عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشور ایران به علت دارا بودن آب و هوای نیمه خشک در پرورش زنبورعسلپس ازاتمام گل مزارع دشت در شهریورو کاهش دما شاهد افت جمعیت کلنی شده در نتیجه موجب عدم گذراندن موفق زمستان کلنی های زنبور عسل می شود. در این راستا از گیاه استراتژیک زعفران و منابع شهد و گرده این گیاه می توان استفاده نمود. گیاه زعفران دارای نام عمومی saffron و نام علمی crocussativus می باشد. ویژگی مهم گیاه زعفران پیدایش گل قبل از اندام رویشی و زمان گلدهی در پاییز می باشد. در این تحقیق تلاش شد عملکرد کلنی ها در زما ...

دیابت گروهی از بیماری‌های متابولیک شایعی است که مشخصه آن‌ها بالا بودن قند خون می‌باشد. مطالعات مختلف بالا بودن قند خون را به عنوان اصلی‌ترین عامل در شروع و پیشروی عوارض دیابت معرفی کرده اند، که منجر به گلایکه‌شدن پروتئین‌ها می‌شود. گلایکه‌شدن، واکنش غیراختصاصی بین قندها و پروتئینها است که بدون نیاز به آنزیم پیش می‌رود. این واکنش موجب ایجاد تغییر در ساختار پروتئین‌ها و در نتیحه از دست رفتن عملکرد آن‌ها می‌شود. همچنین گلایکه‌شدن پروتئین‌ها در نهایت منجر به تولید محصولات هتروژن ...

شناسایی جمعیت های زنبور عسل یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبور عسل است. جنس آپیس یا زنبور عسل دارای چهار گونه اصلی می‌باشد که آپیس ملیفرا یکی از متنوع‌ترین گونه‌های زنبور عسل می‌باشد. آپیس ملیفرا تنها گونه زنبور عسل است که دارای زیر‌گونه‌های زیادی است و زیر‌گونه زنبور عسل ایرانی به نام آپیس ملیفرا مدا نامگذاری شده است. بررسی پلی‌مورفیسم DNA میتوکندریایی در چندین زمینه از مطالعات جانوری از قبیل پویایی‌های جمعیت، سیستماتیک و فیلوژنتیک مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجائیکه ...

زنبور‌عسل دارای اهمیت اقتصادی زیادی بوده و نقش مهمی در گرده‌افشانی گیاهان بازی می‌کند. با توجه به اینکه از آفت‌کش‌های مختلف جهت کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی استفاده می‌گردند بنابراین زنبور‌عسل به طور ناخواسته با این سموم تماس پیدا می‌کند. به منظور بررسی اثرات منفی بعضی از این آفت‌کش‌ها، سمیت خوراکی و تماسی حشره‌کش‌های فوزالن و پیریمیکارب، کنه‌کش‌های پروپارژیت و فن‌پروپاترین و قارچ‌کش‌های اکسی‌کلرومس و مخلوط بردو روی زنبور‌عسل مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش تماسی، سموم مور ...

به منظور افزایش و سهولت کار تولید گرده زنبور عسل، کندو با تله گرده گیر داخلی طراحی و ساخته شد. این کندو در دو طرح A(با شبکه عمودی)وB (با شبکه افقی)ساخته و در فصل زمستان 88 به مدت 100 روز در مزارع کلزا استان مازندران برای انجام پروژه، مورد آزمایش قرار گرفت. برای اجرای طرح 25 کلنی زنبور قوی با ملکه های جوان وهم سن، انتخاب شدند. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی2×2 با 5 تیمار و 5 تکرار انجام شد. کندوها در دو حالت سه روز تله، یک روز استراحت و دو روز تله، یک روز استراحت با ...

الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی تکنیک نسبتا جدید بهینه‌سازی است که در سال 2005 توسط کارابوگا ابداع شده و نشان داده که با سایر الگوریتم‌های مبتنی بر جمعیت در حال رقابت است. به هر حال کماکان به دلیل معادله‌ جستجوی راه‌حل، نارسایی‌هایی در این الگوریتم وجود دارد. از جمله این که از ‌نظر اکتشافی خوب، اما از نظر بهره‌برداری نامطلوب است. در این پژوهش با الهام از تکامل تفاضلی که روشی قدرتمند و سریع برای مسائل بهینه‌سازی است، معادله‌ی جستجوی راه‌حل اصلاح شده برای بهبود بهره برداری مورد ...

زنبور عسل سال‏ها پیش از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می‏کرده است و پرورش زنبور عسل از دیرباز در کشور ما نیز رایج بوده است. محیط زندگی زنبور عسل، محیط مناسبی جهت زیست انواع انگل‏ها از جمله واروا، آکارپیس، تروپیله لپیس کلاره و تک یاخته های نوزوما و گرگارین همچنین آمیب مالپیگامونبا ملیفیگه می‏باشد. به منظور بررسی پراکنش آلودگی سه انگل واروا، آکاراپیس و نوزما در زنبورستان‏های شهرستان خاش و حاشیه تفتان و اطلاع از روش‏های مدیریتی موجود در پیشگیری و درمان بیماری‏های ناشی ...
نمایه ها:
خاش | 
تفتان | 

نوزما تک یاخته ای فرصت طلب و داخل سلولی اجباری از شاخۀ میکروسپوریدا است. این تک یاخته عامل بیماری نوزموزیس، از مهمترین و شایعترین بیماریهای تک یاخته ای، بوده و با انتشار وسیع درکلنی های زنبور عسل در سرتاسر دنیا باعث بیماریزایی و خسارات شدید می گردد. زنبور عسل عمدتاً با دو گونۀ نوزما آپیس و نوزما سرانه آلوده می شود. شناسایی دو گونه نوزما با استفاده از روش میکروسکوپی بدلیل شباهت بالای مشخصات مورفولوژیکی بسیار مشکل است، بنابراین استفاده از روش های دیگر از جمله تکنیک های مولکولی ...

در این تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت زنبور عسل استان گلستان در چهار سطح مقاومت به کنه واروآ شامل گروه مقاوم، با مقاومت متوسط، مقاومت کم و حساس مورد بررسی قرار گرفت. از نشانگر ISSR با سه آغازگر ISSR1=(GACA)4CT)، ISSR2=(CTC)5GT) و ISSR3=(AC)8G) و نشانگر SSR با پنج آغازگر A7، A113، A43، A88 وA107 استفاده شد. نمونه‌گیری از کلنی‌های زنبور عسل مرکز اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی و یکی از زنبورداری‌های استان گلستان انجام شد. واکنش PCR با تمام آغازگرها بخوبی انجام گردید. پا ...