عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 742

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که توجه به نيازهای زنان در جهت تأمين رضايت آنان به عنوان يک گروه تأثيرگذار در شهر بسيار ضرورت دارد، اين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه های گوناگون و شناخت شاخص هاي توسعة شهري مورد نياز زنان در مقياس منطقة شهری و بررسي تفاوت هاي مکاني بهره مندی زنان از شاخص هاي توسعة شهري در شهر اصفهان می پردازد. اين پژوهش که از نوع کاربردي - توسعه اي مي باشد. روش هاي گردآوری اطلاعات اسنادي و پيمايشي و با ابزار پرسشنامه داده ها در تابستان 1389 جمع آوري شده است. جامعة آماري در اين پژوهش، ش ...

چکیده با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها و شناسایی زیر گروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری زنان ۴۹-۱۵ ساله‌ی ساکن شهر یزد است. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مربوط به ۴۸۳ زن حداقل یک بار ازدواج کرده که با استفاده از روش خوش ...

بر طبق عرف جامعه زنان مدیران داخلی خانه هستند و وقتی زن در یک خانواده به اعتیاد مواد‌مخدر روی می‌آورد ارکان خانواده بسیار آسیب‌پذیر می‌شود، در چنین خانواده‌ای فرزندان بخصوص دختران دچار انحراف و پیامدهای جبران ناپذیری خواهند شد که ناشی از الگوپذیری از مادر و همچنین نقصان روابط عاطفی متعارف بین آنان خواهد بود. هدف از این پژوهش، دست‌یابی به آسیب‌هایی است که اعتیاد زنان بر روی افراد خانواده خود می‌گذارد. در این پژوهش از ترکیبی از نظریات برای تبیین آسیب‌های اجتماعی استفاده شده ا ...

سالهاست که حرکت های جمعی زنان تعبیر و تفسیر می شود، بدون آنکه از بانیان این تغییرات، سخنی بشنویم. به همین دلیل، بیش از همه زنانی که فرصت تحقیق در این باره را دارند باید به دنبال راه هایی برای نشان دادن ماهیت جنبشی که به راه انداخته اند، باشند و تلاش کنند تا با شناسایی ابعاد و خصوصیات این جنبش به فهم و درکِ روشمندی از آن دست یابند. با توجه به اینکه جریان غالب در جنبش زنان ایران از نیمه دهه گذشته تاکنون، بیش از همه برای تغییر قوانین نابرابر و تبعیض آمیز در تلاش است، مطالعه در ا ...

سوال اصلی این تحقیق این است که انقلاب اسلامی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان ایران داشته است؟آیا با وقوع انقلاب اسلامی میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافته است؟و اگر جواب مثبت یا منفی است چرا؟در این پایان نامه فرض بر این است که پس از انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افزایش یافته است ،در این تحقیق فاکتور ها و معیارهای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار داده و طبق آمار ارائه شده میزان مشارکت زنان را نشان داده و افزایش یا کاهش آنرا مورد ارزیابی ...

این پژوهش از نوع توصیفی – تبیینی است که به بررسی برخی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران می پردازد . مسئله اصلی آن است که با توجه به شهر نشینی گسترده ، مهاجرت به شهر های بزرگ ، آمار فزاینده جرم و جنایت در جامعه و... احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر تهران در چه وضعیتی قرار دارد و تابع چه متغیر هایی است ؟ احساس امنیت اجتماعی زنان در این پژوهش در سه بعد احساس امنیت جانی و جنسی ، احساس امنیت مالی ، احساس امنیت فکری و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . چارچوب ن ...

اعتیاد به موادمخدر یک آسیب اجتماعی است که ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی است. از آنجایی که زنان، وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را به عهده دارند و وجود مادر معتاد در خانواده می تواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه به جامعه وارد کند، بنابراین اعتیاد زنان یک مساله اجتماعی است. اعتیاد در زنان تاثیرات مخربی بر بدن آنها دارد و شرایط اجتماعی موجود در رابطه با زنان معتاد باعث افزایش حساسیت می شود و از آنجا که اعتیاد زنان پی ...

در جهان امروز ،‌ برنامه ریزی در امور اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، و جمعیت شناسی و اهمیت به آن به لحاظ میزان موالید و مرگ و میر، از جمله مواردی است که کشورها برای آن اهمیت خاصی قائل شده اند. می توان عمده ترین دلایل آن را کمبود منابع و محدودیت در امکانات دانست. از سویی دیگر شناخت عوامل مرگ و میر و زاد و ولد در یک جامعه می تواند دورنمای هرم انسانی جامعه را مشخص نماید و بر این اساس برنامه ریزان توانایی جمع بندی و مدیریت عوامل فوق را خواهند داشت . پژوهش حاضر که هدف آن ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان می پردازد. احساس امنیت اجتماعی در تحقیق حاضر به سه بعد امنیت جانی ،مالی ،شغلی تقسیم شده و تعیین رابطه آن‌ها با نگرش نسبت به عملکرد پلیس ، تأمین نیازهای اساسی ،امکان مشارکت اجتماعی ، امکان مشارکت سیاسی،نگرش نسبت به طبقه اجتماعی خود ،امنیت محل سکونت ، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر حسب کسب آگاهی ، حمایت اجتماعی وضعیت میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، درآمد ،میزان رضایت از شغل ،وضعیت فعالیت در رابطه میزان ...