عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 256

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی سیستم زمین، فلسفه حفر چاه زمین، عمق و مقادیر مجاز مقاومت برای تاسیسات جهت حفاظت در مقابل برق‌گرفتگی و.... ...
نمایه ها:
زمین | 
حفاظت | 

چکیده زمین و طبیعت پیرامون آن به لحاظ ضرورت در شکل گیری حیات انسانی، دارای ارزش بسیار بالایی در تفکر و تصور اقوام انسانی است .گواه بر آن وجود اساطیر و ادیان اساطیری است، که به زمین وجهی خدای گونه و قدسی داده است. جامعه دوران معاصر با ورود به عرصه های تفکر مدرن شاهد فراموشی این قداست از جانب انسان معاصر است که خود دلیلی بر دوری گزیدن انسان مدرن از پیرامون خویش است. هنر زمینی در دوره معاصر با ارائه و خلق آثار هنری بر روی زمین و در طبیعت، بستر مناسبی را برای تعامل مخاطب با زمین ...
نمایه ها:
انسان | 
زمین | 
قداست | 
 
بروز گسیختگیهایی در سطح زمین و سازه‌های موجود در منطقه، موجب خسارتهای زیادی در جاده‌های مواصلاتی و شهرک‌های دشت یزد-اردکان شده است . با توجه به پیشامدهای گسیختگیهای حادث شده و محتمل بر ایجاد آن، هدف از انجام این پروژه یافتن علل بروز این گسیختگیها در مرحله اول و ارائه راه‌حلهای مناسب جهت تعدیل و جلوگیری از بروز این پدیده خاص و تاثیر آن بر ابینه‌ها و راههای مواصلاتی می‌باشد. در راستای بررسی علل گسیختگی پس از مطالعات دفتری و مقدماتی، برای بررسی دقیق و کاوشهای لازم، اقدام به شناس ...

همچنین مطالعات آماری صورت گرفته بر روی پهنه های لرزه زای معرفی شده حاکی از این امر است که پهنه لرزه زای مکران با ضریب لرزه خیزی نسبی 581/0 دارای بیشترین احتمال وقوع زمین لرزه با بزرگای بالا می باشد و پهنه لرزه زای البرز با وجود ضریب لرزه خیزی نسبی 021/1 دارای کمترین احتمال وقوع زمین- لرزه با بزرگای بالا می باشد. مطالعات حداکثر شتاب افقی زمین نیز بیانگر این مطلب است که بیشترین خطر لرزه ای در پهنه لرزه زای البرز با شتاب میانگین 513/0 می باشد و همچنین کمترین خطر لرزه ای در په ...
نمایه ها:
زمین | 

سرعت وقوع وقایعی که زمین پشت سر گذاشته است در طول مدت عمر زمین یکسان نبوده است و بلکه رو به افزایش است . بنابراین فاهزای کوهزایی که در گذشته‌های بسیار دور در فواصل زمانی زیادی به وقوع پیوسته در گذشته‌های نزدیک سرعت بیشتری یافته است . بنابراین می‌توان با استفاده از توابع نمایی رابطه افزایش سرعت را محاسبه کرد. درک صحیح از وقایع کوهزایی گذشته زمین نیاز به یافتن رابطه زمانی وقوع آنها دارد. بنابراین با یافتن چنین رابطه‌ای اطلاعات ناقص موجود در این زمینه تکمیل‌تر خواهد شد. ...

انجام این قبیل طرحها درسطح جهانی و به ویژه در ایران از جمله جدیدترین کارهای در حال انجام است و از اهداف بزرگ در برنامه‌های یونسکو می‌باشد. وارد آمدن خسارات اقتصادی اجتماعی وسیع و گسترده در چند ساله اخیر در بیش از ده استان کشور(همانند تخریب جاده‌ها ، خطوط انتقال انرژی ، پوشش گیاهی ، رسوب‌زائی گسترده و غیره) توسط زمین لغزهها ضرورت انجام کارهای تحقیقات وسیع را در جهت کاهش خطرات و خسارات مذکوز نشان می‌دهد. دراین طرح ضمن شناسایی و تعیین میزان تاثیر پارامترهای موثر در ناپایداری زمی ...

تعیین نحوه توزیع دما در عمق و تهیه نقشه شارش گرما در سطح زمین از کارهای بنیادی ژئوفیزیکی است که متأسفانه تاکنون در مورد کشور ما انجام نشده است. تعیین شارش گرما مستلزم دانستن دو پارامتر شیو زمین گرمایی و رسانش گرمایی سنگهاست. شیو زمین گرمایی از طریق دماسنجی در عمقهای مختلف درون چاههای اکتشافی انجام می شود و حجم قابل توجهی از چنین داده هایی برای مناطق وسیعی از کشور از جمله زاگرس، خلیج فارس، ایران مرکزی، البرز، کپه داغ و سواحل خزر موجود است. هدایت گرمایی سنگها در آزمایشگاه تعیین ...

شناسایی بیش از 100 مورد رانش زمین در حوزه مورد مطالعه، عمده رانشها در حوزه طالقان در حوزه مرکزی متمرکز شده اند. حوزه مرکزی از نهشته های تبخیری و سازندهای نئوژن تشکیل شده است، لرزه خیزی و بارش از عوامل عمده و موثر در وقوع رانشهای زمین درمنطقه هستند، این رانشها یکی از عوامل تولید رسوب و آلودگی رسوبی طالقان رود میباشد، مناطق مستعد رانش در آینده مشخص شده است. ...