عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هویت مذهبی به عنوان یکی از ابعاد هویت اجتماعی، نشان دهنده احساس تعلق به جامعه دینی و احساس تعهد به دین است و نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت جوانان دارد. شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون فیس‌بوک، ارزش‌های اجتماعی را متحول ساخته و دگرگونی گسترده‌ای را در شیوه‌های شکل‌گیری هویت دینی افراد و گروه‌ها به‌‌وجود آورده‌اند. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تعارضات زندگی مذهبی دختران و حیات فیس بوکی می باشد. پژوهش حاضر به‌صورت پیمایشی صورت گرفت که نمونه آماری تحقیق شامل ۲۶۵ نفر از دختران مذهبی ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت عمومی و رضایت زوجین 25 تا35 سال دارای ناسازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون بود.به این منظور کلیه زوجین 25 تا35 ساله شهر تهران که جهت مشاوره ناسازگاری زناشویی در سال1391-1392 به مراکز مشاوره غرب تهران مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به طور تصادفی 36زوج(72 نفر) در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.ازپرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه(1993)، پرسشن ...

تعالیم الهی تنها تأمین کننده ی نیازهای فطری و عقلانی بشر در ابعاد گوناگون می باشد لذا، بشر باید آن تعالیم را در سبک زندگی فردی واجتماعی پیاده کند. وجه اصلی نیاز آدمی به دین و آموزه های دینی، سازماندهی به زندگی فردی و اجتماعی است، زیرا؛ انسان بدون استعانت از آموزه های وحیانی و بهره گیری مطلق از عقل محدود خود نمی تواند نیازهای روحی و روانی خود را برطرف کند و به همین دلیل است که انسانها در هر زمانی به دین و دینداری گرایش داشته و آن را پذیرا بوده اند. امروزه برخی ها تحت تأثیر افک ...

سبک زندگی در سراسر دنیای کنونی گویای آمادگی بیشتر انسانها برای ابتلا به انواع بیماری ها بالاخص انواع سکته هاست. فشارهای زندگی ، تنش ها و انواع استرس ها ، درگیری های خانوادگی ، کار طاقت فرسا ، عدم تفریح های سالم ، کارهای فکری و ایستایی بیشتر و عدم پویایی ، مصرف غذاهای یخ زده ، استعمال دخانیات و مواد مخدر و بسیاری دیگر از بلاهای روزگار کنونی موجب پدیدآمدن انواع بیماری ها شده اند. هدف کلی از انجام این مطالعه مقایسه میزان تبعیت از سبک زندگی اسلامی در بیماران مبتلا به سکته مغزی با ...

اپیفنی ها لحظاتی از تجلی و استحاله هستند که طی آن نوعی نیروی خارجی برتر، حقیقت را بر ما آشکار میکند. در طول قرنها نویسنده های بسیاری با این لحظه های پیچیده مواجه شده اند که نگاه آنها را درباره ی زندگی روشن کرده است. این تجربیات روشنگر زندگی های بسیاری را نیز تغییر داده است. وقتی کسی چنین لحظه هایی را تجربه میکند آنهم از طریق اتفاقات روزمره و معمولی، این مرحله از آشکار شدن حقیقت شخض را قادر میکند تا نوعی قضاوت زیبایی شناختی و برتری نسبت به زندگی و هنر پیدا کند. این تجربیات ...

هدف اساسی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی حاوی 66 ماده برای زنان و 57 ماده برای شوهران مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که از کتب مرجع اسلامی استخراج شده بود، تهیه شد و بر روی 198 زوج (198 زن و 198 شوهر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهر اصفهان انتخاب شده بود، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع آوری شده مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و بدین وسیله یک مقیاس سبک زناشویی دینی برای زنان(RMSSW) مشتمل بر5 عامل و 46 ماده ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر تبیین یک مدل علّی برای دلبستگی به خدا و عزت نفس برای والدین و فرزندان است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر و پسر اول تا چهارم دوره متوسطه و والدین آنها از شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفراست که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که به منظور اجرای طرح پژوهشی ابتدا از میان نواحی پنج گانه شهر اصفهان ناحیه سه و چهار به ...

اصطلاح تجربه دینی به طور علمی در قرن هجدهم توسط شلایر ماخر در غرب بنیان گذاری شد و دارای زیر مجموعه‌های مختلفی است که تجربه‌ی تفسیری نیز یکی از آنهاست. تجربه تفسیری، تجربه‌ای است که دینی بودن آن به واسطه تفسیری دینی از یک رویداد است که شخص صاحب تجربه در اثر اعتقادات دینی خود، به آن می‌رسد و شخص صاحب این نوع تجربه، پس از روبه‌رو شدن با رویداد، آن را با ذهنیت دینی که مخصوص خودش است؛ تفسیر و تبیین می‌کند. تجربه‌ی تفسیری نزد مسلمانان بیشتر شامل: دعاهای شخصی، استخاره، رویای صادقه ...