عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 280

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کسب اطلاعات کافی در زمینه منابع شهدزا و گروه‌دار موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. نظر به اینکه حدود 1300 هکتار از اراضی تحت پوشش منابع طبیعی در بخش گره‌بایگان‌فسا در استان فارس به منظور طرح پخش سیلاب به کشت گونه‌های مختلف گیاه اکالیپتوس اختصاص یافته است و از طرفی بدلیل برخورداری این گیاه از شهد و گرده فراوان در فصل گلدهی جا دارد که مطالعاتی در امر پرورش زنبور عسل در شرایط آب و هوایی منطقه فوق‌الذکر صورت گیرد. جهت بررسی متوسط عسل تولید شده برای هر گلنی و هم‌چنین خصو ...

با توجه به محدود بودن اراضی قابل کشت بکاربردن روشهای مختلفی که بتوان محصولات زراعی را در واحد سطح افزایش دهد دارای اهمیت زیادی می‌باشد. لذا در این طرح میزان تاثیر گرده‌افشانی توسط زنبور عسل در مقایسه با سیار گرده‌افشانها بر روی مقدار محصول برداشتی در هندوانه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در سه پلات شامل -1 محصول با زنبور عسل -2 محصول بدون زنبور -3 باز، در شرایط یکسان از هر نظر بذر هندوانه را کشت می‌نمائیم و در پایان با مقایسه 2 گروه سهم گرده‌افشانی به وسیله زنب ...
نمایه ها:

در این طرح از هفتاد کلنی زنبور عسل استفاده می‌گردد که همگی باید از نظر جمعیت (8-10 قاب ) و میزان تخم‌ریزی و ذخیره غذائی در یک شرایط باشند و حتی‌المقدور از ملکه‌های هم سن استفاده می‌گردد. کلنی‌های مزبور در اواخر تابستان تهیه گردیده و از طریق قرعه به هفت دستهء دو کندوئی تقسیم می‌گردند. این طرح در قالب یک طرح کامل تصادفی با هفت تیمار و ده تکرار انجام خواهد شد هفت تیمار مورد آزمایش از به ترکیب مختلف مکمل گروه همراه با شربت و سه ترکیب مختلف جانشین گرده همراه با شربت و یک گروه شاهد ...
نمایه ها:
گرده | 
رشد | 
عسل | 
کلنی | 
تولید | 

1 - ایجاد ایستگاه پرورشی ملکه زنبور عسل 2 - بوجود آوردن 25 الی 30 جمعیت زنبور 3 - سلکسیون در بین کندوها و ایجاد لاین مادر و توسعه پرتوی کردن کندوها 4 - تهیه عسل مو و دیگر فرآورده‌های یک زنبورستان ...

تلفات زنبور عسل به علت تغذیه از محیطهای مسموم یکی از معضلات زنبورداران می‌باشد برای جلوگیری یا کاهش این امر باید به نحوی از تغذیه زنبوران از گیاهان آلوده به سموم ممانعت گردد، و یا سیستم آنزیمی حشره را در برابر سموم آفت‌کش فعال نمود. در این راستا، تاثیر چند ماده به عنوان دورکننده شامل ملاس چغندرقند، اسید استیک و اسید اگزالیک بر روی زنبور عسل به صورت زیست‌سنجی تغذیه انتخابی و در شرایط کامل گلدهی مزرعه اسپرس مورد مطالعه قرار گرفت . همچنین چند ماده داروئی نظیر استامینوفن، فنوبارب ...
نمایه ها:
حفاظت | 

هموزیگوتی آللهای جنسی در کلنی‌های زنبور عسل یکی از معضلات زنبورداران است که در اثر همخونی در زنبورستانها بوجود می‌آید و به موجب این امر جمعیت و عملکرد کلنی‌های زنبور عسل کاهی می‌یابد. برای تعیین درصد همخونی و بررسی روابط آن با تولید عصل در کلنی‌های زنبور عسل و رابطه آنها با تعداد مهاجرت زنبورستانها، از 4100 کندوی مدرن موجود در 380 زنبورستان واقع در 15 شهرستان استان آذربایجان‌شرقی براساس نسبت پراکنش زنبورستانها نمونه‌گیری بعمل آمد. نمونه‌برداری از اوایل اردیبهشت ماه ا ...

باتوجه به تحقیقات جدید در خارج کشور و نوشته های طب سنتی مبنی براثردرمانی زهر زنبورعسل در درمان بیماریهای رماتیسمی و بدلیل کمبود اطلاعات منتشر شده دراین زمینه ونگرانی پزشکان متخصص روماتولوژی بعلت اثرات نامطلوب و یابی اثر بودن نسبی داروهای فعلی دربرخی از بیماران و عدم انجام این تحقیق درایران برآن شدیم تا پژوهشی درمورد اثردرمانی زهرزنبور عسل در درمان بیماری های رماتیسمی بعمل آوریم . موادموثری ازجمله ملیتین در زهر زنبور عسل وجود دارد که میتواند در درمان بیماریهای رماتیسمی موثر با ...
نمایه ها:
زهر | 

یکی از گرانبهاترین محصولات زنبور عسل، زهر زنبور است که هم از نظر قیمت بسیار با ارزش بوده (150 دلار آمریکا برای هر گرم) و هم مصارف پزشکی بسیاری دارد. هدف اصلی طراحی و ساخت دستگاه استخراج زهر زنبور عسل، تولید زهر به تعداد زیاد می‌باشد. تهیه این دستگاه که با سیمهای مثبت و منفی جریان برق مجهز شده زنبورداران را می‌توان به تراوش زهر مجبور کرد این زهر سپس در مدت کوتاهی بر روی شیشه خشک شده که می‌توان آن را با تیغ از روی شیشه تراشید. دستگاه از قفس چوبی به ابعاد 48 x 38/5 x 35 cm با دی ...

طی بررسیهای انجام شده در سالهای 1370-1372 بر روی زنبور عسل کنه Cenopalpus aratus جمع‌آوری گردید. این اولین گزارش از وجود این کنه در ایران می‌باشد. کنه ماده دارای بدنی بیضی شکل، اندازه با درنظرگرفتن روستروم 344 و و پهنای 161 میکرون. پالپ 4 بندی و روستروم به وسط زانوی پای اول می‌رسد. صفحه روسترال مشخص با دو دانه میانه نامنظم می‌باشد. این کنه را می‌توان بوسیله عدم وجود موهای دندانه‌دار پشتی روی ران پای 4 و تفاوت در نقشه پشتی از سایر گونه‌ها تشخیص داد. این کنه از کشورهای مختلف از ...