عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی به بررسی زندگی و شخصیت حضرت زکریا و یحیی علیه السلام در قرآن و کتاب مقدس پرداخته شده است. در قرآن کریم، نام حضرت زکریا و یحیی (ع) در کنار نام سایر پیامبران الهی ستوده شده است. طبق آیات قرآن کریم، حضرت زکریا (ع)، عهده دار کفالت مریم (س) بود و با مشاهده ی میوه های غیر فصل در برابر مریم (س) در سن پیری و با وجود نازایی همسرش از خداوند درخواست فرزند نمود. دعایش مستجاب شد و خداوند او را به فرزندی با ویژگی های خاص بشارت داد ...

قرآن کریم، به ویژگی‌های زنان مؤمن رشديافته، كه در برهه های مختلف تاريخی زيسته اند، پرداخته است. اين زنان با توجه به نتايج اين تحقيق عبارتند از: حضرات حوا 3، ساره و هاجر همسران ابراهیم‏ 7، دختران حضرت لوط 7، دختران شعیب‏ 7، همسر زکریا 7، مادر مریم‏3، بلقیس، زلیخا همسر حضرت یوسف 7، همسر ایوب‏ 7، مادر و خواهر موسى‏ 7، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم‏ 3و حضرت خدیجه‏ 3. دربارۀ اين زنان ويژگی های مهم و متعددی در قرآن كريم مطرح شده است؛ اما ويژگی شاخص هر يك از آن ها يكسان ديده نشده است. ...