عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 436

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطقه طروسک در استان خراسان رضوی در 44/2 کیلومتری جنوب تا جنوب خاور شهرستان سبزوار و 15/9 کیلومتری جنوب تا جنوب باختر ششتمد واقع شده است. بر اساس تقسیم بندی پهنه های رسوبی- ساختاری، منطقه مورد مطالعه در حاشیه شمالی خرد قاره ایران مرکزی جای دارد و بخشی از زون افیولیتی سبزوار را شامل می شود. واحدهای سنگ شناختی محدوده مورد مطالعه را می توان به دو گروه افیولیتی و غیر افیولیتی تقسیم کرد که سری افیولیتی دارای گستره ای از الترامافیک تا مافیک بوده و شامل هارزبورژیت- دونیت، گابرو میکر ...

محدوده اکتشافی آهن مزارانجیری در 75 کیلومتری شمال بیرجند و 25 کیلومتری جنوب قائن و در زون ساختاری بلوک‌لوت واقع گردیده است. واحد‌های رسوبی منطقه شامل آهک مربوط به کرتاسه زیرین، کنگلومرا و آهک ماسه‌ای مربوط به ترشیاری می‌باشد. توده‌های نیمه‌عمیق منطقه شامل هورنبلند فلدسپار پورفیری، هورنبلند پیروکسن دولریت و پیروکسن هورنبلند دولریت به سن ترشیاری در آهک‌های کرتاسه نفوذ نموده‌اند. چهار نوع آلتراسیون‌ در منطقه مشاهده شد که شامل: 1) پروپلیتیک ، 2)کربناتی، 3) آرژیلیک و 4) سیلیسی. ...

ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادری و تکامل خاک روی ویژگی های خاک بودند. پراش پرتو ایکس (XRD)، مقاطع نازک، میکروسکوپ ...

کانسار منگنز نصیرآباد به سمت جنوب نیریز، در استان فارس واقع شده است. از لحاظ ساختاری این کانسار در بخش جنوب غربی کمربند زاگرس رانده واقع شده و نودول های منگنز و لایه های بهم پیوسته کانه دار، به صورت بین لایه‌ای با نهشته های چرتی، در نزدیکی افیولیت های نیریز نهشته شده اند. هدف از این مطالعه بررسی زمین شناسی و زمین شیمی کانسار منگنز نصیرآباد و بحث در مورد زایش آن می باشد. بدین منظور علاوه بر مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی، برای سنجش ایزوتوپ های سرب، عناصر اصلی، عناصر فرعی و عنا ...

توده های آتشفشانی سراب گنجعلی- کاسیان در 70 کیلومتری شمال خاوری شهرستان خرم‌آباد و در7 کیلومتری روستای کاسیان، در استان لرستان واقع شده است. ولکانیک‌های مورد مطالعه در منطقه خرد شده که در واقع محل برخورد دو ایالت زمین‌ساختی سنندج- سیرجان و زاگرس رورانده است قرار دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی زمین‌شناسی، ژئوشیمی وکانه-زایی این توده ها می باشد. پیچیدگی های خاص پترولوژیکی مانند وجود توده‌های پراکنده آتشفشانی از مهم ترین پدیده های موجود در منطقه می باشد. وجود توده های کال ...

کانسار منگنز هلالان در 122 کیلومتری جنوب دامغان، 16 کیلومتری غرب روستای رشم، بر روی نوار ولکانیکی- رسوبی ترود – چاه شیرین و بخش شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. سنگ‌های رخنمون یافته در منطقه شامل مجموعه دگرگونی با ترکیب سنگ‌شناسی اسلیت، فیلیت، شیست، مرمر، آهک، دولومیت و ماسه‌سنگ‌های کمی دگرگون‌شده با سن ژوراسیک زیرین می‌باشند. کانه‌زائی منگنز در منطقه هلالان در یک افق اصلی، به شکل چینه‌سان و هم‌روند با لایه‌بندی رخ داده است و بر اساس کانی‌شناسی، ساخت و بافت و نوع ...

مطالعات بر روی منابع زیرزمینی آب سالهاست که در کشور ما با توجه به کمبودهای محسوس در منابع آب و افت شدید سفره های زیرزمینی به صورت جدی دنبال می شود.در این تحقیق به بررسی تغییرات ژئو شیمیایی آبهای حوزه دشت جاجرم با توجه به منابع تغذیه کننده این حوزه آبخیز و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب با استفاده از نرم افزار جی آی اس پرداخته شده است .درمرحله اول ما حوزه آبخیز دشت جاجرم را درروی نقشه های زمین شناسی 1:250000 کوه کورخورد و جاجرم، توسط نرم افزار جی آی اس رقومی نموده ایم ...

پژوهش حاضر جهت ارزیابی آلودگی منابع آب موجود در بخش جنوب شرقی دشت طبسین و بررسی زمین پزشکی منطقه صورت پذیرفته است. به این منظور 4 نمونه سنگی و 16 نمونه رسوب به روش ICP-MS آنالیز شدند. به علاوه 18 نمونه آب شامل 11 نمونه مربوط به چاهها، 3 نمونه مربوط به قنوات، 3 نمونه مربوط به رودخانه و 1 نمونه مربوط به چشمه، به منظور تعیین غلظت آنیونها و کاتیونها و نیز تعیین عناصر فرعی به روش ICP-MS آنالیز گردیدند. از بین عناصر و فلزات سنگین آنالیز شده در نمونههای سنگ، رسوب و آب، عناصر Si، Sr ...

در این مطالعه، زمین‌شناسی، پتروگرافی، رادیومتری و ژئوشیمی عناصر پرتوزا‌ی آنومالی 4 منطقه ساغند واقع در شرق دهکده ساغند و متعلق به پهنه ساختاري _ رسوبي ايران مركزي مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام مشاهدات صحرايي و برداشت سیستماتیک نمونه هاي راديومتري، با استفاده از روش‌هاي آماري و تجربي به تعيين آنومالي‌هاي راديومتري اورانيوم و توریوم در منطقه پرداخته شده است. بدين منظور پس از نرمال‌سازي توزيع عناصر و تعيين پارامترهاي آماري، مقدار زمينه ppm 8/28 و حد آستانه اي ppm17/94 ...