عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حاملگی اثرات متعددی روی فونکسیون تیروئید دارد در حاملگی تغییراتی در بالانس ید، فعالیت غده تیروئید، ترانسپورت هورمون تیروئید در سرم و متابولیسم پریفرال T3, T4 ایجاد می‌شود در طی حاملگی تیروئید تحت تاثیر اثرات تحریکی سینرژیستیک hcG به طور مستقیم، تحریک از طریق مکانیسم فیدبک با TBG و کاهش سطح Free هورمون، و افزایش دفع ید از طریق افزایش کلیرانس کلیوی ید و کلیرانس ید به فتوپلاسنتال unit قرار دارد. ید از طریق پلاسنتا از مادر به جنین منتقل می‌شود نیاز جنین به ید اثرات ناچیزی روی بال ...
نمایه ها:
ید | 

در حال حاضر کم‌خونی تغذیه از مشکلات اساسی بهداشت عمومی در جهان بوده و مخصوصا در نزد گروههای آسیب‌پذیر مثل زنان حامله از اهمیت بیشتری برخوردار است . مطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان می‌دهد که یک همبستگی بین غلظت اسیدفولیک خون مادر و سن حاملگی و وزن نوزاد و زمان تولد وجود دارد از طرف دیگر مطالعات انجام شده در ایران در مورد ارزیابی وضعیت کم‌خونی تغذیه‌ایی در زنان حامله و اثر آن روی سلامتی و وزن نوزادان محدود بوده و در بیشتر مطالعات از دو پارامتر ویتامین B12 و اسیدفولیک استف ...
نمایه ها:
نوزاد | 
وزن | 
انسان | 
تغذیه | 

نظر به عوارض متعدد و خطیر توکسوپلاسموزیس بر روی جنین و به منظور آگاهی بیشتر و ارائه طرق علمی و کاهش این عوارض اقدام به بررسی سرولوژیکی و بالینی توکسوپلاسموزیس در 1955 نفر از خانم‌های در سنین باروری (1506 خانم حامله و 449 نفر غیرحامله) طی 42 ماه (آذرماه 71 لغایت اردیبهشت 75) گردید. تعداد 71 نفر از خانم‌های حامله و 65 نفر غیرحامله به علت عدم مراجعات بعدی به موقع از این بررسی حذف گردید. روش آزمایش سرولوژیک ایمونوفلورسانس غیرمستقیم (IFA) بود. ...

این پژوهش به منظور تعیین علل عدم استفاده و استفاده نامنظم از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان حامله دارای بیش از دو فرزند مراجعه‌کننده به درمانگاههای شهر کرمانشاه در سال 1377 انجام گرفته است . نوع مطالعه توصیفی است و بر روی 1012 نفر از زنان باردار دارای بیش از دو فرزند مراجعه‌کننده به 37 درمانگاه شهر کرمانشاه انجام شد. نمونه‌ای مورد پژوهش از طریق سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی، کای‌دو، فیشر برای صفات کمی و کیفی استفاد ...

توکسوپلاسموزیس یکی از مهمترین بیماریهای عفونی است و عامل آن تک یاخته ای داخل سلولی به نام توکسوپلاسما گوندی است و از طریق جفت منتقل می شود . این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی مقطعی می با شد که بر روی 278 خانم حامله انجام شود ‏‎IgG‎‏ به روش ‏‏‎ELISA‎‏ اندازه گیری شد . در این مطالعه میزان شیوع 2/19% برآورد گردید و ازمیان 166 نفر که برای بار دوم مراجعه کرده بودند 3/21% آنها بار اول منفی و بار دوم مثبت بودند . بین عیار آنتی بادی و مصرف گوشت خام ارتباط معنی دار وجود نداشت ولی بین ع ...

از آنجایی که عفونت‌های ادراری اغلب به صورت غیرعلامتی در طبقات خاصی از جامعه یافت می‌شوند و به ویژه به صورت عمده‌ای در زنان باردار مطرح می‌باشند، در نتیجه این امر منجر به جستجو برای آزمایش‌هایی شده است که انجام آنها ساده بوده و در عین حال حداقل مواد مصرف شوند و احتیاجی هم به تخصص‌های بالا برای انجام آن نباشد، به همین دلیل ما از ناوارهای کاغذی مخصوص - کاغذ لکه‌گذار - که وسیلهء انتقال نمونه از ادرار بر روی سطح محیط کشت می‌باشد استفاده نمودیم و نتیجه گرفتیم تعداد پرگنه‌های باکتری ...
نمایه ها:
درمان | 

کم خونی کاهش توده سلولهای قرمز یا محتوی هموگلوبین خون به زیر میزان فیزیولوژیک بافتی است و بنابرآنچه در منابع معتبرآمده است کم‌خونی یک بیماری نبوده و علامتی از یک بیماری است. فقر آهن یکی از بیماریهایی است که در سراسر جهان به سبب شیوع زیاد یکی از شایعترین بیماریهای نوع بشر است. این تحقیق براساس یک مطالعه توصیفی آینده‌نگر بمنظور تعیین فراوانی آنمی فقرآهن در سه ماه سوم حاملگی نزد زنان حامله مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان بیمارستان آیت‌الله کاشانی در سال 1383 انجام شده است. در ای ...

مطالعه حاضر از نوع توصیفی است و به منظور بررسی شاخص‌های تن‌سنجی زنان سنین باروری شهر مشهد صورت گرفته است . 2000 زن در سنین بین 15-49 سال که حامله و شیرده نبوده از هیچ روش ضدبارداری هورمونی استفاده نمی‌کرده‌اند و سالم بوده‌اند به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - خوشه‌ای و تصادفی از بین سه طبقه زنان شاغل خانه‌دار و محصل و به نسبت حجم هر طبقه انتخاب شدند. مشخصات فردی افراد مورد پژوهش به روش مصاحبه و شاخص‌های تن‌سنجی با روش‌های استاندارد سنجیده شد. در تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و روشها ...
نمایه ها:
وزن | 
انسان | 
سن | 
عمر | 
قد | 
مشهد | 
1376-1377 |