عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هرمنطقه دارای ویژگی اقلیمی خاص است وگاه این شرایط آنچنان سخت ودشوار است که شرایط زندگی را با مشکل روبرو می کند.طبیعت وشرایط وابسته به آن،آسایش انسان را کاهشداده است.برای همسازی بیشتر باطبیعت نیازمند استفاده از روش هایی در طراحی پلان،حجم و توده،دیوار،کف،سقف،جهت گیری ساختمان و... هستیم.اگر کویر را به یزد ویزد را با بادگیر می شناسیم،زواره را باید به صفه هایش شناخت.صفه هایی که شرایط زندگی را مهیا کرده است.در زواره به دلیل وجود باد و شن های روان استفاده از بادگیر میسر نیست.لیکن صف ...

در این تحقیق، شهر زواره به عنوان نمونه‌ای از شهرهای سنتی ایران توصیف و تحلیل شده است علت انتخاب این شهر ویژگی‌های آن از جهت نحوه استقرار، فرم کلی شهر و تدابیر به کار رفته در ساخت توده شهر به صورت متراکم و محصور نمودن آن با فضای شهر به عنوان وسیله‌ای اکولوژیک در مقابل طبیعت مناطق کویری و همچنین نظام فضائی در مقیاس معماری اجزاء و عناصر شهری بوده است . روش پژوهش ، مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی تاریخی است . ویژگی‌های تاریخی، جغرافیائی، اجتماعی، اقتصادی و خصوصیات ، استقرار ...

مسجد جامع زواره به گفته برخی از پژوهشگران اولین مسجدی است که بصورت چهارایوانی مستقل بنا شده است با قرار دادن این فرض به عنوان پایه مطالعات، نقش مسجد جامع زواره در روند و سیر تحول معماری ایرانی در دوره گذار بسیار پررنگ و اساسی می‌باشد.در این پایان نامه به بررسی این مسجد از جهات مختلف پرداخته شده و از آنجا که هدف اصلی یک مرمتگر حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی و انتقال ارزش های اثر به نسل های آینده است، طرح حفاظت و مرمت این اثر ارزشمند در دستور کار اینجانب قرار گرفت.مطالعات خود را ...
نمایه ها:
زواره | 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی مهاجرت و عوامل تأثیر گذار بر آن در شهرستان زواره صورت گرفته است. مهمترین هدف در این پژوهش مهمترین عوامل تأثیر گذار بر مهاجرت افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در قسمت ادبیات تحقیق، انواع مهاجرت ها و پیامد های آن نسبت به مبدأ، مقصد و کل کشور و همچنین پیامد ها ی اقتصادی و اجتماعی که از خود بر جای می گذارد مورد بررسی قرار گرفت. در بخشی دیگر به بیان دیدگاههای نظری مرتبط با توسعه، جمعیت و مهاجرت می پردازیم و سعی شد که پدیده مهاجرت در شهرستان زواره را با ا ...
نمایه ها:
زواره | 
 
چکیده ندارد.

در این نوشتار به مشکلات اقلیمی مناطق کویری و ناسازگار بودن آن برای زندگی، و یازده اصل بکاررفته در معماری شهر زواره برای مقابله با شرایط نامناسب اقلیمی اشاره شده است . اصول اول و دوم به انتخاب محل و جهت‌گیری مجموعه اصول 3 و 4 به شکل‌گیری بافت شهر، تراکم و معابر. اصول 5 و 6 به عملکرد حیاط و فضای سبز به عنوان منبع تامین هوای خنک هر واحد مسکونی. و اصل 7 به معرفی 4 صفه، سمبل زواره و عامل مکش هوای خنک حیاط به درون‌ها. اصول 8 و 9 شیوه‌های استفاده بهینه از آفتاب را به عنوان منبع انرژ ...
نمایه ها:
زواره | 

بررسی و شناخت شهردرطی پنج بخش به شرح زیرانجام خواهدگرفت :بخش اول:مطالعات محیطی ،شامل:خصوصیات محیط طبیعی وعوامل استقرار شهر- ویژگیهای اقلیمی - عوامل محیط طبیعی وپیرامون شهربخش دوم :مطالعات تاریخی واجتماعی شامل:تاریخ‌شهر،روند،شکل‌گیری ،ساخت اقتصادی ،ساخت اجتماعی وفرهنگی بخش سوم :مطالعات مربوط به فعالیتهاوکاربریها شامل بررسی وتعیین کاربریهای درون شهری وبرون شهری ،وضع پیشین ،نحوه توزیع فضایی فعالیتها بخش چهارم :جنبه های کالبدی شهر شامل ساخت وسازمان شهر(نحوه توزیع و استقرارعناصراص ...

در اجرای طرح مذکور تعداد 8 گونه جونده از منطقه مورد نظر صید شود و اکتوبارازیتهای آنها حدا و پس از آماده‌سازی و مونته کران مورد شناسایی قرار گرفت . بعلاوه گونه‌های جونده نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین گونه غالب نیز در منطقه مشخص گردید. اکتوپارازینهای شناسایی شده بالغ بر دو گونه کک با یک گونه شپش ، یک گونه مایت و یک گونه مایت و یک گونه کنه بود. ...
نمایه ها:
موش | 
جونده | 
کک | 
شپش | 
کنه | 
مایت | 
گونه | 
حیوان | 
تاغ | 
زواره |