عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نابينايي از یک چشم، گرچه در ظاهر خللی در توانایی های قرد ایجاد نمی کند ولی به دلیل کاهش ژرفای دید و محدودیت میدان دید موجب افت عملکرد و کیفیت زندگی این افراد می شود که در سالمندان این افت آشکارتر و عمیق تر است. نکته مهم تر این که این افراد در معرض خطر نابینایی چشم سالم بوده و این امر موجب محدودیت در برخی از فعالیت ها و به تبع آن افت بیشتر عملکرد و کیفیت زندگی ایشان می شود. بررسي و مقايسه‌ي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت و فعالیت روزمره جانبازان از یک چشم نابينا در دو گروه ميانسا ...

مراکز توانبخشی روزانه تلاش می‌کنند تا با ارائه خدمات مراقبتی روزانه به سالمندان و بهبود توانایی‌های عملکردی ایشان از ورود غیرضروری آنها به مراکز اقامتی شبانه‌روزی جلوگیری نمایند. هدف کلی از این مطالعه، بررسی اثربخشی خدمات مراقبتی روزانه مرکز جامع توانبخشی کهریزک کرج بر "فعالیتهای روزمره زندگی" سالمندانی بود که از سال 1389 به مدت 6 ماه از خدمات مذکور استفاده کرده بودند. این مطالعه از نوع پیش آزمون- پس آزمون بود که بر اساس اطلاعات موجود در پرونده‌های 71 نفر از سالمندان مراجع ...

زندگی روزمره‌ با تجربه زندگی مدرن گره خورده است. روزمرگی تجربه‌ای است که در شرایط تاریخی خاصی ممکن شده و در بسیاری ویژگی‌ها خصلتی بسیار متفاوت از روزمرگی به معنای عام و فراگیر آن دارد. عوامل بسیاری در به وجود آمدن این تجربه مدرن موثر بوده است. پدیده‌ها و ساختارهایی که موجب آن شده‌اند همیشه با هم روابط متقابل دارند و هریک بر دیگری تأثیرگذارند. بنابراین جدا از تبیین زیرساخت‌ها باید تأثیراتی که خود این پدیده بر ساختارها گذاشته را نیز توأمان در نظر گرفت. در گذشته زندگی روزمره مع ...

در نگارگری ایرانی از گذشته دور تا به حال همواره شاهد وجود مضامین عرفانی و مینویی و موضوعات آرمانی بوده‌ایم. در سیر مطالعاتی نگارگری، افرادی برای معرفی این گونه مضامین به پژوهش پرداخته‌اند و نگارگری را از منظر توجه به عالم مثال و مضامین عرفانی، حماسی و تغزلی و اخلاقی ارزشمند یافته‌اند حال آن که این تحقیق بر آن شده است که با توجه خاص به زندگی متعارف و روزمره مردم، کارگران، عشایر و روستائیان و ... را در زندگی متعارفشان مورد توجه قرار دهد.مطالعه موردی این پایان‌نامه با تاکید برآث ...

اين پژوهش باهدف تعيين تاَثير برنامه توانبخشي برخطرترس از سقوط وفعالیت روزمره زندگی در سالمندان بود .پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي قبل و بعد است كه در سال1391 بر روي 42 سالمندزن دچار شکستگی هیپ در تهران انجام شد.نمونه ها به روش در دسترس جمع آوري و به روش بلوكهاي تصادفي در دو گروه كنترل و آزمون تخصيص داده شدند. داده هاي مطالعه با پرسشنامه هاي دموگرافيك، ترس از سقوط و وفعالیت روزمره زندگی پس از سنجش روايي از طريق اعتبار محتوي و پايايي از طريق آلفاي كرون باخ ،جمع آو ...

در سال‌های اخیر، زندگی روزمره به مفهومی بحث‌ برانگیز و قابل تأمل در حوزه‌ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تبدیل شده و به اَشکال گوناگونی در آثار هنری مورد اشاره و بازنمایی قرار گرفته است. یکی از پیش‌زمینه‌های تأثیرگذار در نزدیک شدن هنر معاصر به زندگی روزمره را می‌توان جنبش هنری پی اَند دی دانست که در اواخر سال‌های 70 میلادی درآمریکا شکل گرفت و یکی از گرایش-های اصلی آن بهره‌گیری از هنرهای خانگی زنان بود. این پژوهشِ کیفی که به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، با مطالعه‌ی مف ...

امروزه بافت های فرسوده به عنوان بافت هایی شناخته می‌شوند که در فرایند رشد و توسعه مجموعه شهر، از جریان تحول و خود ترمیمی بازمانده و در ابعاد در هم تنیده اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی دچار ناکارآمدی و عدم تعادل هستند. در این میان بافت‌ فرسوده قم دارای ویژگی‌های خاصی می باشد؛ نه همانند بافت‌ مرکزی دارای ارزش‌های تاریخی و کالبدی است و از پتانسیل‌های نزدیکی به مرکز شهر بهره می‌برد و نه همانند بافت‌های فرسوده جدید امکان مداخله و بازسازی در آن وجود دارد. محدویت‌های توسعه و ...

این پژوهش با هدف بررسی انسان شناختی سبک زندگی روزمره دختران جوان طبقه متوسط و تأثیری که این سبک روی هویت فرهنگی جنسیتی آن ها می گذارد انجام گرفته است. برای این منظور پاساژ ستاره فارس در شهر شیراز به عنوان میدان مطالعه انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها مردم نگاری و فنون جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده مستقیم و مشارکتی، مصاحبه های باز و عمیق و تحلیل نشانه بود. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید و تعداد مصاحبه ها شامل 14 مصاحبه فردی و 4 مصاحبه گروهی بود و اشباع نظری سؤالات تعدا ...

اطلاع یابی در زندگی روزمره، شاخه ای نسبتاً جدید در مطالعات حوزه رفتار اطلاعاتی است. این حوزه بر نوع خاصی از اطلاع یابی تمرکز دارد که ارتباطی با کار و تحصیل ندارد و اطلاعات مورد نظر این گونه اطلاع یابی، اطلاعاتی است که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت رفتار اطلاع یابی در زندگی روزمره، پژوهش حاضر در حوزه یاد شده و در میان دو قوم عرب و بختیاری ساکن شهرستان اهواز انجام شده است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقاتی است که در حوزه "اتنوانفورماتیک " قرار می گیرد. ر ...