عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلافات زناشویی از پدیده های رایج در زندگی انسانهاست و هر زن و مردی در طول زندگی مشترک خود درجاتی از اختلافات و تعارضات زناشویی را تجربه میکند. گاه این اختلافات به طرق مختلف حل میشود و کار به مصالحه کشیده میشود ولی گاهی نیز شدت اختلافات به حدی میرسد که منجر به جدایی زوجین میشود. مسائل مالی از جمله مواردی است که اهمیت بسزایی در روابط خانوادگی، ثبات و تضعیف خانوادگی برجای گذاشته است. از آنجایی تحقیقی بطور مستقل در رابطه با اختلافات اقتصادی زندگی زناشویی صورت نگرفته است لذا در ...

یکی از گرایشات مهم انسانها رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی در زندگی است. موفقیت در زندگی خانوادگی می تواند در نشاط و سلامتی افراد نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای طرحواره های موفقیت و شکست در زندگی خانوادگی با سطوح مختلف تحصیلی در زنان مطلقه و عادی شهرستان آزادشهر انجام پذیرفت. برای این منظور تعداد 160 نفر از زنان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان (80 نفر از زنان مطلقه و 80 نفر از زنان عادی با سطوح تحصیلی بی س ...

این تحقیق برآن است که رابطه بین زندگی حرفه ای و خانوادگی زنان شاغل ایرانی را مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهای مناسب، سازمان ها و زنان شاغل را در انجام هر چه بهتر وظایف خود در هر دو حیطه یاری نماید. تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان زن دانشکده ها و واحدهای مربوطه دانشگاه علامه طباطبایی به جز اعضای هیئت علمی زن تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته و نمونه تحقیق شامل 60 نفر از کارکنان زن دانشگاه است. فرضیه های تحقی ...

پژوهش حاضر به بررسی جنسیتی یکی از فضایل اخلاقی(عفاف) براساس آموزه های قرآن کریم و روایات می پردازد و تاثیر آن را بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر می شمرد. عفاف حالتی است که به نفس و ذات آدمی برمی گردد، و چون نفس و ذات فراتر از جنسیت است، لذا جنسیت درآن راه ندارد، بنابراین عفاف اختصاص به زنان ندارد و باید در وجود زن و مرد به فعلیت برسد. عفاف به حالتی درونی در وجود آدمی اطلاق می شود، که آثار آن در قول و رفتار انسان نمود پیدا می کند و او را از گناه و حرام باز می دارد. کلما ...

کار و خانواده، دو نهاد مهم اجتماعی برای فرد و جامعه اند. نتایج پژوهش های بسیاری نشان می دهد که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان شاغل، وضعیت اشتغال و وضعیت زندگی خانوادگی آنان است از سوی دیگر پژوهش های زیادی به این مطلب اذعان دارند که تعدد نقش های زنان به صورت مطلق زیان آور یا سودمند نیست. بلکه زمانی مسئله ساز است که به تعارض نقش منجر شود. نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهشی پیمایشی، اثر تعادل نقش را بر کیفیت زندگی زنان فرهنگی مورد بررسی قرار دهد. جامعه ی آ ...

هدف از انجام این تحقیق، تحلیل محتوای نقش خانواده در مجلات "خانه بخت"، "آرامش برتر"، "زندگی ایده ال" و "زیبایی" در سال 1392 می باشد. روش انجام این تحقیق، تحلیل محتوای چهار نشریه خانوادگی منتشره در شهر تهران می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه چهار نشریه منتشره در سال نود و دو را شامل می شود. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه معکوس می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این امر است که با توجه به فرضیه شماره یک تحقیق که بیانگر این امر است که به نظر می رسد بین سبک، ...

بررسی نقش عوامل خانوادگی در نابهنجاری های رفتاری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 91-1390، موضوع پژوهش حاضر است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. این تحقیق در سال تحصیلی 91-1390 در شهر بندرعباس انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، والدین و معلمان دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه شهر بندرعباس و نمونه آماری شامل 215 نفر از والدین و معلمان بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه تعارضات زناشوی ...

هدف این پژوهش تعیین میزان اثر بخشی آموزش سبک زندگی اسلام محور با تأکید بر نظام خانواده بر تعهد زناشویی و صمیمیت زوجین شهر اراک بوده است. روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 89-1388 بودند. نمونه این پژوهش شامل 30 زوج از والدین دانش آموزان دبستان دخترانه بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. متغیر های وابسته این پژوهش، ...

پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مطرح می شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی، زیستی و... دارد که با پیچیده تر شدن زندگی امروز، سطح آن نیز شدت یافته است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک کدام است؟ با عنایت به این موضوع هدف این تحقیق بررسی وشناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر اقدام به طلاق زوجین (در 5 سال اول زندگی مشترک) بوده است. در چارچوب نظریه تحقیق از نظریه ه ...