عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باتوجه به رخداد عوارض سمناکی آرسنیک در ساکنین کمربند دگرگونی – ماگمایی سنندج – سیرجان شمالی (غرب ایران)، غلظت این عنصر در محیط‌های مختلف چرخه زیست‌زمین‌شیمیایی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از سنگ، خاک، آب، گیاه، پشم و موی دام، ادرار و موی انسان، نمونه-برداری صورت گرفت و نمونه‌ها مورد تجزیه قرارگرفتند. غلظت آرسنیک از 23 تا 2500 mg/kg در نمونه‌های سنگ، 7 تا 1/06 g/lµ در نمونه‌های آب، 12 تا 232 mg/kg در مو و پشم دام و 0/64 تا 5/82 mg/kg در نمونه موی انسان متغی ...

زمین‌شناسی هر منطقه تأثیر مستقیم بر روی ورود عناصر تشکیل دهنده‌ی سازندهای زمین‌شناسی به عنوان آلاینده به خاک می‌باشد. مطالعه‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که در استان زنجان قسمت عمده‌ای از منابع محیطی از جمله آب، خاک، گیاه و هوای منطقه آلوده شده است. از این رو بررسی و تعیین آلودگی خاک در مناطق مختلف این استان از دیدگاه زمین‌شناسی پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر 57 نمونه خاک از عمق (30-0سانتی‌متری) به روش شبکه‌ای و در فاصله‌های منظم از رخنمون‌های خاکی ...

محيط زيست یکی از اركان توسعه پايدار هر كشور است. غفلت از مسائل زیست محیطی موجب آسیب به محیط زیست، منابع طبیعی و انسانی شده و پیامدهای ناگواری بر کره خاکی و جوامع انسانی دارد. فعالیت‌های انسان، به شیوه‌های مختلف عناصر سمی را در محیط‌های مختلف متمرکز می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی زمین شیمی فلزات سنگین، همچنین تعیین میزان آلودگی و منشأ این فلزات در سه محیط زمین‌شیمیایی آب، خاک و گیاه در روستای عبدالله در استان یزد می‌باشد. به این منظور، تعداد 8 نمونه آب، 14 نمونه خاک و سه نم ...

فعالیت‌های انسانی مهمی که منجر به ورود فلزات سنگین به خاک می‌گردند شامل معدن‌کاری، صنایع، حمل و نقل جاده‌ای و استفاده از کودها و سموم شیمیایی کشاورزی می‌باشند. یکی دیگر از عوامل اصلی تاثیرگذار بر روی آلودگی خاک به صورت طبیعی، سازندهای زمین شناسی، ذخایر و پتانسیل‌های معدنی می‌باشند. زمین شناسی منطقه تعیین کننده اصلی خط مبنای ژئوشیمیایی خاک برای برآورد آلودگی خاک می‌باشد. اطلاعات موجود در استان زنجان نشان می‌دهد که قسمت عمده‌ای از منابع محیطی از جمله آب، خاک، گیاه و هوای منطقه ...

استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران به دلیل آمار بالای مبتلایان به سنگ‌های ادراری، نیازمند انجام مطالعات گسترده در زمینه‌ی بررسی تأثیر عوامل مختلف بر تشکیل این سنگ‌ها است. لذا در پژوهش کنونی سعی شده که علاوه بر مطالعه‌ی پراکندگی سنگ‌های ادراری در بخش‌های مختلف استان خوزستان، با بررسی تأثیر عواملی نظیر نژاد، دما و میزان سختی آب‌های آشامیدنی بر تنوع سنگ‌های ادراری، مقایسه‌ای نیز میان نقش عوامل زیستی (نژاد)، اقلیمی (دما) و زمین شناسی (آب‌های سخت) بر تنوع سنگ‌های ادراری، انجام ...

پژوهش حاضر جهت ارزیابی آلودگی منابع آب موجود در بخش جنوب شرقی دشت طبسین و بررسی زمین پزشکی منطقه صورت پذیرفته است. به این منظور 4 نمونه سنگی و 16 نمونه رسوب به روش ICP-MS آنالیز شدند. به علاوه 18 نمونه آب شامل 11 نمونه مربوط به چاهها، 3 نمونه مربوط به قنوات، 3 نمونه مربوط به رودخانه و 1 نمونه مربوط به چشمه، به منظور تعیین غلظت آنیونها و کاتیونها و نیز تعیین عناصر فرعی به روش ICP-MS آنالیز گردیدند. از بین عناصر و فلزات سنگین آنالیز شده در نمونههای سنگ، رسوب و آب، عناصر Si، Sr ...

آرسنیک سومین عنصر سمی و خطرناک موجود در پوسته زمین است که حتی در غلظت‌های پایین تهدید جدی برای سلامت انسان محسوب می‌شود. در این پایان‌نامه آلودگی آرسنیک در منطقه کوهستانی کوهسرخ واقع در 35 کیلومتری شمال کاشمر و 95 کیلومتری جنوب نیشابور، با استفاده از مطالعات ژئوشیمایی، کانی‌شناسی و زمین‌شناسی پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته است. مهم‌ترین تشکیلات زمین‌شناسی این منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی دوران سوم و واحد‌های رسوبی متنوع بوده و وجود کانی‌سازی‌های As, Sb, Au, Hg منجر به بروز غلظت ...