عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فمینیسم گفتمانی است که نقش عناصر زبانی گفتمانی را بر هویت تعریف‌شده‌ی نابرابر زن و نگاه جنسیتی مردسالار، که اصطلاحی هم‌چون زنانگی را می‌آفریند، نشان می‌دهد. در آفرینش متن ادبی به عنوان برساخته‌ی زبان، هم‌چون متون دیگر، گفتمان حضور داشته و این حضور، نقشی موثر در تحکیم روابط سلطه ایفا می‌کند. متن ادبی می‌تواند، نقش نهادی را داشته باشد که در تداوم یا تغییر عدم توازن، اهمیتی بسزا دارد و بنابراین راهی برای بازتعریف هویت و زدودن نگاه جنسیتی از مفهوم زنانگی باشد. تحلیل گفتمان با تو ...

هدف ما بررسی چگونگی بر ساخت زنانگی در سینمای رخشان بنی‌اعتماد است. پرسش اساسی این پژوهش، فرم زیبایی‌شناختی و اجتماعی زنانگی در سینمای زنانه بنی‌اعتماد است برای بررسی این امر دو چارچوب انضمامی و نظری در باب جایگاه و اشکال انضمامی حضور زنان در سینمای ایران ومطالعات جامعه‌شناسی و سینمایی فمینیستی را به کمک گرفته‌ایم. از این طریق منظومه‌ای از مقولات را برای جستجوی زنانگی در این سینما به‌کار گرفته‌ایم منظومه‌ای از مقولاتی هم‌چون مادرانگی، مردانگی، کلیشه‌های جنسیتی، تجربه مشترک زنا ...

چکیده فارسی هدف این پژوهش شناسایی و توصیف چگونگی برساخت زنانگی، توسط برخی از طیف های گفتمان اصولگرا است. بر این اساس، تشکل های سیاست گذار و یا مدعی کارشناسی در حوزه ی مسایل زنان؛ یعنی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه علمیه و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، انتخاب و مواضع رسمی آنها، در قالب بیانیه ها و مصوبات، در حوزه ی زنان مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند برساخت سوژه زن توسط این گفتمان، قدرت، به عنوان مهمترین مولفه غیرگفتمانی موثر، یکی در قالب ممنوعیت ها، بایده ...

پژوهش حاضر بر مبنای نظری? سیاست جنسی کیت میلت (1970)، به تحلیلی انتقادی از مسئله جنسیت و زنانگی در تفکر غزّالی، ابن‌عربی و مولوی می‌پردازد. کیت میلت سیاست‌های جنسی را روابط بر پای? قدرتی می‌داند که به‌واسط? آنها یک نظام مردسالار جنس زن را در کنترل مردان قرار می‌دهد. وی شگردهایی را که نویسندگان مرد برای توجیه تبعیض بین دو جنس از آن‌ها سود می‌برند مورد نقد و بررسی قرار داده و آنها را ذیل چند دسته طبقه‌بندی می‌کند: ایدئولوژیک، بیولوژیک، جامعه‌شناختی، طبق? اجتماعی، اقتصادی و آموز ...

امروزه، نه تنها شاهد حضور پررنگ زنان در رشته های مختلف ورزشی می باشیم بلکه ورزش زنان در رشته های مختلف در حال گسترش نیز می باشد و تنها به فعالیت های سنتی و هنجار و متداول برای آنان که فقط شامل شنا، گلف و تنیس بوده ختم نشده است. امروزه ما شاهد حضور زنان در فعالیت های ورزشی مانند فوتبال ، بوکس، کشتی و ... می باشیم که از آن ها به عنوان فعالیت های سنتی مردانه نام برده می شد. اما مسئله ای که در این جا مطرح می شود، تفاوت های اخلاقی، ظاهری و برخوردی است که در ادامه حضور جدی و دنباله ...

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزگاران زن بر دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی در الگویابی جنسیتی آنان انجام گرفته‌است . گروههای شرکت کننده دراین بررسی دو گروه بودند : گروه اول گروهی بودند که حداقل سه سال در دوره ابتدایی آموزگار مرد داشته‌اند که تعداد آنها (102 نفر) بوده‌است و گروه دوم گروهی بودند که حداقل سه سال در دوره ابتدایی آموزگار زن داشته‌اند که تعداد آنها نیز (90 نفر) بوده‌است . ضمنا مادران هردوگروه نیز به آزمون پاسخ گفته‌اند. که پاسخهای مادران با فرزندان آنها مقایسه شد ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه نقش جنسیتی ورزشکاران زن شرکت کننده در ورزش های زنانه و مردانه بر اساس مدل متنی می باشد. نقش جنسیتی رفتارهای آموخته شده ای است که در جامعه، شرایطی را فراهم می سازد که فعالیت ها، وظایف و مسئو لیت هایی را نسبت به زنان و مردان تعیین می کند. ورزش‌های مناسب برای زنان معمولا بوسیله ی سدی بین دو رقیب، اعمال زور بوسیله ی یک جسم سبک و غلبه بر مقاومت اجسام بسیار سبک مشخص می شوند، در حالیکه ورزش‌هایی که با سطوح بالایی از برخورد با حریف در ارتباط هستند، برای مر ...