عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دشت مجن یکی از مناطق مهم از لحاظ توسعه کشاورزی و باغداری در شهرستان شاهرود می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی خاک‏های کشاورزی و منابع آب زیرزمینی دشت مجن به فلزات سنگین و آنیون‌های نیترات و فسفات و به منظور ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر آلودگی منابع خاک و آب زیرزمینی صورت گرفته است. به این منظور، 12 نمونه خاک سطحی (عمق 20-0 سانتی‌متر) و 2 نمونه خاک زیر سطحی (عمق‌های 40-20 و 60-40 سانتی‌متر) از مزارع و باغ‌ها برداشت شد. همچنین یک نمونه خاک کشت نشده (عمق 30-10 سانتی‌متر ...

منبع اولیه تغذیه انسان از گیاهان است، که مواد غذایی خود را از گیاهان دریافت می‌دارند. از آن‌جا که خاک‌های کشاورزی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت عمومی دارند، داشتن اطلاعات از تجمع و تغییرپذیری مکانی عناصر سنگین در آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه تغییرات مکانی فلزات سنگین و منشأ آنها در خاک، به منظور مدیریت کشاورزی دقیق و جلوگیری از آلودگی خاک و محصولات کشاورزی امری ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی و پهنه‌بندی غلظت قابل‌جذب عناصر آهن، روی، ...

روي از عناصر كمياب ضروري است كه از يك سو نقش مهمي در تغذيه گياهان، جانوران و انسان داشته و از سوي ديگر به عنوان يك عنصر سنگين شناخته مي‌شود كه غلظت‌هاي زياد آن منجر به ايجاد مشكلات زيست‌‌محيطي مي‌شود. وجود رابطه معني‌دار بين وضعيت روي در خاك‌هاي كشاورزي،گياهان و انسان‌هاي يك اكوسيستم مشخص، اهميت ويژه بررسي و كنترل وضعيت روي خاك‌هاي زراعي و نيز بررسي رابطه بين روي خاك و گياه به‌‌ويژه در جوامع متكي بر غذاهاي گياهي را آشكار مي‌سازد. اين پژوهش به منظور شناسايي وضعيت روي در خاک‌ها ...

پراکندگی اراضی زراعی در کشورمان پدیده جدیدی نیست و مشکلی رایج در نظام زمینداری بسیاری از بخش های دنیا محسوب می شود. تغییر شرائط ناشی از گذر زمان، ویژگی های حاکم بر اراضی پراکنده از قبیل کوچکی، تعدد قطعات، فواصل آنها و شکل هندسی، پراکندگی قطعات را به نقص و مانع تبدیل کرده است. این ویژگی ها که اغلب تحت تاثیر توپوگرافی زمین شکل گرفته است، به عنوان مانعی بر سر راه توسعه پایداری در دنیای کنونی تبدیل گردیده است. پراکندگی اراضی زراعی باعث اتلاف نهاده های تولید، کاهش درآمد، تشدید فقر ...

آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت‎های انسانی در قسمت‎های مختلف آن و به بیان دیگر نحوه‎ی استفاده از زمین، به‎عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‎ریزی‎های مختلف از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. نقشه‎هایی که نمایش‎گر چنین فعالیت‎هایی در سطوح مختلف زمین باشد، نقشه کاربری اراضی نامیده می‎شود. برای توسعه‎ی پایدار هر منطقه‎ای، نقشه کاربری اراضی ضروری به‎نظر می‎رسد. داده‎های حاصل از سنجش از دور، در هر ناحیه‎ای جهت تهیه نقشه کاربری اراضی هم‏چنین جهت ارزیابی منابع طبیعی ضروری به‎نظر می‎رس ...

بقایای گیاهی و خاکپوش (مالچ) بر رشد و عملکرد گیاهان بوسیله اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک مانند پایداری خاکدانه-ها، تخلخل و آب قابل نگهداری تاثیر می‌گذارد. سوزاندن بقایا برای تمیز کردن زمین برای کشت، بطور گسترده توسط کشاورزان در کشور ما انجام می‌گیرد. سوزاندن اغلب به منظور پاک کردن زمین برای حداقل کردن عملیات خاک‌ورزی، کنترل علف‌های هرز و آفات صورت می‌گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سوزاندن و برگرداندن بقایا به خاک روی خصوصیات فیریکی و هیدرولیکی بود. همچنین اثر سوزاندن و برگرد ...

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین روش جهت مطالعه پوشش زمین شناخته شده است. تصویر برداری فراطیفی یکی از منابع مهم کسب اطلاعات به هنگام و کم هزینه در زمینه های مختلف تحقیقاتی به خصوص مطالعات منابع کشاورزی می باشد. به کارگیری این تکنیک ها در شناسایی گونه های گیاهی به پهنای باندی بسیار کم تصاویر فراطیفی کمک می کند تا بتوان گونه های گیاهی را در قسمت های مختلف طیف الکترومغناطیس با دقت نسبتاً قابل قبول و به مراتب بالاتری نسبت به تصاویر چند طیفی شناسایی کرد. بدین منظور در ...

جنبه‌ی فیزیکی کیفیت خاک، تأثیر به‌سزایی بر فرآیند‌های شیمیایی و زیستی در خاک دارد. بنابراین کیفیت فیزیکی خاک، نقش اصلی و محوری را در مطالعات کیفیت خاک‌ ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در منطقه‌ی بافت با استفاده از منطق فازی و زمین‌آمار و هم‌چنین ارزیابی نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) برای تعیین اهمیت ویژگی‌های موثر بر شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک بود. بدین منظور از 183 نقطه‌ی مشاهداتی بر اساس الگوی نمونه‌برداری منظم (با فاصله‌ ...

امروزه با به کارگیری فنون جدید در امر تولید از منابع در مقایسه با گذشته بهره‌وری بیشتری صورت پذیرفته است و تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به رشد تاکنون تأمین شده است، اما خطر بزرگ و اساسی که امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد، از بین رفتن منابع پایه، خصوصاً اراضی کشاورزی با تغییر کاربری آن‌ها از کشاورزی به غیر کشاورزی می‌باشد. افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها و افزایش قیمت اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از اراضی سبب می‌شود که اراضی کشاورزی مرغوب داخ ...