عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم، ومجازات مجرمین وخطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی واجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند واورادر حضور صاحب حق نگه می داشتند ، نوشتار حاضر پس از بررسی کلیات تحقیق چون بیان مساله و پیشینه موضوع و ضرورت آن و تعاریف مفاهیم ، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد.و با کمک آیات وروایات معتبر وتفاسیر مرتبط، پاسخی روشن ومستدل به مشروعیت زندان داده است ،د ...

یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام‌های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ‌های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات‌های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات‌های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد. در نتیجه همه نظام‌های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو‌اند. بنابر ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در زندان بوکان می‌باشد که بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند از: تعیین میزان بازآموزی جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان و تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان برای رسیدن به اهداف تحقیق پیشینه نظری و تئوری های موجود بررسی شد و تحقیقات داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفت و مدل مناسب تحقیق ارائه شد و بر این اساس فرضیه های تحقیق تدوین شد. از آنجا که داده‌های تحقیق از طریق پ ...

براساس قانون جزا، مجازات حبس براي زنان بزهكار نيز صادر مي‌شود. ولي براي حفظ حرمت و مصونيت اين قشر، از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي زندان، قضات راهكارهاي مدبِّرانه‌اي براي جلوگيري يا كاهش ورود زنان به زندان با استفاده از «مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس» و در صورت حكم به حبس، حتي المقدور، با تعليق اجراي آن، اتخاذ مي‌نمايند. و موثر و مناسب‌ترين مجازات را «حبس تعليقي» مي‌دانند و با قابل اجرا شدن روش نظارت الكترونيكي به «حبس خانگي» گرايش دارند. و در مورد زنان زنداني، اهتمام زندانبانان ...

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش‌بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات‌های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می‌نمود. اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان‌ها از همان بدو تاسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات، نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان‌ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و ایده‌های فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر ...

چارچوب نظری پژوهش را تئوری کنترل اجتماعی تراویش هیرشی و تئوری آنومی مرتن و تئوری برچسب زنی لمرت وبکر تشکیل می دهد که متغییرهای کسست از خانواده و پایگاه اقتصادی واجتماعی و دریافت برچسب انحراف استخراج شده است. جامعه آماری را زندانیانی که در سال 89 در دو زندان کرمانشاه و سنندج در حال گذراندن دوره محکومیت خود می باشند و حداقل یکبار سابقه حضور در زندان و گذراندن دوره محکومیت را داشته اند تشکیل می دهد.حجم نمونه در هر زندان 150 نفر می باشد که با توجه به محدود بودن آن تمام شماری صور ...

هدف از پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي طرح ريزي شغلي به شيوه تلفيقي هالند و سوپر بر بلوغ حرفه اي و استفاده بهينه از وام هاي شغلي اختصاص يافته به مددجويان مركز مراقبت بعد از خروج زندان هاي اصفهان در سال 1389 مي باشد. جامعه آماري شامل مددجويان مركز مراقبت بعد از خروج زندان اصفهان بود. در اين تحقيق از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد كه تعداد نمونه شامل 60 نفر بود، 30 نفر در گروه آزمايش و 30 نفر در گروه كنترل قرار داشتند. اعضاي گروه آزمايش در كلاس هاي آموزشي طرح ريزي شغلي به شي ...

خصوصی سازی امورزندانها،برخلاف تصورعموم،پدیده ای چندان نوظهورنیست.محدودکردن حوزه فعالیت دولت به خصوص درعرصه اقتصاد سابقه ای طولانی دارد.خصوصی سازی درکشورهای مختلف ابزاری برای رسیدن به اهدافی متفاوت است. خصوصی سازی امورزندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجودهمراه بابالابردن کیفیت باهزینه کمتر،درنظرگرفته شده است.درقرون مختلف،زندانهای خصوصی به اشکال مختلف سنتی ومدرن وجودداشته اند.قبل ازشکل گیری قدرت عمومی درجوامع مختلف اجرای مجازات دردست اشخاص قدرتمندقبایل بود ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر طول مدت حبس زندانیان بر سه متغیر روانشناختی،سلامت روان، راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی در زندانیان زن شهر بندرعباس بود. با توجه به محدودیت تعداد جامعه آماری، کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفنه شد. حجم نمونه ، تعداد 100 نفر از محکومین زن زندانی در سال 1391 را تشکیل داد. پژوهش حاضر از نوع علی ـ مقایسه ای بود. از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه های، سلامت عمومی (GHQ )، پرسشنامه مقابله با موقعیت های ...