عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهرها به عنوان مکان اوج تمدن بشری و مراکز شهری به مثابه قلب تپنده شهرها می‌باشند. مراکز شهری محدوده‌هایی ویژه در شهرها هستند که سیر تحولات تاریخی شهر را به خود دیده و حاصل پیوندی عمیق بین سرزمین و ساکنان آن محسوب می‌گردند. پیوندی که انعکاسی از تمامیت جامعه را در خود دارد و تحولات جامعه بشری را به محدوده مرکزی شهر مربوط می‌سازد. با ورود مدرنیته به ایران، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه مطلوب زیست در آن تبدیل گردیده است. مراکز شهری در ایران نه تنها از تحولات مد ...

در سال‌های اخیر، بررسی اثرات شهرنشینی بر ارتکاب جرم و جنایت و کجروی‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه جغرافیدانان و محققان قرار گرفته است. به ویژه که در چند سال اخیر موضوع رشد سریع جرم و جنایت نسبت به 50 سال گذشته در شهرهای بزرگ توجه محققان در امر برنامه‌ریزی شهری را به خود جلب کرده است. مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با ناهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری موضوعی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی وارد شده و اهمیت زیادی یافته است. این مطالعات چارچوب علمی و عملی را برای ت ...

شهر زنجان در سال های اخیر از رشد جمعیتی و کالبدی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است که این رشد جمعیت بیشتر ناشی از مهاجرت های روستاییان از نقاط مختلف استان به شهر زنجان است. از جمله پیامدهای ناگوار این مهاجرت شکل گیری مناطق اسکان غیررسمی است. منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد از جمله مناطق بزرگ اسکان غیررسمی در شهر زنجان است که به دنبال مهاجرت گسترده روستائیان اولین واحدهای مسکونی آن از سال های 1350 به بعد توسط مهاجرین روستایی ساخته شده است. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل فضایی- ...

فضاهای ورزشی یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می‌گردنند که دسترسی با صرف هزینه و زمان کمتر به آنها در نیل به اهداف توسعه یعنی عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه حائز اهمیت زیادی است. در این تحقیق به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) ( پرداخته شده است. همچنین چگونگی توزیع فضاهای ورزشی و شعاع خدماتی آن و عملکرد فضاهای ورزشی بررسی شده است. پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی در سطح محله، ناحیه، منطقه وشهر زنجان سطوح و سر ...

شهر به عنوان یک کل و محله به عنوان جزئی از آن، ارگانیسمی زنده و پویاست. بنابراین همواره درگیر تحولاتی پیوسته و آرام است؛ تحولاتی که در زمان هایی، به دلیل عزم حاکمان و برنامه ریزان شهری، یکباره صورتی بنیادین و همه جانبه پیدا می کنند. مطرح شدن اندیشه های نوباوری در عرصه شهرسازی نیز یکی از همین مقاطع زمانی است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این اندیشه به عنوان عامل اصلی تحول محلات مسکونی کشور در دوران معاصر، در پی آگاهی یافتن از ابعاد تاثیرپذیری محله ایرانی از این الگو در جهت تدوین ...

شهر یک سیستم فضایی است که عناصر آن نسبت به همدیگر در ارتباط می باشند و به دلیل ماهیت سیستمی آن ، روابط متقابل پیچیده ای بین سیستم حمل و نقل شهری و محیط اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی آن وجود دارد. از طرفی هدایت و ساماندهی اجزای مختلف شهر در چارچوب طرحهای شهری انجام می شود. جهت انجام برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیازی به استفاده از داده های بخش های فوق الذکر می باشد. بدین ترتیب برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری جزیی از برنامه‌ریزی فضایی شهری است که جنبه‌های سه‌گانه اجتماعی، اقتصادی و کالبد ...

با توجه به توسعه ناپایدار شهرها، راهبرد توسعه میان افزا از مهمترین راهبردهای توسعه شهری است که می‌تواند توسعه شهری را مطابق با توسعه پایدار هدایت نماید. هدف این مطالعه ارزیابی راهبرد توسعه میان‌افزا در تامین مسکن و ظرفیت پذیری بافت های فرسوده می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع روش های اسنادی- تحلیلی است اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، تهیه نقشه های ضروری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS و تکنی ...

امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است،به طوری که امروزه سازمان ها برای رشد و حتی بقا نیازمند برخورداری از فرایندهای مناسب دانشی می باشند.علاوه بر تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر افزایش توانمندیهای عملکرد سازمان ها، تاثیر مثبت جانبی قابل توجهی بر افزایش عملکرد اجزاء مختلف یک سازمان را نیز دارد، از جمله این مورد تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد منابع انسانی است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان صورت گر ...

انسان در جوامع امروزی و همگام با پیشرفت فناوری در دنیایی از امواج و میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس های مختلف قرار دارد.به دلیل گره خوردن تمام جوانب زندگی انسان مدرن با این امواج،لحظه ای وجود ندارد که بدن ما تحت تاثیر مستقیم این میادین در زندگی شهری نباشدبرخی از پرتوها به طور طبیعی در محیط یافت می شوند و بسیاری برای بهره برداری از کاربرد مفیدی که دارند به طور مصنوعی تولید می شوند.کاربردهای روزمره سبب میشود که افراد به میزان بیشتری در معرض میدان های الکترومغناطیسی قرار گیرن ...