عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 439

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر اثربخشی مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر بر اشتغال موفقیت آمیزمعلمان زن منطقه15تهران می باشد . به این منظور30 نفر از معلمان زن منطقه15 که با توجه به ارزشیابی سال88-87 از لحاظ کاری در سطح عملکرد پایینی قرار داشتند انتخاب شدند.معلمانی که در مقطع ابتدایی یا راهنمایی مشغول به کار معلمی هستندوسابقه کاری بین11سال تا29سال رادارند.پیش آزمون از آنها گرفته شد و سپس در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند . در این تحقیق از 4 پرسشنامه شامل : پرسشنامه محقق ساخته سازگاری شغ ...

احکام اجتماعی متفاوتی بین زن و مرد در قرآن کریم وجود دارد، این احکام متفاوت موجب شده تا عده ای نسبت به آن خرده گرفته و آن را احکامی تبعیض آمیز، ظالمانه و عامل عقب ماندگی زن معرفی نمایند. در بین اندیشمندان و عالمان مسلمان، محمد رشیدرضا در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، کوشیده اند تا از زوایای مختلف به این شبهات پاسخ دهند. هر دو مفسر با توجه به اعتقاد به همسانی آموزه های اسلام و طبیعت بشری، راز تفاوتهای احکام اجتماعی زن و مرد را، تفاوت مسئولیت‏های هر یک در راس ...

زن و قدرت در خانواده, تحلیل محتوای کیفی شش رمان پرفروش دهه اخیر، در سال های 1378 الی 1388 موضوع پژوهش حاضر است.در این پژوهش کوشش شده است به این سوالات پاسخ داده شود که در رمانهای زنان نویسنده دهه اخیر, قدرت زنان چگونه بازنمایی شده و این رمان ها چه نوع مناسباتی از روابط بین زن و خانواده را بازنمایی می کنند, و تجربه زن در خانواده به چه صورت تصویر شده است. چارچوب مفهومی پژوهش حاضر با مطالعه جامعه شناسی رمان , جایگاه ادبیات عامه پسند در مطالعات فرهنگی و هم چنین رابطه زنان و رم ...

از منظر آموزه‌های اسلامی سلامت روانی زن در سازگاری فطریِ وی با واقعیّت‌های هستی خلاصه می‌شود. در دیدگاه روان‌شناسی زنی از سلامت روانی برخوردار است که علاوه بر نداشتن نشانه‌ها و علائم بیماری واجد صفات ثانویه مثل احساس تعلّق، احساس امنیت، انگیزه‌های ذوقی و انگیزه‌های شناختی بوده و در راستای خودشکوفایی گام بردارد و واجد ظرفیت سازشی با خود و محیط اطراف خود باشد. این دو دیدگاه در اصل سازگاری و همچنین سازگاریِ با خود مبنی بر پذیرش هویّت جنسیّتی با یکدیگر شباهت دارند. اما وجوه اف ...
نمایه ها:
حدیث | 
زن | 
قرآن | 

هدف از اين پژوهش بيان نظر و آراء فقهاي اماميه و چندي از فقهاي اهل سنت در ادوار فقه راجع به قصاص و ديه زن است. روشي كه در اين پژوهش به كار رفته ترجمه كتب و تحقيق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گيري اين پژوهش استفاده از كتب فقهي شيعه و سني و كتب حقوقي مي باشد. طرح كلي اين پژوهش متشكل از سه فصل مي باشد. سير تحولات تاريخي قصاص و ديه زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص اعضاء و ديه اعضا زن در فقه اماميه و اهل سنت، قصاص زن باردار، قصاص مادر، اشتراك زن در قتل و نظرات فقها در ...

در جهان آفرینش وجود همه مخلوقات مظهر و تجلی گاه قدرت مطلق آفریدگار آنهاست، اما در این میان زن با تمام ویژگی های خاص روحی و جسمی اش یکی از زیباترین، پیچیده ترین و لطیف ترین این مخلوقات است که آفرینش او به نحو أکمل مفسّر صفات جمال خداوندی است. به همین دلیل وجود زن همواره الهام بخش طبع زیبا اندیشان و زیبا پسندان عالم بوده است. موضوع زن در هر دوره از ادبیات عربی زمینه ای است که می توان از جنبه های گوناگون به آن پرداخت. حقیقتی که نگارنده را برآن داشت که موضوع حقوق فرهنگی- اجتماع ...

شاعر کویتی سعاد الصباح اهمیت ارتباط زن عرب و اجتماع را دریافت و آن را یک نیروی موثر در حرکت سازندگی و آزادی اجتماع می شمرد. او از آزادگی به عنوان نوعی ضرورت ملی دفاع کرد، ولی حوزه فعالیت او محدود به کشورش یعنی کویت نیست، او ندای آزادی زن از سلطه ی مرد را، نه فقط در کشور خودش، بلکه در کشورهای عربی سر داد؛ جایی که هنوز زن در زیر بار سنگین سلطه ی مرد قرار داشت. به نظر می رسد هدف اول سعاد زنان منطقه ی خلیج فارس بود؛ زیرا این زن واقعیت و گذشته اسطوره ای و سنت های قدیمی خودش ر ...

در این پژوهش در پی بررسی رابطه متقابل فرهنگ عامیانه و تصاویر چاپ سنگی در ایجاد نگاه نو به زن در عهد ناصری هستیم. پیدایش تصاویر برهنه یا نیمه برهنه از زنان در عهد ناصری، گواه بر شکل گیری نگاهی نو به زن است. پیش از این در نگارگری ایرانی همواره نگاهی محجوبانه از ورای عالم محسوس به زن وجود داشته است که او را در موقعیتی فرا زمینی و غیر جنسی قرار می داد، لیکن همزمان با رواج چاپ سنگی مصور در عهد ناصری به عنوان یکی از مظاهر ورود تمدن غرب به ایران، تصویر زن نسبت به نگاره های ریز نقش پ ...

هدف پژوهش حاضر،بررسی شیوع و علل آسیب دیدگی دو و میدانی کاران زن نخبه ایران می باشد. روش پژوهش، توصیفی - پس رویدادی (علی پس از وقوع) و جامعه آماری شامل تمامی ورزشکاران زن شرکت کننده در مرحله اول مسابقات لیگ باشگاهی کشور در مرداد ماه 1388 در ورزشگاه آزادی تهران در قالب 25 تیم با تعداد 154 نفر برگزار شد، می باشند. حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. اما به علت عدم دسترسی به تمامی 154 نفر جامعه آماری، 120 نفر از آن ها مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار اندازه گیری تحقیق حا ...