عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به زمین افتادن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات دوران سالمندی است که بسیار تکرار می‌شود. از جمله علل به زمین افتادن در سالمندان می توان به عدم تعادل و انعطاف پذیری اشاره کرد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق تعیین تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر تعادل و انعطاف پذیری زنان سالمند غیر فعال بود. این تحقيق از نوع نيمه تجربي بوده و جامعه آماري را زنان سالمند غير فعال در دامنه سني 60 تا 70 سال كه جهت گذراندن اوقات فراغت به پارك ها ، بوستان ها و مراکز فرهنگی موجود در شهر همدان مراجعه نمود ...

زمین خوردن یکی از مشکلات شایع دوران سالمندی است که به سبب بروز تغییراتی در سازوکار دستگاههای اسکلتی ـ عضلانی، دهلیزی، حسی ـ پیکری، بینایی و دستگاههای فیزیولوژیک درگیر تعادل، رخ می‌دهد. از آن جهت که ناتوانی در حفظ تعادل یکی از علل اصلی زمین خوردن است؛ عوامل خطرزای مرتبط با زمین خوردن هم جسمانی و هم محیطی است. هر ساله یک سوم سالمندان 65 سال به بالا زمین خوردن را تجربه می کنند به طوری که زمین خوردن‌ رایج ترین علت صدمه و بستری شدن سالمندان در بیمارستان و حتی در بعضی مواقع عامل اص ...

تعادل جزء نیازهای اساسی جهت انجام فعالیت های روزمره می باشد، که در فعالیت های ایستا و پویا نقش مهمی را ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین عملکردی بر تعادل ایستا، پویا و راه رفتن زنان سالمند سالم بود.30 زن که همگی از سلامت عمومی برخوردار بودند بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه کنترل با میانگین سن(2/4±73/72)، قد(7/4±156)، وزن (3/62±67/25) و BMI (1/52 ±29/4) و آزمایش با میانگین (1/9±71/1)، قد (2/5 ±151)، وزن(3/5 ±64/2) و BMI ...

افتادن یا زمین خوردن حادثه‌ای چند عاملی است. همراه با افزایش سن، علاوه بر عوامل حرکتی مانند کاهش تعادل و قدرت عضلانی، عوامل شناختی مانند افزایش زمان واکنش و ترس از افتادن در بروز آن نقش دارد. ظهور این تغییرات رفتاری در دوران سالمندی می‌تواند عملکرد و قابلیت‌های حرکتی سالمندان را مختل کند. بهترین راهکار برای پیشگیری از این اتفاق، داشتن فعالیت‌بدنی است. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تعادلی و مقاومتی بر تعادل، زمان واکنش و ترس از افتادن زن ...

مقدمه: یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه آن دسته از زنانی هستند که به دوران سالمندی و یائسگی می رسند. از آن جایی که زنان سالمند در شرایط خاص به سر می برند توجه به کیفیت زندگی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است(1). با افزایش سن و کاهش میزان فعالیت درصد چربی بدن افزایش می یابد(2). افزایش بافت چربی در افزایش میزان التهاب و مقاومت به انسولین مشارکت دارد(3). اسید چرب امگا-3 نوعی اسید چرب اشباع نشده است که باعث کاهش چربی خون شده و خاصیت ضد التهابی دارد(4) و با افزایش بیان آدیپونکتین در با ...

مقدمه: گرلین فعال به عنوان هورمون تنظیم کننده ی همئوستاز انرژی و اشتها بوده که همگام با افزایش سن کاهش یافته و عملکرد آن نیز تغییر می کند و از طرفی هورمون استروژن نیز در اثر فرایند افزایش سن کاهش می یابد. با توجه به اینکه تاثیر تمرین مقاومتی بر سطوح گرلین فعال و استروژن پلاسما زنان سالمند مورد بررسی قرار نگرفته است، بر آن شدیم تا تاثیر 8 هفته برنامه تمرین مقاومتی را بر سطوح پلاسمایی گرلین فعال و استروژن در زنان سالمند دارای اضافه وزن مورد مطالعه قرار دهیم. روش شناسی: 27 نفر ز ...

فعالیت جسمانی و ورزش از جمله روش هایی است که برای پیشگیری، به تاخیر انداختن و یا درمان مشکلات ناشی از فرایند پیر شدن به کار رفته و تاثیر مثبت آن بر روی کیفیت زندگی افراد از جمله سالمندان مستند شده است. جبران کاهش توده عضلانی و قدرت ناشی از فرایند پیر شدن، سلامت استخوان ها و بهبود عوامل تعادل، از جمله تاثیرات ورزش و فعالیت جسمانی منظم بر افراد سالمند گزارش شده است.هدف از این مطالعه تعیین اثر برنامه منتخب هاتا یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل سالمندان بود. جامعه آماری این مطالعه زنا ...

یکی از مشکلات عمده سالمندان در عصر حاضر مسائل مربوط به سلامت روان این گروه است. هدف پژوهش حاضر به بررسی عوامل خانوادگی موثر بر سلامت روان زنان سالمند ساکن منطقه 10 شهر تهران می پردازد. منابع مرتبط، اعم از پژوهش‌ها و نظریه‌ها در سه گروه روانشناختی، جامعه‌شناختی و سالمندی مورد مطالعه قرار گرفت. چارچوب نظری تلفیقی از نظریه‌های تولید اجتماعی بیماری روانی، پیری‌شناسی اجتماعی، نظریه‌های مرتبط با حمایت اجتماعی، نظریه کوکرین و کوئن و نظریه فعالیت می‌باشد و فرضیه‌ها بر این پایه تدوین ...

چاقی به عنوان عامل فزاینده بیماری‌های قلبی- عروقی شناخته شده است. مولکول‌های چسبان سلولی و عروقی به عنوان شاخص‌های التهابی جدید در پیش بینی و پیشگویی بیماری‌های قلبی- عروقی شناسایی شده‌اند. از طرفی اسید چرب امگا-3 شاخص‌های التهابی را سرکوب می‌نماید. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، تاثیر فعالیت هوازی منتخب و مصرف مکمل امگا-3 بر غلظت‌های sICAM-1 و sVCAM-1 خون زنان سالمند چاق بود. دريکمطالعهدوسويهکور،40 زن چاق (30 BMI ≥) 55 تا 65 سال به صورت غير تصادفي و آمادۀ در دسترس، ...