عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش شادکامی بر حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامع? آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد در سال تحصیلی 94-1393 بود ( 4568 نفر)، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی دو کلاس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و تعداد 52 نفر ...