عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زهکشی عملی است که به منظور خارج کردن آب اضافی از زمین زراعی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر به بررسی روند کار زهکش ها در اراضی زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری پرداخته شده است. در این اراضی نحوه کار زهکش ها در دو حالت مورد ارزیابی قرار گرفته است. حالت اول، مربوط به زهکش هایی است که به خوبی عمل زهکشی را انجام می دهند و قادرند تمامی اشکال جریان، اعم از جریانات افقی، عمودی و شعاعی را از زمین خارج کنند. حالت دوم، مربوط به زهکشی است که از قسمت فوقانی به طور مصنوعی مسدود شده اس ...

مجتمع پتروشیمی فجر منطقه ای ساحلی متشکل از خاک های رسی و سیلتی رسی ضخیم لایه با میانلایه های نازک و فراوان سیلتی و سیلتی-ماسه ای است که بخش سطحی آن به ضخامت حدود 20 متر، شدیدا سست و تراکم پذیر با عدد نفوذ استاندارد 0-6 می باشد. برای بهسازی محل پی سه مخزن بزرگ پتروشیمی در این منطقه تصمیم به استفاده از پیش بارگذاری همراه با نصب زهکش نواری از نوع ‏‎Colbond CX 1000/10 cm‎‏ با الگوی مثلثی به فاصله ‏‎1/35m‎‏ تا عمق 20 متری اتخاذ و اجرا گردید. سه خاکریز به ارتفاع و قطر متوسط 9 و 75 ...

در این تحقیق معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان متغیر مکانی با افزایش بده برای مقاطع دایره ای استخراج شد و کاربرد آن در بررسی مشخصات جریان در زهکش ها و تعیین قطر آنها به آزمون گذاشته شد. همچنین فرم منفصل شده معادلات برای تعیین موقعیت مقطع کنترل و محاسبه نیمرخ سطح آب بر اساس روش عددی نیوتن - رافسون ارائه گردید. به دلیل پذیرش فرض های ویژه در استخراج فرمول های متداول مقاومت، طول مجرا در این فرمول ها نقشی ندارد. در حالی که این پارامتر در معادله حاکم بر جریان متغیر مکانی تاثیر دارد. ا ...
نمایه ها:
زهکش | 
طراحی | 
رسوب | 

چکیده پایدارسازی شیروانی‌ها از جمله مسائل مهم در مهندسی خاک وپی می باشد. یکی از عوامل مهم که باعث ناپایداری شیروانی می‌شود، وجود آب و در نتیجه فشار آب حفره‌ای در خاک است. وجود فشار آب حفره‌ای سبب کاهش مقاومت برشی خاک و در نتیجه عامل اصلی در ناپایداری شیروانی تلقی می‌گردد. مطالعات زیادی که در مورد پایداری شیروانی‌ها انجام شده نشان دهنده این است که نفوذ باران درون خاک شیروانی باعث ناپایداری آن می‌شود. شمار زیادی از شکست‌ها پس از وقوع بارندگی‌های شدید و طولانی مدت اتفاق ا ...

این آزمایش در پائیز سال 1371 با دو رقم گندم روشن و قدس با سه تیمار مصرف آب رودخانه و زهکش شامل (T1=مصرف آب رودخانه از ابتدا تا پایان فصل با شوری 2 دسی‌سیمنس بر متر ، T24مصرف آب زهکش از ابتدا تا پایان فصل با شوری 10 دسی‌سیمنس بر متر و T3=دو نوبت آب رودخانه در هنگام کاشت و جوانه زدن و سپس آب زهکش تا پایان فصل ) در چهار تکرار در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصافی اجرا گردید. در تابستان سال 1372 عملکرد دانه و سایر پارامترهای تولید اندازه‌گیری و نمونه‌های خاک لازم تهیه گردید. نتایج ...

روشهای مختلفی جهت آماده‌سازی زمین برای تحمل تنش‌های ناشی از سازه‌ها وجود دارد. تعداد محدودی از این روشها در کشور اسلامی ایران شناخته شده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. متاسفانه کاربرد این روشها غالبا بدون ملاحظات اقتصادی صورت می‌پذیرد. در پژوهش حاضر، روش پیش‌بارگذاری همراه با کاربرد زهکشهای عمودی در مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع در بندر امام خمینی به عنوان روشی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه این روش از چندین دهه قبل در نقاط مختلف اروپا و آمریک ...
نمایه ها:
زهکش | 

ضریب عوامل موثر در تعیین عمق و فاصله زهکشهای زیرزمینی ایستگاه از قبیل آبگذری به روشهای ارنست و پورشه، لایه‌بندی و مشخص نمودن لایه غیرقابل نفوذ تا عمق حدود 4 متر و حفر 2 سری پیزومتر مرکب و اندازه‌گیری نوسانات سطح آب زیرزمینی نیز بصورت ماهیانه و برای مدت یک سال انجام گردید. در سال جاری ضمن بررسی و انجام محاسبات مربوطه به ضریب آبگذری و تعیین عمق لایه غیرقابل نفوذ مبادرت به اندازه‌گیری خصوصیات شیمیائی آب چاهها و ارائه نتایج تجزیه فیزیکی خاک و جمع‌بندی نتایج گردید. ...

تحقیق حاضر، تلاشی است به‌منظور محاسبه پارامترهای فیزیوگرافیزیر حوضه های آبریز بالادست شبکه آبیاری و زهکشی شبانکاره جهت محاسبه دبی هر کدام از آبراهه‌هایی که وارد شبکه آبیاری و زهکشی شبانکاره می‌گردند. روانابهای حاصل از این حوضه به شبکه آبیاری وارد و باعث بروز خســــاراتی گردیده‌اند. عمده این خسارات، به زهکش‌هایی وارد گردیده است که در امتداد این مسیل‌ها احداث شده‌اند. در نگاه اول، علت خسارت را می‌توان به دبی بیش از ظرفیت زهکش ربط داد که از حوضه‌های مربوط به هر زهکش جاری گردیده‌ ...
نمایه ها:
حوضه | 
gis | 
archydro | 
مسیل | 
زهکش | 

دشت شیراز بخشی از حوضه آبریز دریاچه مهارلو بوده که مساحت آن حدود 288 کیلومتر مربع می باشد. ارتفاع متوسط این دشت 1540 متر از سطح دریا بوده که بیشترین ارتفاع 3100 متر و در بخش غربی شیراز در کوه دراک و کمترین ارتفاع 1400 متر در حاشیه دریاچه مهارلو می باشد.دشت شیراز شامل یک آبخوان آزاد تا عمق حدود 45 متر و سه آبخوان تحت فشار با ضخامت 10 تا 60 متر می‌باشد، اما از آنجایی که اطلاعات کافی درباره عمق و محدوده دقیق لایه‌های تحت فشار موجود نیست، لذا در مدلسازی تنها آبخوان آزاد مدنظر قرا ...