عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق ابتدا به طور مختصر مقدمه ای در خصوص نفقه نوشته شده و سپس اهمیت نفقهی زوجه و اقارب بیان گردیده است. فرضیات، محدودیت ها ، روش و قلمرو تحقیق از دیگر موضوعاتی است که در آغاز تحقیق به آن پرداخته شده است. در این تحقیق مشتمل بر دو فصل و نتیجه گیری است. در فصل اول، نفقه ی زوجه و موضوعات مربوط به آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . در این فصل موضوعات مهمی از قبیل مفهوم فقهی و حقوقی نفقه، ماهیت حق زن بر نفقه از دیدگاه فقهای شیعه و حقوقدانان ایرانی ، مبانی فقهی وجوب نفق ...

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...

چکیده تأمین نیازهای زن در زندگی مشترک به عنوان تکلیف زوج و حق زوجه در فقه مذاهب اسلامی تحت عنوان نفقه و اجزای آن: خوراک، پوشاک، مسکن ، لوازم منزل، لوازم آرایشی و بهداشتی و خدمتکار، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. تأمین غذای زوجه شامل غذای اصلی، نوشیدنی‌ها، میوه و تنقلات متعارف می‌شود که به ملکیت زوجه در‌می‌آید. مراد از پوشاک، پوشش مناسب عرف جامعه و متناسب با فصول سال است که زوجه بتواند با آن بدن خود بپوشاند. با توجه به عرف و عادت جوامع امروزی و مسأله بهداشت فردی، نظریه‌ی م ...
نمایه ها:
نفقه | 
زوج | 
زوجه | 
مسکن | 
پوشاک | 

پژوهش «اختیار اشتغال زوجه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر» با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت اشتغال زوجه ، شرایط و آثار آن در روابط حقوقی و زناشویی ، درسه محور اساسی فقه امامیه ، فقه عامه و نظام حقوقی ایران و مصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است . آنچه در این رابطه قابل تأمل و توجه است این است که امروزه دیدگاهی که در زمینه اشتغال و فعالیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد با گذشته متفاوت است و حفظ و استقلال اقتصادی زنان در عرصه‌های مختلف یک ضرورت جامعه امروز تلقی م ...
نمایه ها:
زوجه | 
زن | 
کار | 
اذن | 
شوهر | 
مصر | 

ماده واحده اصلاح قانون طلاق در سال 1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . در تبصره 6 این قانون مقرر شده است : « چنانچه زوجه کار هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در این رساله تلاش شده تا مبانی فقهی حق مزبور برای زوجه مورد ارزیابی قرار گیرد و شروط مصرح در قانون برای تحقق این حق ، مورد بررسی فقهی قرار گیرد . ب ...

از آغاز پیدایش بشر تا کنون زن مورد داوری های گوناگون قرار گرفته است. با نگاهی گذرا به تاریخ می‌توان دریافت که دربیشتر جوامع زنان مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند. به تدریج با پیشرفت جوامع و اهمیت یافتن حقوق انسانی در سطح جهان، حقوق زنان اهمیت ویژه‌ای یافت. از زمره‌ی مهم‌ترین حقوق زنان ارث می‌باشد . وراثت زوجین مهم‌ترین مصداق وراثت از طریق سبب یا قرارداد است. قانون مدنی ایران در حقوق مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه امامیه می‌باشد. در میان مباحث مربوط به ارث، سهم الارث زو ...
نمایه ها:
زوجه | 
ارث | 

چکیده موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقهاء بوده است اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد مورد پذیرش فقهاء قرار گرفته است. سوال اساسی دراین زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی بطور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان درمواردی خاص مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد لازم است؟ کلمات بسیاری از فقهاء متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، علامه حلی، امام خم ...
نمایه ها:
اذن | 
زوجه | 
زوج | 

بررسی شرایط و وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبقی با فقه اسلامی ( فقه عامه و فقه امامیه )مبنی بر اینکه غایب به چه کسی گفته می شود و شرایط زوجه غایب مفقود الاثر در خصوص مهریه ماترک حقوق مالی و طلاق چه خواهد بود. ...

موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه می‌باشد. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجه مبنای روابط مالی زوجه است و زوجه در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارد و اموال زوجین دارایی مشترکی را تشکیل نمی‌دهد و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می‌تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و ریاست شوهر در خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او ...
نمایه ها:
حق | 
تملک | 
تصرف | 
زوجه |