عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه ی منابع انسانی عامل کلیدی و پیش شرط ضروری برای دست یابی به توسعه ی پایدار روستایی به شمار می رود. این امر بدون استفاده از ذخیره ی عظیم زنان روستایی غیر ممکن خواهد بود. اهمیت مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. با وجود تلاش جهانی برای گنجاندن زنان در جریان توسعه ی روستایی، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان ایفای نقش هر چه بیشتر آنان در فرایند توسعه ی روستایی با موانعی مواجه است. زنان روستایی شهرستان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. وجود مو ...

امروزه مسأله اشتغال زنان به عنوان يكي از مهمترين مسائل اجتماعي- اقتصادي، اهميت فوق العاده اي يافته است. لذا لزوم برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از امكانات، توانمندي ها و شكوفايي استعدادهاي بالقوه اين افراد كه مسئوليت پرورش نسل آينده را نيز دارا مي باشد اجتناب ناپذير است. اهميت اشتغال زنان روستايي در توانمند سازي و فقر زدايي جوامع روستايي موجب گرديد كه اين تحقيق با هدف بررسي تاثير سيستم اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي انجام پذيرد. براي اين منظور با 72 عضو صندوق هاي اعتبارا ...

خاک اکثر مناطق ایران از نظر مواد آلی، فقیر می‌باشد. بی‌توجهی به وضعیت ماده آلی در خاک، سبب شده ساختمان خاک شرایط مناسبی برای رشد ریشه گیاه نداشته باشد. در استان فارس، ماده آلی در بیش از 95% خاک‌ها، کمتر از 5/ 1% می‌باشد. در حالی‌که حد بحرانی کربن آلی خاک جهت پایداری ساختمان خاک، 2% می-باشد. تامین ماده آلی مورد نیاز بخش کشاورزی عموما از کود‌های دامی است.‌ در صورتی که این کودها قبل از استفاده به درستی پردازش نشوند، مشکلات زیست محیطی متعددی را به دنبال خواهند داشت. راه دوم تامین ...

مدیریت دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهادکشاورزی با بهره گیری از تجربه گرامین بانک بنگلادش پروژه تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را از سال 1379 به اجرا درآورده است. با وجود تلاش بسیار دست اندرکاران، آنچنان که باید این طرح در برخی از روستاهای کشور موفق نبوده و انحلال آنها را در پی داشته است. مطالعه حاضر، در سال 1393 در استان همدان با هدف بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق به صورت علی – مقا ...

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباط انسان واجتماع تلقی کرد. درجهت این پویایی بی تردید زنان به عنوان نیمی از جمعیت، تأثیری مستقیم در توسعه جامعه دارند.زنان روستایی نیز به عنوان نیروی کار، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند. این فعالیت ها تنها در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای آنها می گردد .کسب وکارهای خانگی یکی از مهمترین بخشهای کسب وکارهستند که در سال های اخیر مورد توجه و حمایت مراجع سیاستگذاری در کشور مان ق ...

در جامعه روستایی اقتصاد خانوار همواره اتکا بسیاری به زنان دارد، بطوریکه زنان علاوه بر وظایف خانه داری ، همپای مردان درسایر امور معیشتی خانه مشارکت دارند ،بنا براین با توجه به سهم زنان در تولید و تهیه فروش فرآورده های غذایی ،لزوم ایجاد تشکلهای تولیدی و صنفی در بین آنان و مشارکت آنها به خوبی احساس می گردد. حضور زنان روستایی در تشکلهای روستایی و دسترسی شان به منابع تولید از جمله اعتبارات بسیار محدود است .یکی از تشکلها و تعاونیها صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی است که با عضویت ...

امروزه نقش تعیین‌کننده‌ی نیروی انسانی در توسعه‌یافتگی کشورها بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، زنان نیز در تغییر وضعیت روستا نقش مهمی برعهده داشته و به عنوان منبعی ناشناخته تلقی می‌شوند که بهره‌برداری از آن می-تواند اقتصاد روستا را شکوفا کند. به کارگیری توانایی‌ها و استعدادهای زنان، مستلزم شناخت دقیق و علمی فعالیت‌های آن‌ها و گسترش امکانات و شرایط مورد نیازشان می‌باشد. براین اساس، پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی استان همدان می‌باشد. این تحقیق از حی ...

منابع طبیعی به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی جوامع روستایی دچار آسیب‌ها و تهدیدهای جدی شده اند و انجام اقدامات لازم به منظور مدیریت پایدار این منابع عظیم، ضروری است. یکی از رهیافت‌های پایدار نوین در این زمینه، استفاده از رهیافت مدیریت جامع و مشارکتی در مناطق روستایی می‌باشد. زنان روستایی به عنوان نیمی از جمعیت جوامع روستایی و به عنوان کنشگران تاثیر گذار در بهره برداری از منابع طبیعی، می‌توانند در رهیافت مذکور نقش مهمی داشته باشند. در این راستا لازم است مسایل و نیازهای زنان رو ...

در بین ابعاد توسعه‌ی پایدار، بعد اجتماعی مهم‌ترین بعد محسوب می‌گردد که پایداری ابعاد دیگر در پایداری بعد اجتماعی معنا می‌گیرد. در این راستا پایداری اجتماعی زنان به خصوص زنان روستایی مهم‌ترین شاخص پایداری اجتماعی در تمام جوامع بشری است. هدف اصلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی پایداری اجتماعی در میان زنان روستایی شهرستان سنقر با استفاده از رویکرد اندام‌وار و الگوی موریس بود. جهت انجام تحقیق و برای بررسی بخش اجتماعی توسعه‌ی پایدار در میان زنان روستایی با مدنظر قرار دادن نگاه س ...