عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش مطالعه‌ای دقیق و جزئی بر روی حرکتهای دامنه‌ای به همراه بررسی‌های ساختاری و زمین‌شناسی در ناحیه‌ای در البرز مرکزی (جنوب آب اسک -جاده هراز) انجام شده است . مقایسه بین توزیع انواع حرکتهای دامنه‌ای با تاکید بر دو حرکت یکی رانش امام زاده علی و دیگری ر انش امام‌زاده علی و دیگری سنگ اغزش جنوب آب اسک در جاده هراز و سیماهای زمین-ساختاری سنگهای دارای بیرون‌زدگی، رابطه‌ای مستقیم را بین توسعه و تکامل زمین لغزشها و سیماهای ساختاری اصلبی ناحیه نشان می‌دهد. در هر دو مورد عناصر ...
نمایه ها:
گسل | 

شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش از جمله فعالیت هایی است که در جهت کاهش خسارت های این پدیده امری ضروری است . روشهای مختلفی برای پهنه بندی خطر زمین لغزشها صورت گرفته است ، که یکی از جدیدترین و دقیقترین این روشها استفاده از شبکه عصبی در بدست آوردن این نقشه ها است . در این تحقیق نقشه های رستری 250 متر × 250 متر هشت لایه اطلاعاتی لیتولوژی ، شیب ، کاربری اراضی ، فاصله از گسل ، نقشه ارتفاع رقومی ، بارندگی ، نقشه بیشینه شتاب زلزله و نقشه فاصله از آبراهه ها در منطقه رودبار و ...

زمین شناسی دامنه شمالی رشته کوه های البرز برمبنای خصوصیات چینه شناسی و زمین ساختی به دشت خزر و ناحیه مرزی شمالی تقسیم می شود. به منظور بررسی حرکت رانشی شیب های طبیعی، شیروانی ها در برش ها و بررسی علل زمین شناسی و ژئوتکنیکی زمین لغزه در دامنه شمالی رشته کوه های البرز، محورهای قائم شهر- فیروزکوه، ساری- کیاسر و ریگ چشمه- دوانگه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از نظر زمین شناسی این نواحی بیشتر از رسوبات بر جای که بطور عمده از رس لای دار و یا لای رس دار که در بعضی از نواحی مم ...

شناسایی محل و نحوه تشکیل دریاچه‌های حاصل از زمین‌لغزه در البرز مرکزی و بررسی تاثیر این گونه دریاچه‌ها در سازه‌های مهندسی مهم نظیر سدها، راههای کوهستانی و... ...
نمایه ها:

گستره مورد مطالعه در بخش خاوری البرز مرکزی جای گرفته و جزء دامنه های شمالی رشته کوه البرز بشمار می رود. زمین لغزه روستای دلاک خیل دارای مختصات 41.4 26 36 N و 58 3 53 E که در 20 کیلومتری جنوب شهر ساری می باشد . و منطقه از نظر زمین ش ناسی دارای سازندهای میوسن می باشد . در مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش و به مطالعات صحرایی ، ویژگیهای ژئوتکنیکی مصالح (آزمایشات مکانیک خاک ) و آنالیز XRD جهت تعیین نوع رس و ارائه راهکار پرداخته شده است. ...

نمایه ها:
ایران | 

با توجه به پیچیدگی عوامل موثر درحرکت یک زمین لغزه عوامل زمین‌شناسی تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی-تغییر مکانیکی مواد سطح تفرشی ، اقلیم و ... ضرورت دارد که در مورد زمین لغزه‌های منطقه روی هر کلاسه حاصل ازپهنه‌بندی زمینی سفره مطالعات مستقیم صورت پذیرد. با بکار بردن روش Monitoring رفتارها به کمک تجزیه و تحلیل سایر اطلاعات منطقه‌ای پاسخ از محدوده پیش‌بینی شده فعال شده است ، چرا بعضی از زمین لغزه‌ها دارای دوره‌های آرامش و سپس فعالیت مجدد هستند و بالاخره تاثیر عوامل داخلی و خارجی محر ...
 
با توجه به پیچیدگی پدیده زمین‌لغزه و اینکه مطالعه آن در آغاز راه و پژوهشی است تا حدودی نوین، پس برآن شدیم تا در قالب یک تحقیق به بررسی آن پدیده در جاده‌های جنگلی کوهستانی خصوصا" در منطقه نوشهر و جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار بپردازیم . هدف ، دستیابی و شناخت برخی عوامل ایجاد پدیده زمین‌لغزه، دسته‌بندی آنها و ارزیابی میزان حرکت در مناطق مواجه شده با این پدیده، با توجه به هزینه و امکانات تعیین شده است . کارهای انجام شده برای رسیدن به آن هدف ، انجام بعضی آزمایشهای مکانیک خاک مانند ...