری اطلاعات به ساختار بسیاری از سازمان‌ها و بخش‌های خدماتی هر کشور، باعث افزایش و توسعه‌ی کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف می‌گردد. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در سازمان پلیس نیز در همین راستا می‌باشد. آثار و نتایج حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان پلیس و ارائه‌ی خدمات بوسیله‌ی آن در قالب سیستم پلیس الکترونیکی، باعث افزایش سرعت عمل و دقت در ارائه‌ی این خدمات به مردم می‌شود ...

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های اشتراک دانش در صنعت بیمه ایران براساس مولفه‌های آن انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی می‌باشد. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه پژوهش، 264 نفر مدیر عالی دفاتر مرکزی شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی فعال در بازار بیمه ایران مستقر در تهران می باشد که براساس جدول مورگان تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه‌گیری ط ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کنونی زیرساخت‌ها و فرایند مدیریت دانش بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز شامل دانشگاه شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به عنوان جزئی از این جامعه دانشی انجام شد. پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی _ تحلیلی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی فرایند مدیریت دانش و پرسشنامه‌ی زیرساخت-های مدیریت دانش است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی 90 نفر کارمند کتابخانه‌های دانشگاهی تشکیل ...

تجارت الكترونيكي بحث روز دنياي الكترونيكي و همچنين كشور ايران است. برنامه‌هاي كلان و مدوني براي رسيدن به اين هدف تدوين شده است. براي دستيابي به هر هدفي ابتدا بايد زيرساخت‌هاي آن را آماده نمود، لذا در راستاي اهداف كلان كشور براي رسيدن به تجارت الكترونيكي، زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي نيز بايد مدنظر بوده و مهيا شود. هدف اين تحقيق بررسي اين زيرساخت‌ها در سطح استان آذربايجان‌شرقي به عنوان يكي از استان‌هاي كشور مي‌باشد. براي انجام تحقيق، مطالعات مشابه و روش شناسي‌هاي متنوعي در اير ...

به اعتقاد دانشمندان ، كسب مزيت رقابتی ، تنها شاخصی است كه برتری سازمان ها را نشان می دهد . از طرفی ، سازمان ها می توانند با اجرای موفقيت آميز مديريت دانش ، از طريق توسعه دارايی دانشی خود ، به صورت هوشمندانه به يك مزيت رقابتی دست پيدا می كنند . لذا می توان گفت ، مديريت دانش به عنوان ابزاری مديريتی و كارا ، به سازمان ها در دست يابی به اهداف راهبردی و از پيش تعيين شده خود كمك می كند . به همين دليل امروزه ، مديريت دانش در سازمان ها تبديل به يك موضوع مهم و حياتی شده است و به عنوان ...

این تحقیق تلاش نموده است که میزان آمادگی صنعت خودرو را برای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش مورد بررسی قرار دهد. برمبنای مدل ارائه شده توسط استانکوسکی و همکاران، که مبنای اصلی مدل پژوهش حاضر است، چهار زیرساخت اصلی برای مدیریت دانش وجود دارد که عبارتند از: زیرساخت آموزش، زیرساخت فناوری، زیرساخت سازمانی و زیرساخت رهبری. این زیرساخت‌ها در این پژوهش در پنج شرکت اصلی خودروساز شامل سایپا، ایران-خودرو، پارس‌خودرو، زامیاد و بهمن، مورد سنجش قرار گرفته‌اند. محقق با استفاده از ابزار پرسشنا ...

با توسعه گردشگری در نواحی شهری احتیاج به تأسیسات و زیرساخت‌هایی برای برآوردن نیازهای گردشگران است. گسترش این تأسیسات و زیرساخت‌ها سبب تغییر ساختار فضایی در مناطق شهری می‌شود. بنابراین توجه به نحوه استقرار و الگوی فضایی جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری ضرورت دارد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی فضایی جاذبه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری در شهر زنجان است تا ضمن بررسی تناسب، کمبودهای موجود از نظر دسترسی به تسهیلات حمل و نقل، شبکه ارتباطی و پارکینگ مشخص گردد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده ...

در پژوهش حاضر زیرساخت‌های مدیریت دانش و فرآیند تبدیل دانش در مرکز منطقه‌ای اطّلاع‌رسانی علوم و فناوری به عنوان یکی از مراکز ملّی و منطقه‌ای اطلّاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود مرکز منطقه‌ای اطّلاع‌رسانی علوم و فناوری از نظر دارا بودن مشخصه‌های یک سازمان‌ دانش‌محور می-باشد. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است جامعه آماری این تحقیق شامل 87 نفر از کارکنان سازمان مورد نظر می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه، مشاهده، و مصاحبه استف ...

با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیچیده تر شدن زندگی بشر، برای پاسخ به این پیچیدگی، دولت ها ناگز به ایجاد دولت الکترونیک می باشند. در حال حاضر کشور ما نیز نیازمند ورود به عرصه دولت الکترونیک است، برای ورود کشور به این عرصه صدور گواهینامههای الکترونیکی برای کاربران دولت الکترونیک امری ضروری است. از این رو برای صدور گواهینامه های الکترونیکی در کشور اقدام به ایجاد مراکزی موسوم به مراجع صدور گواهینامه الکترونیکی شده است. به دلیل وجود ارتباطات مختلف مابین عناصر دولت الکترون ...