عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خیام شخصیتی است که دراواخر قرن پنجم واوایل قرن ششم در دوران حکومتی سلجوقیان، سخنی فراتراز زمانه خود را ایراد نموده است. افکار وی در دو بخش آثار فلسفی و رباعیات قابل کشف می باشد. وی در بخش فلسفی چون فیلسوفی تابع مکتب مشائی به نظر می آید، اما در بخش رباعیات در نگاه اول لا أدر ی گر، ملحد، و حتی پوچ گراست، ولی با تأمل در رباعیات ایشان، زوایای دیگری از شخصیت وی برای ما نمایان می شود که همان دعوت به تحقیق و قانع نشدن به سطحی از دانش است. از سویی دیگر با مطالعه ی آثار جمیل صدقی زها ...

کلمه ی فلسفه از زبان یونانی اقتباس شده و مرکب از دو کلمه ی ""philia و "Sophia" به معنای دوستدار دانایی و حکمت است. علم فلسفه به عنوان یکی از پرطرفدارترین علوم انسانی از قرن های اولیه ی اسلامی شناخته شده است و هر چند بسیاری با آن مخالفت ورزیده اند، ولی جایگاه و تأثیری آشکار را در ادبیات و دیگر رشته های علوم انسانی بر جای گذاشته است. زهاوی شاعر معاصر عراقی را به عنوان شاعر فیلسوف و فیلسوف شاعر معرفی کرده اند، اما خود وی این مسأله را انکار می کند و می گوید:«من فقط دوستدار دان ...

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل هم جوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است. در این میان، رابطه ی فرهنگی ، زبانی و ادبی ملت ایران و عراق قدمت و دیرینگی زیادی دارد. ورود استعمار در اواخر قرن نوزدهم میلادی به مشرق زمین دو کشور ایران و عراق را در صحنه ی جدید و مشترکی از مسایل سیاسی و اجتماعی قرار داد که این مسایل مشترک در زبان و اندیشه ی شاعران ملی دو کشور تأثیر بسزایی داست. در مورد مضامین مشترک سیاسی و اجتماعی موجود در شعر زهاوی و بهار مطالب فراوانی وجود دارد که بررسی آنها ...

هم زمان با رشد آگاهی‌ها و ورود علوم غربی به جوامع اسلامی، این علوم در جامعه عراق گسترش یافت. زهاوی با علاقه‌ای خاص، به ذکر اصول علمی در اشعار خود پرداخت. او در این اشعار الفاظ را در اختیار معانی قرار داد. سروده‌های علمی زهاوی جز در برخی موارد، به دور از عاطفه و احساس است، اما دارای خیال پردازی‌های قوی است. زهاوی در این اشعار به ارزیابی ستاره‌شناسی و علوم فضایی، ماده و انرژی نور و حرکت ستارگان می‌پردازد. شاعر در افکار فلسفی خود به اندیشه در هستی و درون گرایی، فرا می‌خواند و نظ ...
نمایه ها:
زهاوی | 
رصافی | 

تحقیق حاضر جنبه های افتراق و اشتراک رساله الغفران ابوالعلا معری ، شاعر قرن پنجم و ثوره اهل الجحیم جمیل صدقی زهاوی شاعر معاصر عراقی را مورد بررسی قرار داده است. این دو اثر دنیای پس از مرگ را دست مایه خویش قرار داده و سفری خیالی را ترتیب می دهند. در این سفر ضمن دیدار با شخصیت های ادبی و علمی به بیان دیدگاه های خویش درباره دین ، سیاست و جامعه می پردازد. دو اثر یاد شده که یکی به زبان نثر و دیگری به زبان شعر است در بسیاری از مسائل فکری همچون مسائل مربوط به دین ، سیاسیت و جامعه آر ...

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم؛ به خصوص ملل همجوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است .در این میان رابطه فرهنگی،زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگر بوده است. فرّخی یزدی، شاعر معاصر ایرانی متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.در این پایان نامه سعی شده است؛ تا با بررسی زندگی،آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی را بیان دارد ...

در عصر این شاعر، به خاطر عقب‌ماندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و طبیعت حاکم بر جامعه‌ی عراق، سختگیری در امر حجاب و حاکمیت روح قبیله‌ای به زنان به چشم حقارت و به صورت کالایی نگریسته می‌شد و حقی برای زن در امر ازدواج، طلاق، تحصیل، تربیت و حضور در فعالیت‌های اجتماعی قائل نبودند. در این میان زهاوی از نخستین شاعرانی بود که در محیط پر اختناق عراق در برابر ظلم و ستم‌هایی که نسبت به زنان روا می‌شد فریاد عدالت‌خواهی برآورد و به دفاع از حقوق و آزادی آنان پرداخت. این شاعر به عنوان پژوه ...
نمایه ها:

آغاز قرن بیستم، طلیعه‌ی تحولاتی شگرف در سطح جوامع انسانی بود. این تحولات، هنر و به ویژه شعر را تحت تأثیر خود قرار داد. لذا شعر این قرن، پژواک همه‌ی جریانات و تحولاتی شد که انسان تجربه می‌کرد، یکی از مهم‌ترین این پدیده‌ها که بازتاب آن را در اشعار «جمیل صدقی الزهاوی» و «معروف الرصافی» می‌توان جستجو کرد، زنگار جهلی است که اذهان عوام گرفتار آن بود، و شعر آن دو از تیررس شراره‌های این بحران به‌دور نماند و آن‌ها با انعکاس آسیب‌های جهالت و سفاهت در شعر خود، کوس بیداری را به صدا در آ ...

روابط متقابل ادبی وفرهنگی میان ملل عالم،به خصوص ملل همجوار،ازدیربازمرسوم ومتداول بوده است.دراین میان، رابطه ی فرهنگی،زبانی وادبی ملت ایران وعراق درطول تاریخ بیش ازهرملت دیگری بوده است. ملک الشعرای بهار،شاعرمعاصر ایرانی(متوفای1330 ش )وجمیل صدقی الزهاوی،شاعرمعاصرعراق (متوفای1932 م )هریک درادبیات کشورخویش ازجایگاه ویژه ای برخوردارند که دراین پایان نامه سعی شده است تا با بررسی ادبیات واوضاع سیاسی و اجتماعی درایران و عراق، زندگی دوشاعر،آثارآنهاو مبحث اصلی یعنی بررسی تطبیقی جایگاه ...