عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله از یک کنترل کننده پیش بین مبتنی بر مدل (MPC) برای برآوردن سطحی از اتوماسیون تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین سه سطحی شامل تامین کننده و تولیدکننده و فروشنده استفاده شده است. کنترل پیش بین با توجه به ساختار برخط و افق محور خود، یک انتخاب مناسب برای کنترل موجودی و ارتباطات شبکه های تاخیردار همچون زنجیره تامین می باشد. هدف کنترل، تنظیم موجودی واحدهای زنجیره تامین در تمام سطوح با در نظر گرفتن قیدها و برآوردن تقاضای مشتری است. درنهایت یک زنجیره تامین نمونه ی توصیف ...

امروزه با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی سعی سازمان ها برای بقا در این بازار افزایش یافته و سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تامین شده است. در پایایی تسهیلات زنجیره تامین به دلایلی نظیر فجایع طبیعی، حملات تروریستی، اشتباه نیروی کار، شرایطآب و هوایی و... عدم قطعیت وجود دارد. ازاینرو در هنگام اخذ تصمیمات استراتژیک می بایست حتی الامکان عدم قطعیت های موجود در دنیای واقعی را مد نظر قرار داد تا در هنگام رخداد آن، سیستم با کمترین زیانی به کارکرد خود ادامه دهد. لذا ...

مدیریت موجودی توسط فروشنده شیوه نوینی در یکپارچه سازی زنجیره تامین است که در آن تامین کننده مسئولیت کنترل و بازپرسازی موجودی خرده فروش را برعهده دارد . در این مقاله یک مدل موجودی، در زنجیره تامین دو سطحی شامل یک در نظر گرفته شده است. این مدل با هدفی مبنی بر بهینه سازی همزمان VMI تولیدکننده و یک خرده فروش تحت سیاست تصمیمات قیمت گذاری، مقدار بازپرسازی و دفعات بازپرسازی، برای بیشینه سازی سود زنجیره ی تأمین فرموله شده است. تقاضای بازار خرده فروش وابسته به قیمت است و تولید کننده ب ...

مدیریت زنجیره تامین، از ابزارهای ارزشمندی است که می تواند کاراریی زندگی بشر را تغییر دهد. علیرغم تلاش های فراوان صورت گرفته، وجود عدم اطمینان ها موجب شده تا نتوان آن گونه که باید از تمام توان زنجیره ها بهره گرفت. شناخت ریشه های عدم اطمینان و دلیل وجود آنها باعث می شود تا بتوان راهکارهای مناسبی را برای مقابله با آنها یافت و در نهایت زنجیره ها را به شکل کاراتری مدیریت نمود. در مقاله حاضر ضمن معرفی علل عدم اطمینان و تقسیم بندی آنها، سعی گردیده راهکارهای مناسبی جهت مواجهه با آنه ...

در این مقاله یک مدل زنجیره تامین بسته CLSC ارائه شده است که تمرکز مدل روی ساماندهی عرضه در عقب گرد یا برگشت ارائه شده است که تمرکز مدل روی ساماندهی عرضه در عقب گرد یا برگشت جریان مواد می باشد ( لجستیک معکوس ). در ادامه مدل در نرم افزار متلب کد شده و توسط الگوریتم های ژنتیک به حل آنخواهیم پرداخت. همچنین جواب های مدل را از نرم افزار لینگو استخراج کرده و در پایان به مقایسه و ارزیابی پاسخ های دو حالت ذکر شده خواهیم پرداخت. ...

زنجیره تامین یکی از مهمترین مباحث دهه کنونی برای شرکت های بزرگ و جهانی می باشد به طور که امروزه شرکت ها ناگزیرند برای ارتقاء کیفیت محصول خود همکاری های گسترده ای با سایر شرکت ها داشته باشند. بنابراین در محیط رقابتی کنونی به منظور حفظ موقعیت بازار و بهبود جایگاه شرکت ها ناگذیرند تا بخشی از خدمات و اقلام تولیدی خود را از طریق برون سپاری انجام دهند. ...

چکیده در محیط به شدت رقابتی امروز، که با حاشیه ی سود اندک، انتظارات بالای مشتری برای محصولات با کیفیت، و زمانهای انتظار کوتاه شناخته می شود، شرکت ها مجبور به کسب مزیت از تمامی فرصت ها برای بهینه کردن فرآیندهای کسب و کارشان هستند. برای دستیابی به این هدف، دانشگاهیان و افراد اجرایی به یک نتیجه مشابه دست یافته اند. برای اینکه یک شرکت رقابتی بماند، باید با شرکای زنجیره تأمینش به منظور بهبود عملکرد کلی زنجیره کار کند. تأمین کنندگان کالا به عنوان یکی از اجزای مهم این زنجیره شناخته ...

به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود . در بسیاری از زنجیره های تأمین، اجزاء زنجیره، واحدهای متعارض با یکدیگر بوده که این امر مدیریت یکپارچه و هماهنگ اجزاء در زنجیره را دشوار می سازد. امروزه تئوری بازی ، به ابزاری کارا در تحلیل زنجیره‌های تأمین با اهداف متعارض چندگانه تبدیل شده است. در این تحقیق ابتدا مفاهیم کلیدی زنجیره تأمین بیان میشود و پس از ...

در این پژوهش بدنبال طراحی برنامه بازار یابی در یک زنجیره تامین چند لایه ایی و چند محصولی با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بوده ایم در در این راستا از ایده خلاقانه، با نگرش استراتژیک استفاده گردیده است.در واقع با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه بهبود عملکرد زنجیره تامین،بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که ساده سازی روابط بین لایه ها چه از نظر فیزیکی و چه از نظر اطلاعاتی به بهبود عملکرد زنجیره تامین منجر خواهد شد.بنابراین در این پژوهش با استفاده از برنامه بازار یابی خلاقانه و با ...